Pháp Luật

Mức phạt chậm nộp thuế TNCN, GTGT 2022

Nộp thuế đầy đủ, đúng hạn là trách nhiệm của người nộp thuế. Vậy trường hợp chậm nộp thuế thì người nộp thuế sẽ bị xử phạt bao nhiêu? Mức phạt chậm nộp thuế sẽ được chúng tôi tổng hợp trong bài viết dưới đây, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Các tổ chức, cá nhân bắt buộc phải nộp thuế và nộp thuế theo quy định của nhà nước. Nếu không nộp thuế đúng hạn, tổ chức, cá nhân sẽ phải nộp thêm phạt chậm nộp thuế Gần đây hơn.

Phạt chậm nộp thuế 2022

Mục lục bài viết:
1. Cơ sở xác định lãi suất vỡ nợ.
2. Phạt chậm nộp thuế.
3. Ví dụ.
4. Giả định về việc không tính phạt chậm nộp thuế.
5. Các câu hỏi thường gặp.

1. Lý do xác định lãi suất vỡ nợ

– Theo quy định tại Khoản 3 Mục 17 Luật Quản lý thuế năm 2019, việc nộp thuế đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm thuộc trách nhiệm của người nộp thuế. Do đó, hành vi vi phạm về thời hạn nộp thuế theo quy định sẽ bị xử phạt.

– Như vậy, việc xác định phụ thu chậm nộp căn cứ vào:

+ Thời hạn quy định;
+ Thời hạn gia hạn nộp thuế;
+ Thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế;
+ Sự chậm trễ trong các quyết định về thuế và trong việc xử lý các quyết định của cơ quan quản lý thuế.

2. Phạt chậm nộp thuế

Theo quy định tại Điều 59 Luật Quản lý thuế năm 2019, trường hợp chậm nộp thuế, người nộp thuế sẽ bị xử phạt bằng hình thức “truy thu tiền lãi”. Lãi suất mặc định là 0,03% / ngày tính trên số tiền lãi suất mặc định.

Tiền phạt chậm trả = Tiền lãi chậm trả x 0,03% x số ngày quá hạn

Ở đó:

– Thời hạn (số ngày) tính lãi chậm nộp:

+ Liên tục kể từ ngày phát sinh lãi chậm nộp cho đến ngày liền kề trước ngày người nộp thuế nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Điều 21 Thông tư 80/2021 / TT-BTC).
+ Theo công văn 4384 / TCT-CS ngày 12/11/2021, đây cũng là điểm mới về cách xác định thời hạn tính lãi vỡ nợ. Quy định cũ tính thời điểm từ sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế đến ngày người nộp thuế nộp số thuế vào ngân sách nhà nước. Như vậy, theo quy định hiện hành, thời gian tính lãi vỡ nợ giảm đi 2 ngày.

– Tiền lãi truy thu: Người nộp thuế xác định và nộp vào ngân sách Nhà nước.

Đối với việc nộp thuế, cá nhân, tổ chức cũng phải khai thuế đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Nếu bạn nộp hồ sơ trễ hạn, bạn sẽ bị phạt như sau:.

3. Ví dụ

Công ty X kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) tháng 1/2022, số thuế phải nộp là 60 triệu đồng. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 20 tháng 02 năm 2022. Ngày 25 tháng 02 năm 2022, công ty đã nộp số thuế nêu trên. Do đó, công ty đã chậm nộp thuế.

Chúng tôi thấy:

Hạn nộp thuế: 20/02/2022.
– Ngày xảy ra tình trạng chậm nộp là ngày 21/02/2022.
– Ngày tiếp theo ngày sinh lãi vỡ nợ là ngày 22/02/2022 (Đây là ngày xử phạt, phải trả lãi vỡ nợ)
– Ngày nộp thuế là ngày 25/02/2022 => Ngày trước đó là ngày 24/02/2022 (Ngày chậm nộp tiền phạt đến nay)

=> Trường hợp này công ty X phải nộp phạt chậm nộp thuế trong thời hạn 03 ngày (22, 23, 24/02).

– Số tiền phụ thu chậm nộp: 60 triệu đồng.

=> Số tiền bị phạt là: 60 triệu x 0,03% x 3 = 54.000 đồng.

4. Các trường hợp không tính phạt chậm nộp thuế.

Thực hiện theo quy định tại Tiểu mục 5 Điều 59 Luật Quản lý thuế năm 2019, người nộp thuế không phải trả nợ lãi trong các trường hợp sau:

– Người nộp thuế cung cấp hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán.

Số thuế truy thu, không bao gồm tiền lãi vỡ nợ tương ứng với tổng số tiền thuế còn nợ ngân sách nhà nước của người nộp thuế nhưng không vượt quá số tiền chưa nộp ngân sách nhà nước.

– Đối với hàng hóa phải phân tích, đánh giá; hàng hóa là vô giá tại thời điểm khai báo hải quan; không phải trả lãi vỡ nợ trong thời gian chờ kết quả phân tích, đánh giá; Vẫn chưa có giá chính thức.

5. Câu hỏi thường gặp

5.1 Những trường hợp nào được miễn tiền phạt chậm nộp thuế?

– Theo quy định tại Mục 8 Mục 59 của Đạo luật Quản lý Doanh thu năm 2019, Các Sự kiện Bất khả kháng sau đây sẽ được miễn phạt do chậm thanh toán (miễn lãi vỡ nợ):

Người nộp thuế bị thiệt hại về vật chất do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn rủi ro;

Các trường hợp bất khả kháng khác do chính phủ quy định.

Cần lưu ý, đối với những trường hợp này phải lập hồ sơ đề nghị miễn lãi vỡ nợ gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan thuế quản lý thu ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 23 Thông tư. 80/2021 / TT. -BTC.

5.2 Khi nào tiền lãi không trả được sẽ được thông báo cho người nộp thuế?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Thông tư 80/2021 / TT-BTC, trường hợp người nộp thuế nợ tiền thuế từ 30 ngày trở lên thì cơ quan quản lý thuế thông báo số tiền nợ hàng tháng. với thông báo thuế.

https://thuthuat.taimienphi.vn/muc-phat-cham-nop-thue-69102n.aspx
Trên đây là thông tin về phạt chậm nộp thuế mà chúng tôi cung cấp cho độc giả của chúng tôi. Độc giả kiểm soát và thực hiện đúng nghĩa vụ nộp thuế của mình theo quy định của pháp luật.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button