Tài Liệu

Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15 Giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng từ ngày 01/4/2022

Ngày 23 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 18/2022 / UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ.

Như vậy, kể từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022, thuế suất bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut và mỡ bôi trơn sẽ giảm 50% và giảm 70% đối với môi trường thuế. thuế suất bảo hộ đối với mặt hàng xăng dầu. Cụ thể hơn, thuế suất bảo vệ môi trường sau khi giảm như sau:

  • Xăng (trừ etanol) giá 2.000 đồng / lít;
  • Dầu diesel giữ nguyên 1.000 đồng / lít;
  • Dầu hỏa còn lại là 300 đồng / lít;
  • Dầu mazut giữ nguyên 1.000 đồng / lít;
  • Dầu nhớt giá 1.000 đồng / lít;
  • Dầu nhớt có giá 1.000 đồng / kg.

ỦY BAN
HỘI NGHỊ
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

18/2022 / UBTVQH15

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT 18/2022 / UBTVQH15

MỨC THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XĂNG, DẦU, BÔI TRƠN

Ủy ban thường vụ Quốc hội

Phù hợp với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014 / QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật số 65/2020 / QH14;

Phù hợp với Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010 / QH12;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ

Giảm 50% thuế suất bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut và mỡ bôi trơn từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022; giảm 70% thuế suất bảo vệ môi trường đối với sản phẩm làm từ dầu hỏa từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Mức thuế suất cụ thể được quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 2. Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ

1. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ, không bao gồm nhiên liệu máy bay quy định tại khoản 2 Điều này từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 được quy định cụ thể như sau:

TTTài sảnĐơn vịThuế suất (đồng / đơn vị sản phẩm)
Đầu tiênXăng, trừ etanollít2.000 won
haiDầu diesellít1.000 yên
3Dầu mỏlít300
4Bản chấtlít1.000 yên
5chất bôi trơnlít1.000 yên
6Mậpkilôgram1.000 yên

2. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu máy bay thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 13/2021 / UBTVQH15 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

3. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ bôi trơn tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2023 thực hiện theo quy định tại mục I, tiểu mục 1, Điều 1 Nghị quyết số 579/2018 / UBTVQH14 ngày 26/9/2018. 2018 của Ủy ban Thuế quan Bảo vệ Môi trường của Quốc hội Thương mại.

Điều 3. Điều kiện thi công

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022.

2. Không áp dụng thuế suất bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ quy định tại mục I, tiểu mục 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018 / UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày cấp. Ngày 1 tháng 4 năm 2018. 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

3. Giao Chính phủ cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, các địa phương và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 23 tháng 3 năm 2022.

TM. Ủy ban thường vụ Quốc hội
CHỦ TỊCH

Vương Đình Huệ

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button