Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm 2022?

Trách nhiệm của Nhà nước có mục tiêu đến năm 2022? Mọi công dân có trách nhiệm pháp lý tuân theo các yêu cầu do luật định. Sau đó, mục đích của trách nhiệm nhà nước là gì? Và quyền công dân bình đẳng về trách nhiệm là gì? Hãy cùng Học Wiki đọc bài viết dưới đây. Mọi thắc mắc vui lòng để lại ý kiến ​​trong phần bình luận, Học Wiki sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.

Trách nhiệm pháp lý là trách nhiệm mà chủ thể phải gánh chịu khi vi phạm pháp luật.

1. Trách nhiệm là gì?

Trách nhiệm là hậu quả pháp lý tiêu cực mà chủ thể phải gánh chịu, thể hiện ở việc phải chịu các biện pháp cưỡng chế của Nhà nước quy định trong phần chế tài của các quy phạm pháp luật khi vi phạm pháp luật. pháp luật hoặc khi thiệt hại do các nguyên nhân khác mà pháp luật có quy định.

Vai trò của trách nhiệm giải trình là:

 • Phòng ngừa, giáo dục, cải tạo các hành vi vi phạm pháp luật, giáo dục mọi người tuân theo pháp luật.
 • Giúp xây dựng lòng tin của người dân đối với luật pháp của nhà nước.

Theo từng trường hợp cụ thể, chủ thể phải chịu trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự và trách nhiệm kỷ luật.

Cơ sở của trách nhiệm pháp lý là vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý chỉ phát sinh khi hành vi vi phạm pháp luật thực sự xảy ra. Nếu thực tế không có vi phạm pháp luật thì bạn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm dân sự. Trách nhiệm pháp lý chỉ có thể áp dụng đối với chủ thể vi phạm pháp luật.

2. Nhà nước có những trách nhiệm pháp lý nào?

Câu hỏi: Trách nhiệm pháp lý của Nhà nước là gì?

 • A. Tiền phạt người vi phạm.
 • B. Buộc người phạm tội chấm dứt hành vi trái pháp luật và phải chịu những thiệt hại nhất định; giáo dục và khuyên can người khác.
 • C. Lập lại trật tự xã hội.
 • D. Ngăn cản người vi phạm tiếp tục vi phạm.

Trả lời: Chọn “B. Buộc người phạm tội phải dừng hành vi vi phạm pháp luật của họ và phải chịu một số thiệt hại; giáo dục và răn đe người khác ”là câu trả lời chính xác.

Giải thích:

Như đã nói ở phần 1, trách nhiệm là trách nhiệm phải do chủ thể vi phạm pháp luật đảm nhận, chịu sự cưỡng chế của Nhà nước được quy định trong phần chế tài của các quy định pháp luật khi vi phạm pháp luật. hoặc trường hợp bị thiệt hại do các nguyên nhân khác theo quy định của pháp luật.

Bị cưỡng chế, người phạm tội phải ngừng làm điều ác, tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình và hậu quả đã gây ra. Như vậy nó có tính chất làm mất lòng người khác.

Các câu trả lời còn lại như phạt tiền, lập lại trật tự xã hội, cấm phạm tội mới là chưa chính xác, chưa đầy đủ.

3. Quyền công dân bình đẳng về trách nhiệm là gì?

Công dân dù ở bất kỳ cương vị, ngành nghề nào khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý trước pháp luật.
Công dân dù ở bất kỳ cương vị, ngành nghề nào khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý trước pháp luật.

Câu hỏi: Thế nào là bình đẳng của công dân về trách nhiệm?

 • A. Công dân ở mọi lứa tuổi vi phạm pháp luật sẽ được đối xử bình đẳng.
 • B. Công dân nào vi phạm quy chế của cơ quan, đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm kỷ luật.
 • C. Công dân vi phạm pháp luật cũng phải bị xử lý theo pháp luật.
 • D. Mọi công dân vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết về pháp luật sẽ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đáp án: Chọn “C. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý: công dân nào vi phạm pháp luật cũng phải bị xử lý theo pháp luật.” là câu trả lời chính xác.

Giải thích:

Công dân dù ở bất kỳ cương vị, ngành nghề nào khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý trước pháp luật.

Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như nhau, trong hoàn cảnh như nhau, từ cán bộ cao nhất của bộ máy nhà nước đến người lao động bình thường, ai cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý. đối xử bình đẳng, không phân biệt đối xử.

Đáp án A. Công dân ở mọi lứa tuổi vi phạm pháp luật sẽ bị đối xử như nhau. là câu trả lời sai. Do pháp luật nước ta có quy định về nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật nên biện pháp chủ yếu là áp dụng biện pháp giáo dục để răn đe.

Đáp án B. Công dân nào vi phạm quy chế của cơ quan, đơn vị sẽ phải chịu hình thức kỷ luật. cũng là câu trả lời sai vì trách nhiệm pháp lý bao gồm tất cả các lĩnh vực như hành chính, dân sự, hình sự và kỷ luật nên câu trả lời chỉ đề cập đến trách nhiệm kỷ luật là chưa đủ.

Đáp án D. Mọi công dân vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết về pháp luật sẽ không phải chịu trách nhiệm về câu trả lời sai. Bởi vì pháp luật quy định rằng mọi công dân có năng lực chịu trách nhiệm pháp lý và có đủ các điều kiện mà pháp luật quy định trong vấn đề này đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. Hiểu biết hoặc thiếu hiểu biết về pháp luật không phải là cơ sở để từ chối trách nhiệm pháp lý.

Bài viết trước đã trả lời câu hỏi: Nhà nước phải chịu trách nhiệm pháp lý nhằm mục đích gì? Quyền công dân bình đẳng về trách nhiệm là gì? Mời độc giả tham khảo các bài viết liên quan tại Nó là gì? Các câu hỏi pháp lý thường gặp và phổ biến pháp lý về dữ liệu lớn.

 • Trách nhiệm pháp lý của người từ 14 tuổi đến 18 tuổi 2022?
 • Tuổi chịu trách nhiệm hình sự năm 2022
 • Nhà nước ra đời trước pháp luật, tốt hơn hay xấu hơn?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button