Nhà nước ra đời trước pháp luật đúng hay sai?

Nhà nước ra đời trước pháp luật, tốt hơn hay xấu hơn? Đây có lẽ là một câu hỏi mà rất nhiều người đang thắc mắc. Vậy thì cái gì là nguồn gốc của Nhà nước hay của luật pháp? Bài viết Học Wiki dưới đây sẽ cung cấp thông tin về chủ đề này, mời bạn đọc tham khảo. Mọi thắc mắc vui lòng để lại ý kiến ​​trong phần bình luận, Học Wiki sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.

Nhà nước là một hiện tượng lịch sử xã hội, có quá trình ra đời, hình thành và phát triển.

1. Nguồn gốc của nhà nước là gì?

Nhà nước là một hiện tượng lịch sử – xã hội, có quá trình ra đời, hình thành và phát triển, vì vậy Ph.Ăngghen đã nêu: “Nhà nước từ xưa đến nay không tồn tại vĩnh viễn, có xã hội không cần nhà nước, có xã hội không cần Khái niệm.Ở một giai đoạn phát triển kinh tế nhất định tất nhiên phải gắn liền với sự phân chia xã hội thành các giai cấp, bộ phận làm cho nhà nước trở thành một tất yếu.

Điều đó chứng tỏ nhà nước ra đời không ngoài mục đích của nó mà xuất phát từ sự cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của xã hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp, do đó Ph.Ăngghen viết: “Vì lợi ích của tổ quốc, cần phải kiềm chế sự đối kháng của các giai cấp trong nhà nước, vì nhà nước cũng phát sinh giữa mâu thuẫn giai cấp, do đó, về nguyên tắc chung, nhà nước thuộc về các giai cấp có thể, quyền lực nhất, trong số các giai cấp thống trị về kinh tế và nhờ có nhà nước, họ cũng đã trở thành giai cấp thống trị chính trị.

Kế thừa quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I.Lênin đã nói rõ hơn về điều kiện ra đời, hình thành và phát triển của Nhà nước, đó là: “Nhà nước là sản phẩm và biểu hiện của mâu thuẫn giai cấp, không thể điều hoà được ở mọi nơi, mọi lúc. Bất cứ lúc nào. Và nếu về mặt khách quan, mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được thì Nhà nước xuất hiện. Và ngược lại: sự tồn tại của Nhà nước chứng tỏ cuộc đấu tranh giai cấp là không thể hoà giải: về điều kiện kinh tế, “Nhà nước chỉ là tổ chức thống trị của một giai cấp” và “mọi nhà nước là một bộ máy cho phép giai cấp này áp bức giai cấp khác”.

Vì vậy, nhà nước là một hiện tượng xã hội, nhưng không phải là một hiện tượng xã hội tĩnh và thụ động, mà nhà nước là một thiết chế xã hội đặc biệt, năng động và sáng tạo, chỉ xuất hiện khi xã hội phát triển. Nó phát triển đến một thời điểm nhất định và diệt vong khi các điều kiện khách quan tồn tại của nó bị mất đi.

Bản tóm tắt Nhà nước nảy sinh khi xã hội loài người chia rẽ thành các lực lượng giai cấp đối lập nhau; Nhà nước là bộ máy do lực lượng thống trị (kinh tế, chính trị, xã hội) thành lập Mục tiêu của nó là điều khiển và chỉ huy mọi hoạt động của xã hội trong một quốc gia, do đó, nhà nước đóng vai trò xã hội chủ yếu bảo vệ lợi ích của lực lượng thống trị. Nhà nước hình thành khi có sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất và sự gia tăng của các giai cấp đối kháng Vì vậy, bạn cần một tổ chức chính trị để phân xử những mâu thuẫn này và quản lý xã hội.

2. Nguồn gốc hợp pháp là gì?

Những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước cũng là những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của pháp luật.
Những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước cũng là những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của pháp luật.

Nguồn gốc của pháp luật là nguyên nhân và những điều kiện kinh tế xã hội đã làm phát sinh ra pháp luật. Những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước cũng là những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của pháp luật.

Luật pháp được hình thành theo ba cách chính:

  • Nhà nước thừa nhận các tập quán đã có từ trước phù hợp với lợi ích của mình và xây dựng chúng thành luật. Như vậy, Nhà nước tạo ra hình thức pháp lý đầu tiên là luật tục;
  • Nhà nước công nhận các quyết định sớm hơn về các vụ việc cụ thể của các cơ quan hành chính hoặc tư pháp cấp trên để làm khuôn mẫu cho các cơ quan cấp dưới giải quyết các vụ việc sau này. Phía đông. Con đường này tạo ra hình thức luật thứ hai trong lịch sử, luật học;
  • Nhà nước ban hành các quy phạm pháp luật mới để điều chỉnh các quan hệ xã hội mới xuất phát từ nhu cầu quản lý và duy trì trật tự xã hội. Con đường này tạo thành hình thức pháp lý thứ ba, văn bản quy phạm pháp luật.

3. Nhà nước ra đời trước pháp luật đúng hay sai?

Học Wiki xin đưa ra các gợi ý để trả lời câu hỏi này:

Có khá nhiều ý kiến ​​khác nhau về điều này. về mặt lý thuyết Sự ra đời của Nhà nước trước pháp luật là một sai lầm.

Vì Pháp luật ra đời đồng thời cùng tồn tại với Nhà nước. Sự ra đời của Nhà nước cũng là nguyên nhân của pháp luật.

Pháp luật chỉ tồn tại trong xã hội có nhà nước. Nhà nước và pháp luật là hai phạm trù luôn cùng tồn tại. Khi những mâu thuẫn xã hội trầm trọng không thể điều hoà được và dẫn đến hình thành nhà nước thì để duy trì sự tồn tại của nhà nước, giai cấp thống trị đã ban hành nghĩa xã hội. bảo vệ giai cấp thống trị.

Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị làm thành luật. Pháp luật duy trì trật tự xã hội, bảo vệ giai cấp thống trị và điều chỉnh theo ý chí, nguyện vọng của quần chúng nhân dân trong xã hội. Điểm này càng thể hiện rõ ở các nhà nước xã hội chủ nghĩa, vì theo nhà nước Việt Nam là nhà nước “của dân, do dân, vì dân”.

Bài viết trước đã trả lời câu hỏi Nhà nước ra đời trước pháp luật đúng hay sai? Mời độc giả tham khảo các bài viết liên quan tại Nó là gì? Các câu hỏi pháp lý thường gặp và phổ biến pháp lý về dữ liệu lớn.

  • Tại sao nói nhà nước ta là chính quyền của dân, vì dân?
  • Bộ máy nhà nước Việt Nam được tổ chức như thế nào?
  • Trạng Văn Lang cha truyền con nối là ai?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button