Pháp Luật

Những trường hợp người lao động phải bồi thường thiệt hại về tài sản 2021?

Nhìn chung, rất ít trường hợp người lao động phải bồi thường thiệt hại về tài sản. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được bồi thường thiệt hại. Vậy, người lao động phải bồi thường thiệt hại về vật chất trong những trường hợp nào? Bài viết này Học Wiki sẽ chia sẻ điều đó với bạn.

1. Nhân viên là gì?

Theo quy định tại Điều 3 Bộ luật Lao động 2019, người lao động cam kết những điều sau đây:

1. Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, hưởng lương và chịu sự chỉ đạo, điều hành và giám sát của người sử dụng lao động.

Tuổi tối thiểu để làm việc của người lao động là 15 tuổi, trừ trường hợp quy định tại Mục 1 Chương XI của Bộ luật này.

Như vậy, người lao động là những người làm việc cho công ty và được trả lương theo quy định của Bộ luật lao động hiện hành.

2. Tiền bồi thường là gì?

Việc khắc phục thiệt hại là việc cá nhân tự biện minh cho trách nhiệm dân sự của mình nhằm buộc bên gây ra thiệt hại phải khắc phục hậu quả bằng cách bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần cho bên bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất là trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất thực tế tính bằng tiền do bên có hành vi vi phạm gây ra, bao gồm thiệt hại về tài sản, chi phí dự phòng, hạn chế thiệt hại, tổn thất hoặc giảm thu nhập thực tế.

3. Khi nào thì nhân viên phải sửa chữa những hư hỏng?

Trách nhiệm vật chất trong luật lao động là trách nhiệm pháp lý xác lập trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất cho người sử dụng lao động do vi phạm kỷ luật lao động hoặc trách nhiệm hợp đồng của người lao động trong quá trình làm việc.

Các trường hợp bồi thường thiệt hại tùy theo tình trạng tài sản bị hư hỏng, mất mát mà có mức bồi thường khác nhau. Tuy nhiên, mức bồi thường của người lao động không được vượt quá toàn bộ giá trị của những thiệt hại trực tiếp mà họ đã gây ra. Theo quy định tại Điều 129 Bộ luật Lao động 2019, việc bồi thường thiệt hại về vật chất bao gồm hai trường hợp sau:

  • trường hợp đầu tiên: Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại đến tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Có thể thấy, luật không quy định rõ hành vi làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, các hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của người sử dụng lao động, không quy định mức bồi thường, vì luật chỉ giao quyền cho người sử dụng lao động quyết định và xác định trước. trong nội quy làm việc. Cụ thể, trong trường hợp người lao động sơ ý gây thiệt hại nhỏ có giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ nơi người lao động làm việc công bố thì pháp luật quy định mức bồi thường tối đa là 03 tháng tiền lương. và hàng tháng trích tối đa 30% tiền lương tháng của người lao động sau khi đã trừ các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thuế thu nhập. Mức và phương thức bồi thường trong các trường hợp cụ thể sẽ do người sử dụng lao động quy định trong nội quy lao động hoặc sẽ được quyết định sau khi xử lý xong việc bồi thường thiệt hại về vật chất.

  • Trường hợp thứ hai: Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, làm mất hàng hóa khác do công ty chuyển giao hoặc tiêu hao vật tư, vật tư quá mức cho phép thì phải bồi thường toàn bộ hoặc một phần thiệt hại theo quy định của pháp luật theo giá thị trường;

Trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo quy định của hợp đồng trách nhiệm; các trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được, không thể khắc phục được dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và không phải bồi thường thiệt hại.

Trong trường hợp này, chúng ta có thể hiểu như sau:

Thứ nhất, nếu người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động cấp, hoặc tiêu thụ nguyên vật liệu vượt quá giới hạn cho phép, luật cho phép người sử dụng lao động yêu cầu người lao động bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo giá chiết khấu thị trường.

Do đó, phương thức trả công và mức trả công sẽ do người sử dụng lao động quy định trong nội quy lao động. Trên thực tế, không có quy chế lao động nào của người sử dụng lao động quy định về việc bồi thường thiệt hại “một phần” mà là “bồi thường toàn bộ thiệt hại theo giá thị trường”. Vì xuất phát từ quyền tài sản, cũng như mục tiêu bảo đảm, tăng cường kỷ cương công tác trong đơn vị nên quy định này mang tính hình thức, không phù hợp với thực tiễn.

Thứ hai, nếu hai bên ký hợp đồng trách nhiệm thì người lao động phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm.

Thực chất là bồi thường thiệt hại về vật chất theo cam kết và thực hiện trách nhiệm dân sự. Khi người sử dụng lao động giao cho người lao động bảo quản và sử dụng tài sản có giá trị tương đối cao, pháp luật lao động cho phép hai bên ký kết hợp đồng trách nhiệm nhằm tăng cường trách nhiệm của người lao động trong việc bảo vệ tài sản của người sử dụng lao động. người sử dụng lao động và dùng làm tài sản thế chấp. cơ sở bồi thường thiệt hại nếu người lao động gây ra thiệt hại. Do đó, việc bồi thường thiệt hại này hoàn toàn được thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng trách nhiệm.

Thứ ba, trong trường hợp xảy ra thiên tai, hỏa hoạn,… người lao động không phải bồi thường.

Về bản chất, việc giải quyết này là hợp lý vì đây là trường hợp bất khả kháng và người lao động không có lỗi. Do đó, không có cơ sở hay lý do chính đáng nào để buộc họ phải bồi thường vì đã quá trách nhiệm trong việc kiểm soát của mình. Tuy nhiên, việc Bộ luật Lao động quy định giả thiết này tại khoản 2 Điều 129 là không hợp lý vì dễ hiểu nguyên nhân bất khả kháng mà người lao động không phải bồi thường chỉ quy định như sau. : các trường hợp: quy định tại khoản 2 Điều 129, nhưng không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 129. Do đó, trường hợp này nên tách thành khoản riêng để có cách hiểu thống nhất, giúp người sử dụng có thể áp dụng hiệu quả vào công việc. trong thực tế, tránh những thiếu sót và hiểu lầm sau này.

Tham khảo các bài viết hữu ích khác như: hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể mẫu trong chuyên mục Hỏi đáp pháp luật về Học Wiki.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button