Phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp 2022

Phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp 2022. Dân chủ là một trong những quyền cơ bản và quan trọng nhất của con người. Vậy dân chủ có những hình thức nào và được thể hiện như thế nào? Hãy cùng Học Wiki đọc bài viết dưới đây.

Dân chủ là quyền cơ bản của con người

1. Dân chủ trực tiếp là gì?

Theo Điều 6 của Hiến pháp năm 2013, nó quy định:

Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước thông qua dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước.

Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ với các quy tắc và thể chế cho phép nhân dân thảo luận, biểu quyết và trực tiếp tham gia quyết định các công việc của cộng đồng nhà nước.

Đó là cách mọi công dân tham gia bình đẳng, trực tiếp vào các quyết định trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, … mà trực tiếp là ý chí của người có thẩm quyền trong những việc quan trọng nhất.

Ví dụ: Mọi công dân có đủ tư cách theo quy định của pháp luật đều có thể biểu quyết trực tiếp để bầu ra những người mà mình tín nhiệm, có đức, có tài để hội nhập Hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu Quốc hội.

Hiện nay, dân chủ trực tiếp ngày càng được quan tâm và chú trọng, người dân ngày càng được học hành cao hơn, do đó họ tích cực tìm kiếm thông tin về diễn biến, hoạt động và công việc của cộng đồng nhà nước. . Công dân không chỉ quan tâm đến quyền và nghĩa vụ của bản thân mà còn muốn tham gia bằng cách đóng góp kiến ​​thức, ý kiến ​​và thảo luận các vấn đề của cộng đồng.

Trình độ học vấn cao hơn làm cho kiến ​​thức pháp luật được phổ biến rộng rãi hơn, người dân giám sát các công việc của nhà nước, nộp đơn và khiếu nại, kiểm soát chi tiêu ngân sách và xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương.

2. Dân chủ gián tiếp là gì?

Theo Điều 6 của Hiến pháp năm 2013, nó quy định:

Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ thông qua các quy tắc và thể chế cho phép nhân dân bầu ra những người đại diện cho mình để quyết định những công việc chung của cộng đồng và đất nước.

Như vậy, dân chủ gián tiếp là dân chủ đại diện, trong đó quan trọng nhất là nhân dân có quyền biểu quyết trực tiếp để bầu ra người đại diện quyết định công việc chung của cộng đồng, của đất nước.

Cán bộ được bầu là người đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân và phải tôn trọng nguyên tắc này.

Tuy nhiên, trên thực tế, nếu chỉ dựa vào dân chủ đại diện thì không thể đảm bảo sự tham gia của người dân. Dân chủ và sự tham gia của người dân cũng tạo ra những nghi ngờ không chỉ về hệ thống dân chủ đại diện trong nước mà còn trên thế giới.

Như vậy, dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp bổ sung, hỗ trợ cho nhau, cùng bảo vệ lợi ích của nhân dân, làm cho nhân dân nói, tham gia thảo luận và làm chủ công việc của nhân dân. nhà nước, bảo đảm nhà nước của dân, do dân, vì dân.

3. Phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp

Hình ảnh cử tri đi bỏ phiếu - một biểu hiện của việc thực hiện hiệu quả quyền dân chủ.
Hình ảnh cử tri đi bỏ phiếu – biểu hiện của việc thực hiện hiệu quả quyền dân chủ.

3.1. giống nhau, tương tự

Quyền dân chủ trực tiếp và gián tiếp thể hiện quyền lực của nhân dân, tức là quyền làm chủ.

3.2. Sự khác biệt

Sự khác biệt giữa dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp thể hiện ở bốn khía cạnh sau:

Có nghĩa

 • Dân chủ trực tiếp đề cập đến một hình thức chính phủ trong đó công dân tham gia hợp pháp vào việc điều hành chính phủ.
 • Dân chủ gián tiếp bao gồm dân chủ trong đó nhân dân bầu ra những người đại diện cho mình, đại diện cho mình để tham gia vào các công việc của cộng đồng và của đất nước.

Phương pháp

 • Dân chủ trực tiếp: Tham gia trực tiếp vào các công việc của cộng đồng và đất nước.
 • Dân chủ gián tiếp: Nhân dân thực hiện quyền kiểm soát thông qua các cơ quan và người đại diện.

Thiên nhiên:

 • Dân chủ trực tiếp: độ lượng. Nó phụ thuộc vào mức độ của mỗi người.
 • Dân chủ gián tiếp: Mang tính phản biện, đôi khi thiếu chính xác, cụ thể. Nó phụ thuộc vào kỹ năng của nhà cái.

Sự liên quan

 • Dân chủ trực tiếp: quy mô dân số nhỏ.
 • Dân chủ gián tiếp: quy mô dân số lớn.

Nhân dân là trung tâm, là đối tượng của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ đời sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. . , hướng tới hạnh phúc và an lành của con người. Vì vậy, dân chủ trực tiếp và gián tiếp trở thành một trong những quyền quan trọng nhất của con người, thể hiện quyền tự do, bình đẳng và quyền thống trị của mọi người.

Bài viết trên đã giải thích chi tiết những điểm giống và khác nhau về dân chủ trực tiếp và gián tiếp, mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan về Dân chủ là gì? Phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý về Dữ liệu lớn.

 • Ví dụ về dân chủ gián tiếp trong trường học 2022
 • Dân chủ trực tiếp là gì?
 • Ưu nhược điểm của dân chủ trực tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button