Phiếu kê khai thông tin học sinh Kê khai thông tin trước khi tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6

Phiếu khai báo thông tin học sinh do giáo viên chủ nhiệm phát cho học sinh vào đầu năm học, phụ huynh phải điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận. Phiếu khai báo thông tin học sinh có 2 bản dành cho lớp 1 và lớp 6.

Khi điền phiếu cần điền đúng thông tin theo hộ khẩu, tránh trường hợp nhập sai thông tin đăng ký, học sinh không được vào trường theo phân tuyến. Ngoài ra, vào đầu năm học, học sinh cũng được yêu cầu lấy thêm phiếu điều tra thông tin, thẻ học sinh để giáo viên lấy đó làm căn cứ quản lý học sinh dễ dàng hơn.

Mẫu Tuyên bố Thông tin Học sinh Mẫu giáo

Giáo dục và đào tạo…………………… ..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——– o0o ——-

MẪU BÁO CÁO THÔNG TIN HỌC SINH

Lớp học: ……………………

1) Họ và tên (CHÍNH CHỦ): ………… 2) Giới tính (Nam / Nữ):. …….

3) Dân tộc: ……………… 4) Đối tượng được hưởng chính sách: …… ..…

5) Sinh ngày: …… / …… .. / …………. …. 6) Nơi sinh (tỉnh / thành phố): …………………….

7) Học sinh khuyết tật: ……………………………………………………. …………………………. …………………………. ………….

8) Hộ khẩu thường trú: 8a) Tỉnh / TP: …………… .. 8b) Quận / huyện: ………… .. .. ..

8c) Huyện / đô thị / thành phố: …………………… 8d) Đường / thôn: ………………. 8d) Tổ / huyện: ………….

9) Chỗ ở hiện nay: 9a) Tỉnh / TP: ……………… .. 9b) Quận / huyện: …………………… ..

9c) Vùng lân cận / thị xã / thành phố:…. …… 9đ) Tổ dân phố / thôn: …………. / 9đ) Tổ / thôn (khu chung cư):….…

Mười) Tên trung tâm ngoại ngữ Cho học sinh học thêm chương trình tiếng Anh làm quen tại trường: ……………………. …………………… ……………… ..

11) Họ, tên: ……………… 12) Sinh ngày: …………. …………………….

13) Chứng minh nhân dân của bố đẻ số: …………. Điện thoại của bố: …………. …

14) Họ và tên mẹ: ……………………… 15) Sinh ngày: …………. …………………….

16) Số chứng minh nhân dân của mẹ: …………. Số điện thoại của bố: ………… ..…

Tôi xác nhận rằng thông tin trong biểu mẫu này là đúng sự thật.

Mối quan hệ của người đăng ký với sinh viên.
Cha / Mẹ / Ông / Bà / Bố già …)

Số điện thoại của Declarant: ……………………

Hà Nội, ngày tháng năm 202….

THÔNG BÁO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Các trường hướng dẫn kỹ và yêu cầu phụ huynh học sinh công khai chính xác các thông tin liên quan đến quyền lợi của con em mình khi đăng ký vào lớp 1, lớp 6. Nếu sai thì thông tin đăng ký bài viết không chính xác. Cha mẹ của anh ấy. Hoàn toàn có trách nhiệm. (Đối với học sinh ở trọ phải ghi rõ họ tên tòa nhà; nhà trường phải giao cho phụ huynh tự khai, không được khai thay); Các yếu tố về hộ khẩu thường trú, nơi thường trú bắt buộc phải khai đầy đủ tên 4 đơn vị hành chính: Tỉnh / thành phố; Huyện; Phòng ngủ; làng / tổ
____________________________________________________________________

Hướng dẫn phát biểu: Phụ huynh được yêu cầu viết bằng bút mực BLUE

1) Họ và Tên của học sinh: Viết hoa họ, chữ đệm và tên của học sinh.
4) Đối tượng chính sách: Hộ nghèo / Gia đình liệt sỹ / Gia đình có công với cách mạng / Gia đình có công với cách mạng / Gia đình tham gia kháng chiến…. Để trống nếu bạn không tuân theo chính sách.
6) Nơi sinh: Chỉ ghi tên tỉnh / thành phố.
7) Học sinh khuyết tật: thị giác / vận động / thính giác /… Để trống nếu nó không bị vô hiệu hóa.
8) Hộ khẩu thường trú: Kê khai toàn bộ số liệu theo địa chỉ của học sinh.
9) Nơi ở Hiện tại: Báo cáo đầy đủ thông tin về nơi ở hiện tại của học sinh.
10) Ghi tên trung tâm ngoại ngữ nơi học sinh đăng ký học chương trình tiếng Anh liên kết với trường; Để trống nếu học sinh hiện không đăng ký chương trình tiếng Anh liên kết.

Tờ khai dữ liệu của sinh viên sắp bước vào năm thứ 6

Giáo dục và đào tạo…………………… ..

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——– o0o ——-

MẪU BÁO CÁO THÔNG TIN HỌC SINH

Lớp học: ……………………

1) Họ và tên (CHÍNH CHỦ): ………… 2) Giới tính (Nam / Nữ):. …….

3) Dân tộc: ……………… 4) Đối tượng được hưởng chính sách: …… ..…

5) Sinh ngày: …… / …… .. / …………. …. 6) Nơi sinh (tỉnh / thành phố): …………………….

7) Học sinh khuyết tật: ……………………………………………………. …………………………. …………………………. ………….

8) Hộ khẩu thường trú: 8a) Tỉnh / TP: …………… .. 8b) Quận / huyện: ………… .. .. ..

8c) Huyện / đô thị / thành phố: …………………… 8d) Đường / thôn: ………………. 8d) Tổ / huyện: ………….

9) Địa chỉ hiện tại: 9a) Tỉnh / Thành phố: …………… .. 9b) Huyện: …………………… ..

9c) Vùng lân cận / thị xã / thành phố:…. …… 9đ) Tổ dân phố / thôn: …………. / 9đ) Tổ / thôn (khu chung cư):….…

Mười) Tên trung tâm ngoại ngữ Cho học sinh học thêm chương trình tiếng Anh làm quen tại trường: ……………………. …………………… ……………… ..

Tôi xác nhận rằng thông tin trong biểu mẫu này là đúng sự thật.

Mối quan hệ của người đăng ký với sinh viên.
Cha / Mẹ / Ông / Bà / Bố già …)

Số điện thoại của Declarant: ……………………

Hà Nội, ngày tháng năm 202….

THÔNG BÁO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Các trường hướng dẫn kỹ và yêu cầu phụ huynh học sinh công khai chính xác các thông tin liên quan đến quyền lợi của con em mình khi đăng ký vào lớp 1, lớp 6. Nếu sai thì thông tin đăng ký bài viết không chính xác. Cha mẹ của anh ấy. Hoàn toàn có trách nhiệm. (Đối với học sinh ở trọ phải ghi rõ họ tên tòa nhà; nhà trường phải giao cho phụ huynh tự khai, không được khai thay); Các yếu tố về hộ khẩu thường trú, nơi thường trú bắt buộc phải khai đầy đủ tên 4 đơn vị hành chính: Tỉnh / thành phố; Huyện; Phòng ngủ; thị trấn / tổ
____________________________________________________________________

Hướng dẫn phát biểu: Phụ huynh được yêu cầu viết bằng bút mực BLUE

1) Họ và Tên của học sinh: Viết hoa họ, chữ đệm và tên của học sinh.
4) Đối tượng chính sách: Hộ nghèo / Gia đình liệt sỹ / Gia đình có công với cách mạng / Gia đình có công với cách mạng / Gia đình tham gia kháng chiến…. Để trống nếu bạn không tuân theo chính sách.
6) Nơi sinh: Chỉ ghi tên tỉnh / thành phố.
7) Học sinh khuyết tật: thị giác / vận động / thính giác /… Để trống nếu nó không bị vô hiệu hóa.
8) Hộ khẩu thường trú: Kê khai toàn bộ số liệu theo địa chỉ của học sinh.
9) Nơi ở Hiện tại: Báo cáo đầy đủ thông tin về nơi ở hiện tại của học sinh.
10) Ghi tên trung tâm ngoại ngữ nơi học sinh đăng ký học chương trình tiếng Anh liên kết với trường; Để trống nếu học sinh hiện không đăng ký chương trình tiếng Anh liên kết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button