Pháp Luật

Quy định mới về thi giáo viên dạy giỏi 2022

Quy chế thi Giáo viên dạy giỏi 2022 có gì mới so với các năm khác? Theo Thông tư 22/2019 / TT-BGDĐT, Hội thi giáo viên dạy giỏi năm 2022 sẽ có nhiều điểm mới. Dưới đây là thể lệ của kỳ thi giáo viên giỏi mới do Dữ liệu lớn tổng hợp, mời bạn đọc cùng theo dõi.

Sau nhiều tháng đăng dự thảo để nghe ý kiến ​​phản hồi của mọi người về cuộc thi Giáo viên dạy giỏi, Giáo viên chủ nhiệm lớp các cấp, ngày 20/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố đăng ký. Thông tư số 22/2019 / TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Hội thi giáo viên dạy giỏi trong các cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp trường (sau này gọi là Hội thi giáo viên dạy giỏi).

 • Bộ giáo dục muốn thay chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên
 • Công văn 977: Tiếp tục tính phụ cấp thâm niên nhà giáo

Thông tư trên có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2020. Theo Thông tư trước đây, Hội thi giáo viên dạy giỏi sẽ có nhiều điểm mới.

1. Không ép buộc giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi.

Như vậy, Thông tư 22 đưa ra nguyên tắc hội thi giáo viên dạy giỏi phải trên cơ sở tự nguyện tham gia của giáo viên; không ép buộc, gây áp lực cho giáo viên tham gia cuộc thi; bảo đảm trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và bảo mật thực chất.

2. Quy định về thời hạn bảo lưu danh hiệu giáo viên dạy giỏi.

Hiện nay, Thông tư 49/2011 / TT-BGDĐT, Thông tư 21/2010 / TT-BGDĐT, Thông tư 43/2012 / TT-BGDĐT không quy định về thời hạn bảo lưu này. Cụ thể, Thông tư 22 quy định chi tiết về thời gian bảo toàn danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên giỏi như sau:

Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp trường được bảo lưu 01 năm tiếp theo năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp trường;

Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp huyện được bảo lưu 01 năm tiếp theo năm được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp huyện;

Danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được bảo lưu 3 năm liền kề năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

3. Giáo viên không được dạy trước, dạy thử.

Theo quy định tại Thông tư 22, đối với nội dung dạy học dự thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên không được diễn tập (thao giảng) các hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học mà hội thi diễn ra.

Ngoài ra, quy định mới cũng giảm thời gian chuẩn bị của giáo viên trước khi lên lớp. Cụ thể, giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho các hoạt động giáo dục trước thời điểm thi 2 ngày (trước một tuần).

Xin lưu ý rằng các hoạt động giáo dục (tiết dạy) tham gia Hội thi lần đầu tiên phải diễn ra ở nhóm, lớp mà số lượng trẻ trong nhóm, lớp này còn nguyên.

4. Thay đổi nội dung đề thi giáo viên dạy giỏi các cấp:

– Đối với Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở giáo dục mầm non:

Giáo viên thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo dự án giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi.

Ngoài ra, giáo viên còn phải trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em trong cơ sở giáo dục nơi giáo viên công tác. Thời gian trình bày biện pháp không quá 30 phút, kể cả thời gian tranh luận của Hội đồng Giám khảo.

– Đối với Hội thi Giáo viên dạy giỏi / Chủ nhiệm lớp:

Giáo viên dạy một tiết dạy thực hành theo kế hoạch sư phạm (đối với hội thi giáo viên dạy giỏi) hoặc tiết dạy tổ chức một hoạt động sư phạm (hoạt động trên lớp hoặc hoạt động trải nghiệm hoặc hoạt động trải nghiệm, …). nghiệp vụ – dành cho Hội thi giáo viên dạy giỏi nhất lớp) tại thời điểm diễn ra Hội thi.

Ngoài ra, giáo viên phải trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy / lãnh đạo ở trường nơi giáo viên công tác. Thời gian trình bày biện pháp không quá 30 phút, kể cả thời gian tranh luận của Hội đồng Giám khảo.

5. Nguyên tắc của Hội thi Giáo viên dạy giỏi

Tại Khoản 2 – Điều 2: Mục đích và Nguyên tắc của Cuộc thi Giảng dạy Xuất sắc

Nguyên tắc của Hội thi là tự do ý chí, không ép buộc, không gây áp lực từ các giáo viên tham gia Hội thi.

6. Giới thiệu về chu kỳ cuộc thi

Trong điều 3: Các cấp độ tổ chức, chu kỳ và các đối tượng tham gia kỳ thi

1. Thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh:

A. Cấp trường: Định kỳ 2 năm tổ chức 1 lần, do trường tổ chức (hiện nay tổ chức 1 năm 1 lần).

b. Cấp huyện: 2 năm một lần (như hiện nay) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

C. Cấp tỉnh: Bốn năm một lần (như hiện nay) do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Về việc công nhận giáo viên dạy giỏi mầm non và trung học cơ sở

Trong bài viết 5: Công nhận giáo viên dạy giỏi

Được công nhận là giáo viên dạy giỏi sau khi đạt các tiêu chuẩn, yêu cầu và được ban tổ chức hội thi cấp giấy chứng nhận.

Sau khi được công nhận, bảo lưu: cấp huyện, cấp trường 1 năm, cấp tỉnh 3 năm.

Điều 6, 7: Nội dung và thể lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non và trung học cơ sở

1. Nội dung:

– Thực hành một hoạt động dạy học tại thời điểm tổ chức cuộc thi ở nhóm, lớp đã dạy và được báo trước ít nhất 02 ngày

– Trình bày các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trong thời gian dưới 30 phút

2. Tiêu chuẩn: Đối với Giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS: Thí sinh dự thi cấp huyện phải là giáo viên dạy giỏi cấp lớp năm trước hoặc năm dự thi; Thí sinh dự thi cấp tỉnh phải đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện 02 năm liên tục hoặc cấp huyện trong năm dự thi.

Đối với giáo viên THPT: Nếu đi thi cấp tỉnh thì phải đạt loại giỏi của 2 năm trước hoặc năm dự thi.

7. Về Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THPT.

Điều 8: Nội dung và thể lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS.

1. Nội dung:

– Thực hành 1 tiết hoạt động giáo dục (hoạt động trên lớp hoặc tiết học trải nghiệm) trên lớp đã dạy trong thời gian diễn ra hội thi.

– Trình bày các biện pháp nâng cao chất lượng của chủ tịch trong thời gian dưới 30 phút.

Về tiêu chuẩn tương tự như đối với hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THPT.

8. Các tiêu chí để trở thành một phần của một giáo viên giỏi

Tiêu chuẩn để trở thành giáo viên mầm non giỏi

Giáo viên tham gia hội thi cấp trường phải đảm bảo các tiêu chuẩn: 3, 4, 5, 6, 8 và 9 theo quy định tại Thông tư số 26/2018 / TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành các tiêu chuẩn nghề nghiệp. nghề giáo viên mầm non giỏi;

Giáo viên dự thi cấp huyện phải đạt các tiêu chuẩn sau:

 • Giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia hội thi toàn trường;
 • Có 1 năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên 02 năm liền được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường trong năm tham gia Hội thi.

Giáo viên tham gia Hội thi cấp tỉnh phải đạt các tiêu chuẩn sau:

 • Giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia hội thi toàn trường;
 • Có 1 năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện 2 năm trở lại đây, được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong năm tham gia hội thi.

Tiêu chuẩn để trở thành giáo viên dạy giỏi cấp trung học phổ thông

Giáo viên tham gia hội thi cấp trường phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: Giáo viên tham gia hội thi cấp trường phải đạt từ loại khá trở lên trong năm liền trước năm dự thi, trong thời gian dự thi phải đạt các tiêu chuẩn sau. : đáp ứng các tiêu chí sau: Chuẩn 2 (Chuẩn nâng cao nghề nghiệp) theo quy định tại Thông tư số 20/2018 / TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông. chất lượng tốt;

Giáo viên dự thi cấp huyện phải đạt các tiêu chuẩn sau:

 • Giáo viên đủ tiêu chuẩn tham gia hội thi toàn trường;
 • Có 1 năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên 02 năm liền được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường trong năm tham gia Hội thi.

Giáo viên tham gia Hội thi cấp tỉnh phải đạt các tiêu chuẩn sau:

 • Đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở tham gia hội thi cấp tỉnh: Giáo viên đạt tiêu chuẩn tham gia hội thi cấp trường; 1 năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện Hai năm trước cô đã được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện vào năm cô tham gia hội thi.
 • Đối với giáo viên THPT tham gia hội thi cấp tỉnh: Đạt tiêu chuẩn giáo viên tham gia hội thi cấp trường; đã được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường 01 năm trong 02 năm trước đó hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trong năm tham gia Hội thi.

Hoa Tiêu vừa gửi đến độc giả những điểm mới về kỳ thi Giáo viên dạy giỏi năm 2021. Đến năm 2021, quy chế thi Giáo viên dạy giỏi đã được sửa đổi so với các năm trước về thời gian đặt trước và tính chất của kỳ thi. giáo viên dạy giỏi (không bắt buộc), nội dung kiểm tra, thời gian đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, tiêu chuẩn giáo viên dạy giỏi các cấp, từ mầm non đến trung học phổ thông.

Thi giáo viên dạy giỏi là một cách đánh giá năng lực dạy học, nhưng nó không phải là một phương pháp bắt buộc hay một tiêu chí đánh giá duy nhất. Năng lực của giáo viên được đánh giá thông qua nhiều tiêu chí khác nhau, vì vậy giáo viên không cần quá thúc ép việc kiểm tra để trở thành một giáo viên giỏi.

xem thêm

 • Bảng lương giáo viên mới nhất năm 2021
 • Tỷ lệ đóng góp an sinh xã hội năm 2021
 • Không tuyển dụng giáo viên tiểu học có trình độ trung cấp, đại học kể từ ngày 1/7

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Phổ biến hợp pháp về Dữ liệu lớn.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button