Pháp Luật

Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên 2022

Quy định Trách nhiệm nêu gương của Đảng viên 2022. Mọi cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công chức đảm nhiệm chức vụ cao càng phải gương mẫu. Sau đây là nội dung quy định về trách nhiệm nêu gương của đảng viên, mời các bạn đón xem Học Wiki.

Đảng viên chủ động nêu gương, rèn luyện kỷ luật.

1. Quy định về trách nhiệm nêu gương.

Trách nhiệm nêu gương của đảng viên được quy định trong nhiều văn bản của Đảng, dưới đây Học Wiki xin cung cấp thông tin để bạn đọc tham khảo như sau:

Quy định số 101-QĐ / TW ban hành ngày 7/6/2012 quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được ban hành ngày 7/6/2012. của Đảng Cộng sản Việt Nam cần tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công chức đảm nhiệm chức vụ cao càng phải gương mẫu.

Quy định số 55-QĐ / TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay về tăng cường nêu gương của cán bộ, đảng viên, đổi mới nếp sống, công tác. xa hoa không cần thiết, đáng chê trách trong xã hội và gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, giản dị, thanh đạm.

Quy định số 08-QĐi / TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương đề ra 8 điều mà Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương nêu gương. thực hành 8 điều nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống các hành vi chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, vu cáo trái pháp luật.

2. Nêu gương đối với cán bộ, đảng viên theo quy định. Nội dung bao gồm những gì?

2.1. Cho một ví dụ về tư tưởng chính trị

– Kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong việc chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

– Gương mẫu thực hiện, phổ biến và bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

2.2. Mẫu mực về đạo đức, lối sống và tác phong.

– Thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm và chỉ thị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện các quy định này.

– Chủ động trong công tác đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục.

– Nêu gương về đức tính khiêm tốn, giản dị; thiết thực, đầy đủ, toàn diện tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân, hơn hết là ở tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.

– Không nhận quà dưới bất kỳ hình thức nào vì lợi ích cá nhân; không để các thành viên trong gia đình lợi dụng quyền lực, ảnh hưởng để trục lợi.

23. Cho một ví dụ về tự phê bình

Người lãnh đạo phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới noi theo.

– Trong tự phê bình và phê bình phải thực sự cầu thị, tự giác, liêm chính, chí công, vô tư, vô cảm, né tránh, chạy theo thành tích; Khi có hỏng hóc phải nhận ra hư hỏng và có phương án sửa chữa.

– Có tình bạn thân thiết, yêu thương nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ lẽ phải; đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện lăng mạ, phê bình với động cơ xấu.

2.4. Hãy là một tấm gương về mối quan hệ với mọi người.

– Nhạy cảm khi phục vụ cộng đồng; hành động với thái độ khách quan, công bằng, chú trọng đến việc đáp ứng lợi ích hợp pháp của người dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tích cực đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền.

– Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện thờ ơ, quan liêu, cửa quyền, cửa quyền và những hành vi sách nhiễu, gây khó chịu cho nhân dân.

2.5. Nêu gương về trách nhiệm trong công việc

– Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu, ứng dụng tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, sáng kiến ​​trong công tác, sản xuất và lao động.

– Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.

– Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi vào việc; chống hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu hiện tiêu cực khác.

– Kiên quyết chống các tư tưởng bè phái, bè phái và những biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”.

2.6. Làm mẫu cho ý thức kỷ luật.

– Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với việc giữ nghiêm kỷ cương trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

– Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, nhiệm vụ và các cuộc điều động của tổ chức; chịu trách nhiệm chính về việc thực hiện các điều lệ Đảng, nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

2.7. Nêu gương đoàn kết nội bộ

– Chăm lo tối đa việc xây dựng, củng cố khối đoàn kết nội bộ; quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của quần chúng ở sinh vật, đơn vị, địa phương; công bằng với cán bộ dưới quyền; Hợp tác với đồng nghiệp và đồng nghiệp để không ngừng cải tiến.

– Trân trọng giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công việc và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng nghiệp, đồng nghiệp; Không tranh giành, đổ lỗi, né tránh, đổ lỗi, đổ lỗi cho người khác.

– Tham gia tích cực vào việc xây dựng các tổ chức đảng phái, sinh vật chính trị – xã hội và tổ chức nơi mình hoạt động; đấu tranh kiên quyết chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết quân dân.

2.8. Mô hình một lối sống thanh đạm

Theo Quy định số 55-QĐ / TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị, Đảng viên phải sống thanh đạm, tránh xa hoa, lãng phí, tổ chức ăn uống, tiệc tùng, nhận quà phản cảm. viết.

2.9. Mô hình một hình mẫu hàng đầu

Quy định số 08-QĐi / TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương đề ra 8 điều mà Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương nêu gương. thực hiện nghiêm 8 điều đối với bản thân và kiên quyết đấu tranh chống tư lợi, tham nhũng, quan liêu, thờ ơ trước khó khăn, bức xúc của nhân dân, ứng cử, ứng cử, nói không.

3. Việc tổ chức, thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên dân quân được thực hiện như thế nào?

1- Các cấp uỷ, tổ chức đảng có trách nhiệm chỉ đạo cụ thể hoá nội dung các quy định này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện hàng năm. Báo cáo kết quả cho cơ quan cấp trên.

2- Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì phải có văn hoá, kế hoạch rèn luyện theo vị trí việc làm và thông báo cho chi bộ, đảng bộ nơi công tác để tham gia ý kiến. hỗ trợ, giám sát và tạo điều kiện thực hiện. Đây là một trong những căn cứ để đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm.

3- Hằng năm, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp thực hiện việc đánh giá, tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp sinh nhật Bác; phê bình, ngăn chặn, cảnh cáo và xử lý nghiêm những tổ chức, người không tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn này.

4- Ban Tổ chức Trung ương chịu trách nhiệm chính, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và các Ban Đảng của Trung ương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Quy định này, định kỳ báo cáo Bộ. . Tài chính. Hành chính, Thư ký.

Trên đây là một số quy định về trách nhiệm nêu gương của Đảng viên. Để biết thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo Quy định số 101-QĐ / TW, Quy định số 55-QĐ / TW, Quy định số 08-QĐi / TW.

Xem các bài viết liên quan trong danh mục Công chức và viên chức trong phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý của Dữ liệu lớn.

  • Mẫu bổ sung cho Đảng viên 2022
  • Mẫu 2 – Sinh viên: Thẻ Đảng viên 2022
  • Quy trình kiểm tra, giám sát các chi, đảng bộ trực thuộc.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button