Pháp Luật

Quy trình nghỉ việc 2022

Ở công ty nào cũng có sự luân chuyển và thay đổi nhân sự, việc tuyển dụng và sa thải phải được thực hiện theo quy trình do Công ty quy định. Thủ tục xin thôi việc như thế nào? Mời độc giả quan tâm đến câu hỏi này tham khảo bài viết Dữ liệu lớn

 • yêu cầu đi nghỉ
 • Hồ sơ giao hàng đang hoạt động
 • Hành động trình bày tệp và tài liệu
 • Biên bản bàn giao hàng hoá, công cụ dụng cụ
 • giấy cam kết từ chức
 • Hành vi giải quyết giấy phép đi nghỉ
 • quyết định rời đi

1. Chấm dứt và Quy trình chấm dứt


Các thủ tục từ chức cũng phải tuân theo một trình tự chính xác và khoa học, không phải là tự nguyện từ chức.

I / MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 • Xây dựng quy trình sa thải nhân viên công ty.
 • Bảo vệ lợi ích của công ty và người lao động.

II / LĨNH VỰC ỨNG DỤNG:

 • Áp dụng cho tất cả nhân viên của công ty.

III / ĐỊNH NGHĨA:

 • Không có sẵn.

IV / NỘI DUNG:

Bước 1. Viết đơn từ chức của bạn

 • Người xin việc viết đơn NS – 09 – 01, sau khi hoàn thiện hồ sơ, ứng viên sẽ nộp hồ sơ cho Trưởng bộ phận xem xét ở Bước 2.
 • Các mẫu được lấy trực tiếp từ phòng NS.
 • Người xin việc phải đảm bảo rằng họ được thông báo một cách kịp thời. Nếu quá thời hạn báo trước thì người nộp hồ sơ phải trả lương cho những ngày không báo trước và không được thưởng năng suất, thưởng thời gian không báo trước.
 • Đối với các điều khoản về nghỉ phép không có trong quy trình này hoặc các quy tắc khác của công ty, phải tuân theo các quy định và luật lao động hiện hành.

Thời gian thông báo cụ thể:

 • Đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng: 30 ngày
 • Đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 12 tháng: 03 ngày làm việc
 • Đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn: 45 ngày

Bước 2. Xem xét của quản lý.

 • Thẩm quyền và trách nhiệm xem xét bao gồm: Trưởng các bộ phận.
 • Đối với các nhân viên thuộc các bộ phận cấp trường trước khi chuyển lên trưởng bộ phận phải được chuyển lên cấp quản lý để xác nhận.
 • Đối với cấp quản lý và nhân viên do giám đốc trực tiếp quản lý, sau khi viết đơn, người xin nghỉ sẽ được chuyển trực tiếp đến phòng nhân sự theo bước 3.
 • Ban lãnh đạo có quyền thích ứng với nhu cầu của nhân viên. Nếu vượt quá khả năng, trưởng phòng sẽ phối hợp với bộ phận nhân sự để xem xét và giải quyết. Nếu điều này không thể được giải quyết, vui lòng ký vào đơn từ chức và gửi lại cho bên thích hợp.
 • Người quản lý có trách nhiệm xem xét và phản hồi sự từ bỏ trong vòng 2 ngày làm việc.

Bước 3. Xác nhận bộ phận nhân sự:

 • Ứng viên nộp lại hồ sơ cho bộ phận Nhân sự.
 • Bộ phận nhân sự có trách nhiệm trao đổi với các trưởng bộ phận để xác định nguyện vọng của nhân viên.
 • Thời gian giải quyết không quá 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Bước 4. Phê duyệt:

 • Trong trường hợp xin nghỉ việc, bộ phận nhân sự sẽ gửi đơn xin nghỉ việc lên GD phê duyệt phương án thay thế.
 • Thời hạn chuyển hồ sơ về Bộ Giáo dục không quá 4 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Bước 5. Quyết toán hợp đồng:

Phòng nhân sự có trách nhiệm tổ chức giải quyết hợp đồng với người lao động.

Quyết toán bao gồm các nội dung sau:

 • Thực hiện các công việc cần làm trước khi khởi hành theo biên bản chuyển việc.
 • Biên bản bàn giao dụng cụ cho trưởng bộ phận.
 • Biên bản giao nhận tài liệu theo mẫu đính kèm quy trình này.
 • Sự từ chức.

Bước 6. Quyết định bỏ:

 • Sau khi hoàn thành việc thanh lý công việc, Phòng NS lập biên bản thanh lý giấy phép, dự thảo quyết định thôi việc gửi Phòng GD ký (kèm theo biên bản thanh lý).
 • Quyết định thôi việc được gửi cho đương sự, trưởng phòng, 1 bản do phòng NS lưu (kèm theo hồ sơ quyết toán gốc), 1 bản gửi phòng Tài chính – Kế toán để làm căn cứ thanh toán. cho người lao động nghỉ việc (phải kèm theo báo cáo thôi việc, bảng chấm công, báo cáo đánh giá, v.v.).

Bước 7. Thanh toán các chế độ còn lại.

 • Phòng tài chính – kế toán có trách nhiệm phối hợp với phòng nhân sự lập bảng trả lương cho ứng viên trình GD phê duyệt. Phòng Tài chính-Kế toán chỉ thanh toán cho người lao động khi có đầy đủ chứng từ được Phòng NS xác nhận.
 • Phòng Tài chính – Kế toán liên hệ trực tiếp với người tìm việc để làm thủ tục thanh toán.
 • Đối với những trường hợp người lao động còn thắc mắc, khiếu nại, bộ phận nhân sự có trách nhiệm giải quyết và báo cáo cho trưởng phòng theo báo cáo hàng tuần.

Hy vọng thủ tục xin thôi việc sẽ giúp bạn hoàn thành thủ tục sa thải, giữ được hình ảnh đẹp của mình với ban giám đốc cũng như nhân viên công ty và đồng nghiệp, đồng thời giúp ích cho một người bạn của mình. Phòng nhân sự có thể xây dựng nội quy, quy trình cụ thể và gửi cho nhân viên của công ty bạn tham khảo !!!

2. Mẫu thủ tục xin nghỉ việc chuẩn nhất.

Hình thức phổ biến nhất của quy trình từ chức.

Để biết thêm thông tin về quy trình chọn không tham gia, vui lòng đọc liên kết Dữ liệu lớn được cập nhật Excel.

3. Bắt đầu từ năm 2022, người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng

Nhân viên có thể chấm dứt hợp đồng vô cớ

Khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định rõ, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo trước cho người sử dụng lao động:

 • Ít nhất 45 ngày đối với trường hợp hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
 • Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;
 • Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 12 tháng.

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước trong các trường hợp sau đây:

 • Không bố trí đủ việc làm và nơi làm việc hoặc không bảo đảm các điều kiện lao động đã thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;
 • Không được trả lương đầy đủ hoặc đúng hạn, trừ trường hợp quy định tại tiểu mục 4 Điều 97 của Bộ luật này (Trường hợp bất khả kháng, người sử dụng lao động đã tìm mọi cách xoay sở nhưng không trả đủ lương đúng hạn)
 • Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành động xúc phạm, ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; cưỡng bức lao động;
 • Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
 • Người lao động có thai phải nghỉ việc theo quy định tại tiểu mục 1 Điều 138 của Bộ luật này;
 • Đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
 • Người sử dụng lao động cung cấp thông tin sai sự thật theo quy định tại tiểu mục 1 Điều 16 của Bộ luật này, ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

4. Viết đơn từ chức và sau đó rút lui?

Người lao động khi đã viết đơn xin thôi việc thì luôn có quyền rút đơn ứng cử theo quy định tại Điều 38 Bộ luật Lao động 2019:

Mỗi bên có quyền chấm dứt việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước khi hết thời hạn báo trước, nhưng phải thông báo bằng văn bản và phải được bên kia chấp nhận.

=> Việc rút đơn nghỉ việc phải được thực hiện trước thời hạn thông báo mà Học Wiki đã đề cập trong mục 1 của bài viết này và phải là đối tượng của đơn xin rút lại bằng văn bản, có sự đồng ý của người sử dụng lao động.

5. Hình phạt cho việc sa thải bất hợp pháp là gì?

Nghỉ việc trái pháp luật là việc người lao động tự ý nghỉ việc đúng thời hạn mà lý do là người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của Bộ luật lao động 2019.

Điều 39 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật như sau:

Điều 39. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là trường hợp hợp đồng lao động bị chấm dứt vi phạm quy định tại các điều 35, 36 và 37 của Bộ luật này.

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019:

Điều 35. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải thông báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với trường hợp hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 12 tháng;

Nếu người lao động nghỉ việc không đúng quy định trên là nghỉ việc trái pháp luật, trường hợp này người lao động vi phạm thời hạn báo trước với người sử dụng lao động.

Người lao động thôi việc trái pháp luật có các nghĩa vụ quy định tại Điều 40 Bộ luật Lao động năm 2019 như sau:

– Không phải trả tiền thôi việc.

– Bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

– Bạn phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động

Luật quy định rằng trong một số trường hợp đặc biệt, người lao động không cần thông báo khi không được giao công việc đã thỏa thuận, không được trả lương, bị lạm dụng, quấy rối tình dục, người lao động đang mang thai, … vì những lý do trên. , nó không phải là một giấy phép bất hợp pháp.

6. Thời gian xử lý đơn từ chức?

Thời gian xử lý đơn xin cấp phép là thời gian người lao động thông báo lý do nghỉ việc và thời gian thông báo cho người sử dụng lao động quy định tại Điều 3 và Điều 5.

Như vậy, thời gian giải quyết đơn xin thôi việc đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn tối thiểu là 45 ngày, đối với hợp đồng xác định thời hạn từ 12 đến 36 tháng là 30 ngày; Hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng, thời hạn thanh lý là 03 ngày kể từ ngày người lao động xuất trình đơn xin thôi việc.

Sau khi nghỉ việc, người lao động phải thực hiện các bước đóng BHXH, BHTN. Trong thời gian không tìm được việc làm, người lao động có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

7. Bạn cần những giấy tờ gì khi nghỉ việc?

Khi một nhân viên muốn từ chức, thông thường chỉ cần viết đơn từ chức và gửi cho cấp trên của họ. Sau khi được người sử dụng lao động chấp thuận đơn thôi việc, người lao động lập biên bản giao việc, biên bản giao nhận tài liệu, biên bản bàn giao hàng hóa, dụng cụ và cam kết nghỉ việc….

Tuy nhiên, theo các công ty, người lao động sẽ phải gửi đơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động sau khi nộp đơn xin thôi việc trong thời hạn 45 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn và 30 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn. 3 năm, sau 03 ngày đối với hợp đồng xác định thời hạn. hơn một năm, sau đó họ có thể dừng lại.

Trên đây, Học Wiki đã trả lời câu hỏi quy trình nghỉ hưu vào năm 2022? Đọc các bài viết liên quan trong phần Dân sự, trong phần Các câu hỏi thường gặp về pháp luật.

Bài viết liên quan:

 • Sau khi cách ly tập trung có nên cách ly tại nhà không?
 • Có tính phí kiểm dịch tại nhà không?
 • Liệu cách xa xã hội có thể về chung một nhà?
 • Vào Phòng Cách ly Tập trung có bị tính phí không?
 • Cách ly tại nhà bao nhiêu ngày?

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button