Sai số chứng minh thư nhân dân/CCCD có được cấp lại Sổ Bảo hiểm xã hội không 2022?

Có được cấp lại sổ BHXH do cấp sai số chứng minh nhân dân không? An sinh xã hội là một trong những loại bảo hiểm chính và mang lại nhiều lợi ích cho người lao động. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, có trường hợp số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước công dân trên sổ BHXH không chính xác. Vậy nếu cấp nhầm số CMND / CCCD thì phải làm thế nào? Trong mọi trường hợp, người dân sẽ được cấp lại sổ an sinh xã hội. Để bảo vệ lợi ích của chính mình, người lao động phải nắm rõ các quy định mới nhất. Bài viết dưới đây, Học Wiki muốn cung cấp thông tin và giải đáp về vấn đề trên, mời bạn đọc cùng tham khảo.

Thủ tục sửa lỗi CCCD / CMND được hướng dẫn chi tiết trong VBPL.

1. Nếu DNI / DNI không chính xác thì có được cấp lại sổ BHXH không?

Sai số CMND, Căn cước công dân không được cấp lại sổ BHXH vì không thuộc một trong các trường hợp được cấp lại sổ BHXH theo quy định tại Điều 27 Văn bản hợp nhất BHXH Việt Nam số 2089 / VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 – Văn bản quy phạm pháp luật mới nhất ban hành trình bày việc thu hồi an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

2. Trường hợp cấp lại sổ an sinh xã hội

Sự khác biệt giữa số định danh và sổ an sinh xã hội

Nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây thì cơ quan BHXH được cấp lại sổ BHXH theo quy định tại Điều 29 Quyết định 595 / QĐ-BHXH:

Cấp lại sổ an sinh xã hội do thay đổi họ, chữ đệm; Ngày sinh nhật; giới tính, nguồn gốc dân tộc; quốc tịch; sổ an sinh xã hội để mất, hư hỏng; tích lũy thời gian nhưng không phải đóng BHXH, gộp sổ BHXH: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc ở nhiều đơn vị mà người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người lao động.

Ngoài ra, Điều 27 của Văn bản hợp nhất BHXH Việt Nam số 2089 / VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 cũng nêu rõ như sau:

Cấp lại sổ an sinh xã hội do mất, hỏng, gộp sổ an sinh xã hội

Cấp lại sổ an sinh xã hội do thay đổi họ, chữ đệm; Ngày sinh nhật; giới tính, nguồn gốc dân tộc; quốc tịch; Điều chỉnh nội dung của sách an sinh xã hội

Như vậy, có 2 trường hợp được cấp lại sổ BHXH:

  • Thứ nhất là mất mát, hư hỏng, kéo dài thời gian mà bạn không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH.
  • Thứ hai là thay đổi họ, tên, chữ đệm; Ngày sinh nhật; giới tính, nguồn gốc dân tộc; quốc tịch.

Thời hạn cấp lại sổ BHXH: Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc ở nhiều đơn vị mà người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người lao động.

3. Sổ BHXH bị sai số DNI / CCCD thì phải làm sao?

Trong trường hợp có sai sót về số DNI / CCCD trên sổ BHXH, người lao động sẽ không được cấp lại sổ mà phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH theo quy định tại Văn phòng Chính phủ. Số 1. 3835 / BHXH-CST.

Để thay đổi, điều chỉnh số chứng minh nhân dân / CCCD trên sổ BHXH, bạn phải điền đầy đủ thông tin vào mẫu TK1-TS (trong đó có Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT ban hành theo Quyết định 888 / QĐ-BHXH). ) và giao hàng. đến cơ quan an sinh xã hội. Việt Nam để điều chỉnh số ID của bạn trong cơ sở dữ liệu.

4. Thủ tục điều chỉnh số DNI / CCCD bị sai sót trên Sổ BHXH.

Số chứng minh nhân dân, căn cước công dân là một trong những tiêu chí để quản lý đối tượng trong cơ sở dữ liệu của cơ quan BHXH.

Do đó, nếu bạn muốn thay đổi số chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân trong hồ sơ tham gia BHXH, BHYT thì bạn phải hoàn thành việc kê khai tham gia và sửa đổi dữ liệu BHXH. , Bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS).

Trong đó ghi rõ nội dung phải điều chỉnh trong chứng minh nhân dân, căn cước công dân xuất trình tại đơn vị mình công tác hoặc xuất trình trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi tham gia BHXH để BHXH tỉnh quản lý. . cài đặt dữ liệu cho bạn.

5. Thủ tục cấp lại sổ an sinh xã hội

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ cấp lại sổ BHXH gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)

Bước 2: Gửi đơn đăng ký của bạn

  • Để được cấp sổ BHXH mới, bạn phải nộp bản khai trên cho cơ quan BHXH quận, huyện nơi bạn tham gia BHXH.
  • Người đang làm việc phải nộp tại đơn vị nơi người đó công tác hoặc trình báo với cơ quan BHXH.

Thời hạn cấp lại sổ BHXH: Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc ở nhiều đơn vị mà người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người lao động.

6. Đổi số CCCD trên sổ BHXH.

Sau khi chuyển đổi sang CCCD có gắn chip, người dân cần xác nhận việc đổi CCCD với BHXH.

Bạn có thể tải giấy chứng nhận đổi mã số CCCD tại bài viết: Giấy chứng nhận đổi mã số CCCD

Bạn có thể tải về Mẫu D01-TS trong ấn phẩm: Mẫu D01-TS

Mẫu TK1-TS
(Ban hành kèm theo Quyết định số 595 / QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của BHXH Việt Nam)

TIỀN BẢO HIỂMXÃ HỘI VIỆT NAM M
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

RÕ RÀNG
THAM GIA VÀ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN VỀ AN NINH XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

(Áp dụng cho những người tham gia chưa nhận số an sinh xã hội và đã thay đổi)hạnh kiểmTôi có thông tin)

I. Đối với những người chưa có Số An sinh Xã hội (Người tham gia chỉ báo cáo mục tiêu [01] đến mục tiêu [13] Đến đây nào).

[01]. Họ và tên (viết bằng chữ in hoa): …………………… ………… ..

[02]. Ngày sinh: ………… / …………. / …………. [03]. Giới tính: …………………… ..

[04]. Quốc tịch ………………………… [05]. Dân tộc …………………… ..

[06]. Nơi đăng ký giấy khai sinh: [06.1]. Thành phố (quận, huyện, thành phố): …………………………

[06.2]. Huyện (quận, huyện, thành phố, thành phố thuộc tỉnh): ……………………. [06.3]. Một thị trấn thuộc tỉnh): ………….

[07]. Địa chỉ nhận kết quả: [07.1]. số nhà, đường phố, thị trấn: …………………… ..

[07.2]. phổ thông (huyện, thành phố): ……………………. [07.3] Huyện (quận, huyện, thành phố, thành phố thuộc tỉnh):

…………. [07.4].A tỉnh lỵ): ….

[08]. Số chứng minh nhân dân / Hộ chiếu / Chứng minh nhân dân: …………. [09]. VângSố điện thoại liên hệ: ………….

[10]. tên đầy đủ của cha/mẹ / người giám hộ (VỊT)tôi với trẻ em dưới 6 tuổi): …………………….

[11]. Số tiền thanh toán: …………………… .. [12]. Phương thức đóng: …………………………

(Ghi bàn [11], [12] chỉ áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện)

[13]. Địa điểm đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu (không áp dụng cho an sinh xã hội tự nguyện):

[14]. Nếu người được bảo hiểm tiếp tục về nhà, mức phí bảo hiểm sẽ giảm xuống. sau đó liệt kêhai phụ lục khác (Phụ lục kđính kèm) và không phải trả tiền, xuất khẩu trẻ emsổ gia đình, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước.

Tôi. Đối với người đã được cấp mã số BHXH thì thực hiện điều chỉnh thông tin đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT. (Người tham gia chỉ báo cáo mục tiêu [01] đến mục tiêu [05] Đến đây nào)

[01]. Họ và tên (viết) Tôinhững bông hoa): …………………… ………… ..

[02]. Ngày sinh: ………… / ………… / …………. [03]. Số an sinh xã hội: …………………… ..

[04]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: …………… ..

[05]. Tài liệu đính kèm (nếu có): …………………………. ………….

XÁC NHẬN ĐƠN VỊ
(áp dụng cho tất cả) Tôingười lao động thuộc diện bảo đảm xã hội bắt buộc thay đổi họ, chữ đệm, tên; Ngày sinh nhật)

Tôi xác nhận nội dung đã khai là đúng và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai
…………thời gian trong ngày ……. tháng ……. năm …….
nói rõ
(GIẾT)ý tưởnghọ và tên)

Trên đây, Học Wiki đã trả lời câu hỏi Có được cấp lại sổ BHXH khi cấp sai số CMND không? Mời các bạn đón đọc các bài viết liên quan trong chuyên mục Hỏi đáp pháp luật về Bảo hiểm.

Bài viết liên quan:

  • Thủ tục đổi số CCCD trên sổ BHXH
  • Bạn có quyền được hưởng an sinh xã hội nếu bạn bị tai nạn giao thông?
  • Tôi bị tai nạn giao thông thì có được hưởng bảo hiểm y tế không?
  • Tôi có được nghỉ hưu một lần khi ngừng đóng góp an sinh xã hội tự nguyện không?
  • Quẹt tiền khi nhận tiền an sinh xã hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button