Giáo Dục

Soạn bài Một số thể loại văn học: Kịch, nghị luận

Trong chương trình ngữ văn lớp 11, các em sẽ được học về một số thể loại văn học, bao gồm cả chính kịch và văn nghị luận.

Dữ liệu lớn sẽ cung cấp tài liệu Soạn 11: Một số thể loại văn học – Chính kịch, văn nói. Đọc dưới đây để biết thêm chi tiết.

Tôi đóng kịch

1. Tổng quan về phim truyền hình

Sân khấu là một loại hình nghệ thuật tổng hợp.

– Về mặt văn học, kiểu văn bản mà kịch nói đến về cơ bản là văn bản của một tác phẩm kịch (kịch bản văn học).

– Tuồng chỉ chọn những mâu thuẫn của cuộc sống làm đối tượng miêu tả.

– Vở kịch chọn những mâu thuẫn của cuộc sống làm đối tượng miêu tả.

Xung đột kịch hiện thực hóa thông qua hành động kịch, là sự tổ chức cốt truyện với các tình tiết, sự việc, sự kiện theo một diễn biến hợp lý, chặt chẽ và thống nhất.

Hành động kịch tính do nhân vật kịch thực hiện, chính trong quá trình nhân vật đó bộc lộ những đặc điểm, tính cách của mình.

Trong nhà hát, các nhân vật được xây dựng bằng ngôn ngữ của chính họ (lời thoại). Ngôn ngữ sân khấu bao gồm ba loại: đối thoại, độc thoại và đối thoại.

– Phân loại:

  • Về nội dung, kịch bao gồm: bi kịch, hài kịch và chính kịch.
  • Về hình thức ngôn ngữ biểu diễn: kịch thơ (đối thoại bằng thơ), kịch truyền miệng (đối thoại bằng tiếng thông thường), tuồng (đối thoại trong các làn điệu tuồng, chèo, cải lương).

2. Yêu cầu đối với việc đọc – hiểu kịch bản văn học

– Đọc kĩ phần mở đầu và các tiêu đề phụ để hiểu khái quát về tác phẩm, thời gian ra đời và vị trí của đoạn trích trong toàn bộ tác phẩm.

– Chú ý lời thoại của các nhân vật. Ngôn ngữ không chỉ có chức năng bộc lộ tư tưởng, tình cảm mà còn có chức năng hành động.

– Phân tích các hành động kịch, trên cơ sở lời thoại, đặc điểm, tính cách và mối quan hệ qua lại của các nhân vật, phát hiện ra các tình tiết, sự kiện, biến số tạo nên sự phát triển của cốt truyện.

– Qua diễn biến căng thẳng của xung đột và thái độ, hành động, số phận của các nhân vật trong xung đột, cần nêu rõ chủ đề tư tưởng và ý nghĩa xã hội của tác phẩm.

II. tranh luận

1. Kế hoạch luận văn

– Nghị luận là một thể loại văn học đặc thù, dùng lí lẽ, phán đoán và dẫn chứng để bàn về một chủ đề nhất định (chính trị, xã hội, văn học nghệ thuật, triết học, đạo đức …).

– Ngôn ngữ của bài văn giàu hình ảnh và sắc thái biểu cảm, nhưng điều quan trọng nhất là “dùng từ chính xác, chặt chẽ” (M. Dorki).

– Phân loại:

  • Về nội dung: chính luận (bàn các vấn đề chính trị, xã hội, triết học, đạo đức), phê bình văn học (bàn các vấn đề văn học nghệ thuật).
  • Xét theo trình tự thời gian: chính luận trung đại (chiếu, cáo, hịch, bình luận, điều trần, chính luận…), chính luận hiện đại (tuyên ngôn, phản kháng, chính luận, phê bình…).

2. Yêu cầu khi đọc văn bản

– Tìm hiểu xuất xứ tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm văn chính luận. Từ đó, ông nhận xét: Từ nhu cầu thực tế nào mà vấn đề nêu ra trong cuốn sách nảy sinh, và tầm quan trọng của nó trong cuộc sống và lĩnh vực thảo luận là gì?

– Viết văn chính luận trước hết thể hiện tư tưởng, lý tưởng của con người (chính trị, xã hội, quan điểm, tư tưởng văn học, nghệ thuật,…).

– Cảm nhận những suy nghĩ và cảm xúc của bạn như một mạch đắm mình trong quy trình phát biểu.

– Phân tích nghệ thuật lập luận, cách lập luận, cách sử dụng ngôn ngữ, tác dụng của các biện pháp này đối với từng chủ đề được trình bày trong nội dung sách.

– Nêu giá trị của tác phẩm lập luận trên cả hai phương diện: nghệ thuật biểu đạt và nội dung tư tưởng.

trả lời câu hỏi thứ ba

câu hỏi 1 Nêu đặc điểm của tác phẩm và những yêu cầu khi đọc kịch bản văn học

* Tính năng chính kịch:

– Tuồng chỉ chọn những mâu thuẫn của cuộc sống làm đối tượng miêu tả.

– Vở kịch chọn những mâu thuẫn của cuộc sống làm đối tượng miêu tả.

Xung đột kịch hiện thực hóa thông qua hành động kịch, là sự tổ chức cốt truyện với các tình tiết, sự việc, sự kiện theo một diễn biến hợp lý, chặt chẽ và thống nhất.

Hành động kịch tính do nhân vật kịch thực hiện, chính trong quá trình nhân vật đó bộc lộ những đặc điểm, tính cách của mình.

Trong nhà hát, các nhân vật được xây dựng bằng ngôn ngữ của chính họ (lời thoại). Ngôn ngữ sân khấu bao gồm ba loại: đối thoại, độc thoại và đối thoại.

* Yêu cầu khi đọc kịch bản văn học:

– Đọc kĩ phần mở đầu và các tiêu đề phụ để hiểu khái quát về tác phẩm, thời gian ra đời và vị trí của đoạn trích trong toàn bộ tác phẩm.

– Chú ý lời thoại của các nhân vật. Ngôn ngữ không chỉ có chức năng bộc lộ tư tưởng, tình cảm mà còn có chức năng hành động.

– Phân tích các hành động kịch, trên cơ sở lời thoại, đặc điểm, tính cách và mối quan hệ qua lại của các nhân vật, phát hiện ra các tình tiết, sự kiện, biến số tạo nên sự phát triển của cốt truyện.

– Qua diễn biến căng thẳng của xung đột và thái độ, hành động, số phận của các nhân vật trong xung đột, cần nêu rõ chủ đề tư tưởng và ý nghĩa xã hội của tác phẩm.

Câu 2. Nêu đặc điểm của bài văn nghị luận, các kiểu bài văn nghị luận và những yêu cầu trong quá trình đọc bài văn nghị luận.

* Tính năng mục:

– Nghị luận là một thể loại văn học đặc thù, dùng lí lẽ, phán đoán và dẫn chứng để bàn về một chủ đề nhất định (chính trị, xã hội, văn học nghệ thuật, triết học, đạo đức …).

– Ngôn ngữ của bài văn giàu hình ảnh và sắc thái biểu cảm, nhưng điều quan trọng nhất là “cách dùng từ chính xác” (M. Gorky).

* Các loại ấn phẩm:

– Về nội dung: chính luận (nghị luận về các vấn đề chính trị, xã hội, triết học, đạo đức), phê bình văn học (nghị luận về các vấn đề văn học, nghệ thuật).

– Xét theo trình tự thời gian: Chính luận thời trung đại (chiếu, cáo, hịch, chính luận, điều trần, tiểu luận chính luận …), chính luận hiện đại (tuyên ngôn, phản đối, bình luận, phê bình, …), luận chứng …)

* Yêu cầu khi đọc bài:

– Tìm hiểu xuất xứ tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm văn chính luận. Từ đó, ông nhận xét: Từ nhu cầu thực tế nào mà vấn đề nêu ra trong cuốn sách nảy sinh, và tầm quan trọng của nó trong cuộc sống và lĩnh vực thảo luận là gì?

– Viết văn chính luận trước hết thể hiện tư tưởng, lý tưởng của con người (chính trị, xã hội, quan điểm, tư tưởng văn học, nghệ thuật,…).

– Cảm nhận những suy nghĩ và cảm xúc của bạn như một mạch đắm mình trong quy trình phát biểu.

– Phân tích nghệ thuật lập luận, cách lập luận, cách sử dụng ngôn ngữ, tác dụng của các biện pháp này đối với từng chủ đề được trình bày trong nội dung sách.

– Nêu giá trị của tác phẩm lập luận trên cả hai phương diện: nghệ thuật biểu đạt và nội dung tư tưởng.

Bản tóm tắt:

  • Tuồng tái hiện những mâu thuẫn của cuộc sống qua sự phát triển của các tình tiết trong tuồng, qua lời thoại và hành động của các nhân vật trong tuồng.
  • Viết văn nghị luận trực tiếp trình bày suy nghĩ, ý kiến, tình cảm về những vấn đề xã hội đang quan tâm với những lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục.

IV. Luyện tập

câu hỏi 1 Phân tích kịch tính về những xung đột trong trường đoạn Yêu và ghét (từ Romeo và Juliet của Shakespeare).

Đề xuất:

– Xung đột trong khúc chiết: yêu và ghét. Sự căm ghét hiện ra qua suy nghĩ của nhân vật, nhưng nó không phải là động lực chi phối, điều khiển hay quyết định hành động của nhân vật.

– Tình yêu của Romeo và Juliet bị cản trở bởi cuộc chiến giữa hai gia đình.

Họ đều sẵn sàng từ bỏ chức tước, dòng họ để bảo vệ tình yêu của mình.

Câu 2. Phân tích nghệ thuật trong văn bản Ba cống hiến vĩ đại của Mác (Ăng-ghen).

– Tạo phép so sánh song song để gạch chân hai đóng góp quan trọng không kém: từ so sánh “Tôi thích”, theo cấu trúc: If (A) was… then (B) also…

– Ph.Ăngghen đã sử dụng phương pháp so sánh thứ bậc (còn gọi là phương pháp thăng cấp): đóng góp cuối cùng này quan trọng hơn đóng góp đầu tiên.

  • So sánh với một nhà khoa học khác: Cũng như Darwin phát hiện ra quy luật phát triển của thế giới hữu cơ, Mác đã phát hiện ra quy luật phát triển của lịch sử loài người.
  • Sử dụng cách diễn đạt: “Nhưng bạn không thể chỉ …”
  • Ph.Ăngghen sử dụng những cụm từ như: “Nhưng đó không phải là tất cả, nhưng đó không phải là bản chất của Marx chút nào, nhưng niềm vui của ông ấy còn lớn hơn”.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button