Giáo Dục

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính

Trong chương trình ngữ văn lớp 12, các em tiếp tục được học các phong cách ngôn ngữ hành chính.

Dữ liệu lớn sẽ cung cấp các bài viết Biên tập 12: phong cách ngôn ngữ hành chínhXem bên dưới.

Viết theo phong cách ngôn ngữ hành chính

I. Văn bản hành chính và ngôn ngữ hành chính

1. Văn bản hành chính

– Văn bản 1: đó là nghị định của chính phủ. Cùng với nghị định là các văn bản của cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức chính trị xã hội,…) như pháp lệnh, nghị quyết, thông tư, ý kiến, chỉ thị, quyết định, v.v.

– Văn bản 2: là giấy xác nhận của giám đốc trường.

– Hồ sơ 3: là đơn của học sinh gửi đến trung tâm dạy nghề.

2. Ngôn ngữ hành chính

Văn bản hành chính có một số đặc điểm ngôn ngữ điển hình như sau:

– Về cách trình bày: được viết theo một cấu trúc thống nhất, nhìn chung gồm ba phần theo một khuôn mẫu nhất định.

– Từ ngữ: Từ ngữ hành chính được sử dụng rất thường xuyên.

– Về kiểu câu: có những văn bản dài nhưng chỉ nêu cấu trúc của câu. Mỗi ý quan trọng thường được tách biệt và một dòng mới, viết hoa ở đầu.

II. Các đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ hành chính

1. Tính toán mẫu

Văn bản hành chính bao gồm ba phần: phần đầu, phần chính và phần cuối:

A. Phần đầu:

– Quốc hiệu và đơn vị tiền tệ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

– Tên cơ quan ban hành văn bản (chính phủ), sau đó là số văn bản.

– Địa điểm và thời gian ban hành văn bản

b. Main body: phần nội dung của văn bản.

C. Chấm dứt

– Chức danh, chữ ký và họ tên của người ký văn bản, đóng dấu của cơ quan.

– Người nhận

2. Xác minh

– Mỗi từ, mỗi câu của văn bản hành chính chỉ có một ý.

– Không sử dụng các biện pháp tu từ, hàm ý.

– Ngôn ngữ chính xác và chuẩn mực.

3. Tính toán các tiện ích

– Dùng trong giao tiếp kinh doanh.

– Hạn chế bộc lộ cảm xúc cá nhân.

Bản tóm tắt:

 • Ngôn ngữ hành chính là ngôn ngữ dùng trong văn bản hành chính để giao tiếp trong các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế … (gọi chung là các cơ quan) hoặc giữa các cơ quan với nhau. với cá nhân, cá nhân với cá nhân trên cơ sở pháp lý.
 • Ba đặc điểm cơ bản: khả năng lấy mẫu, độ chính xác và dễ bảo trì.

Thực hành thứ 3

câu hỏi 1 Kể tên một số văn bản hành chính thông thường liên quan đến việc học tập tại trường của em.

Một số loại văn bản hành chính phổ biến liên quan đến học tập trong nhà trường là:

 • Xin nghỉ học, xin vào đội …
 • Quyết định khen thưởng, quyết định kỷ luật …
 • Sơ yếu lý lịch, giấy khai sinh …

Câu 2. Nêu những nét tiêu biểu về cách trình bày văn bản, từ và mẫu câu của văn bản hành chính (đoạn trích) trong sổ tay.

– Văn bản: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Nó gồm 3 phần với đầy đủ các nội dung cần thiết.

– Từ ngữ: chính xác, rõ ràng.

Câu 3. Soạn biên bản cuộc họp theo phong cách ngôn ngữ hành chính.

Đề xuất:

– Cần có các nội dung sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ, tiêu đề của hành động;
 • Địa điểm và thời gian họp;
 • Thành phần cuộc họp;
 • Nội dung cuộc họp: người điều hành, người trình bày, thảo luận, tóm tắt cuộc họp;
 • Chủ tịch và thư ký (người lập biên bản), đã ký

– Mẫu vật:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT THÚC NĂM HỌC

Thời tiết:…

Địa điểm: Phòng học … Phòng học … Trường học …

Thành phần: Giáo viên chủ nhiệm lớp …, Ban cán sự lớp … và … các thành viên trong lớp …

Nội dung cuộc họp:

 • Phần 1: Tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện cuối năm.
 • Phần 2: Khen thưởng học sinh có kết quả học tập và rèn luyện tốt
 • Phần 3: Mục tiêu năm học tiếp theo.

Cuộc họp kết thúc vào lúc:… giờ… ngày… tháng… năm…

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button