Pháp Luật

Sửa đổi tiêu chuẩn viên chức ngành y tế từ ngày 10/6/2022

Sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Ngày 26 tháng 4 năm 2022, Bộ Y tế ban hành Thông tư 03/2022 / TT-BYT sửa đổi Quy định Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. Như vậy, kể từ ngày 10/6/2022, các quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế sẽ được rà soát lại.

  • Người tham gia chiến đấu chống lại Covid-19 nhận tới 3,7 triệu đồng

Cụ thể, Thông tư này sửa đổi, bổ sung hàng loạt quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tại Thông tư liên tịch số 10/2015 / TTLT-BYT-BNV như sau:

Dành cho bác sĩ cao cấp (Hạng I)

– Sửa đổi, bổ sung mục 2 Điều 4 về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ y học (trừ y học dự phòng); Bác sĩ chuyên khoa cấp II hoặc tiến sĩ Răng – Hàm – Mặt.

+ Có chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp y tế hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các bằng cấp).

– Sửa đổi, bổ sung chữ e và chữ g tiểu mục 3 Điều 4 về năng lực và chuẩn nghề nghiệp:

+ Cán bộ dự thi hoặc xét thăng hạng từ Y sĩ cao cấp (Hạng II) lên Giám đốc Y khoa (Hạng I) ít nhất phải có thời gian giữ chức vụ Y sĩ cao cấp (Hạng II) hoặc tương đương. 06 năm

+ Có trình độ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức làm việc ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Đối với bác sĩ điều trị (hạng II)

– Mục 2 Điều 5 liên quan đến tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng được sửa đổi, hoàn thiện: + Bằng bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc bằng thạc sĩ trở lên thuộc lĩnh vực y tế (trừ y tế dự phòng); Bác sĩ Chuyên khoa cấp I hoặc Thạc sĩ trở lên trong lĩnh vực Răng – Hàm – Mặt.

+ Có chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp y tế hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các bằng cấp).

– Sửa đổi, bổ sung điểm g và điểm h khoản 3 Điều 5 về năng lực chuyên môn:

+ Cán bộ dự thi hoặc dự định nâng hạng từ Bác sĩ Y khoa (hạng III) lên Bác sĩ y khoa cao cấp (hạng II) phải là Bác sĩ y khoa (hạng III) hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên đối với người có bằng bác sĩ chuyên khoa từ trình độ I hoặc thạc sĩ y khoa.

+ Có trình độ tin học cơ bản và sử dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm …

Ngoài ra, Thông tư này cũng sửa đổi nhiều quy định khác về tiêu chuẩn bác sĩ hạng III, bác sĩ y tế dự phòng, y tế cộng đồng, trình độ chuyên môn của y tá, hộ sinh, kỹ thuật viên y tế, v.v. Thông tư 11/2015 / TTLT-BYT-BNV, 26/2015 / TTLT-BYT-BNV.

Như vậy, so với thông tư liên tịch 10/2015 / TTLT-BYT-BNV, quy định mới đã loại bỏ tiêu chuẩn về ngoại ngữ và tin học, chỉ cần có trình độ tin học cơ bản và có thể sử dụng ngoại ngữ tùy theo công việc. các yêu cầu. .

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Phổ biến hợp pháp về Dữ liệu lớn.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button