Tại sao phải ban hành Luật Nghĩa vụ quân sự?

Tại sao Luật Nghĩa vụ quân sự được ban hành? Luật nghĩa vụ quân sự hiện hành là Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân thuộc diện tham gia nghĩa vụ quân sự và các vấn đề khác có liên quan.

1. Tại sao có luật nghĩa vụ quân sự?

Việc ban hành luật nghĩa vụ quân sự là cần thiết và đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Nhà nước phải ban hành luật nghĩa vụ quân sự để:

 • Di sản và phát huy truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quần chúng.
 • Thực hiện quyền làm chủ của công dân và tạo điều kiện để công dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
 • Nó đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 • Có chế tài xử lý những trường hợp gian dối trốn tránh nghĩa vụ với đất nước

=> Qua những mục tiêu trên, chúng tôi nhận thấy việc ban hành Luật nghĩa vụ quân sự là đúng đắn

2. Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015

Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành gồm 8 chương, 62 điều quy định nguyên tắc bắt buộc nghĩa vụ quân sự, quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam khi nhập ngũ và trách nhiệm của lực lượng vũ trang. cơ quan, người có thẩm quyền gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Thông qua Luật Nghĩa vụ quân sự, mọi vấn đề phát sinh đều được xử lý, giải quyết thống nhất, đúng quy định của pháp luật.

3. Luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của sinh viên

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Nghĩa vụ quân sự bao gồm tại ngũ và phục vụ trong các ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

=> Học sinh phải có trách nhiệm ý thức được nghĩa vụ của mình và thực hiện đúng các quy định của pháp luật:

 • Đăng ký nghĩa vụ quân sự
 • Đi khám sức khỏe khi cần thiết.
 • Xuất hiện đúng lúc để ghi âm cuộc gọi
 • Được tuyển dụng vào đội quân bảo vệ

Ở đó:

Độ tuổi nhập học:

 • Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; Tuổi nhập ngũ từ 18 đến 25 tuổi; Công dân đã được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

 • nền sáng;
 • Chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
 • Có đủ sức khỏe để phục vụ tại ngũ theo quy định;
 • Có trình độ văn hóa phù hợp.

Các trường hợp được gia hạn, miễn gọi nhập ngũ theo quy định tại Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Không đủ sức khỏe để phục vụ trong quân đội theo quyết định của Hội đồng giám định y khoa;

b) Là người lao động duy nhất phải tiếp xúc trực tiếp với người thân trong gia đình không còn khả năng lao động hoặc người chưa hết tuổi lao động; gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được cấp ủy cấp xã xác nhận;

c) Con của quân nhân bị ốm đau, nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị, em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ chấp hành nghĩa vụ tham gia CAND;

đ) Người thuộc diện di cư, tái định cư trong 3 năm đầu đến thành phố đặc biệt khó khăn trong khuôn khổ các dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Chấp hành viên, cán bộ, công chức, viên chức và thanh niên xung phong được bố trí, công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

(g) đang học tại một cơ sở giáo dục phổ thông; đang đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học, trình độ đại học hệ chính quy của cơ sở dạy nghề trong thời gian thực tập của văn bằng đào tạo.

2. Nghĩa vụ đối với những công dân sau đây:

a) Con liệt sĩ, thương binh hạng nhất;

b) Anh, chị, em ruột của liệt sĩ;

c) Con của thương binh hạng hai; con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con của người bị nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

d) Người thực hiện công việc mật mã không phải là quân nhân, công an nhân dân;

đ) Cán bộ quản lý, công chức, viên chức và thanh niên xung phong được bố trí công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

=> Mỗi học sinh khi học tại trường cần được giáo dục về nghĩa vụ quân sự để hiểu rõ ý nghĩa, vai trò và vinh quang của nghĩa vụ quân sự, góp phần phụng sự Tổ quốc. phục vụ, bảo vệ và củng cố đất nước.

Trên đây là vai trò và lý do ban hành Luật nghĩa vụ quân sự.

Xem thêm các bài viết liên quan tại mục Quản trị, mục Hỏi đáp pháp luật.

Bài viết liên quan:

 • Quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam
 • Sĩ quan tại ngũ, sĩ quan dự bị theo Luật sĩ quan là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button