เคล็ดลับเสริมดวง (may mắn)

ตักบาตรเทโววันไหน 2565

หลังจากวันแรกของเข้าพรรษา คือ วันที่ 1 พฤศจิกายน ตักบาตรเทโว 2565 คือ 10 ตุลาคม จะมี “ตักบาตรเทโว” หรือชื่อเต็มหลังคำว่า “เทโวโรหะนา” แปลว่า ถอดจาก ที่สักการะเรียกกันก็ได้ “ตักบาตรดาวดึงส์” โดยอาหารยอดนิยมสำหรับถวายพระ ได้แก่ ข้าวต้มมัด และ ข้าวต้มลูกยน

ตักบาตรเทโววันไหน 2565

วันเข้าพรรษาหรือวันภาวนาหรือวันมหาภาวนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ดาวดึงส์ในช่วงเข้าพรรษา นอกจากนี้ยังเป็นวันที่พระทุกระดับที่ใช้เวลาสามเดือนร่วมกันตักเตือนและตักเตือน อาจชี้จุดบกพร่องของกันและกัน แต่ด้วยความเมตตา ความปรารถนาดี และความเสมอภาค เมื่อประกอบพิธีวิสาขบูชาแล้ว พระสงฆ์ก็สามารถทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมอันเป็นประโยชน์ได้ตามปกติ และสามารถพักค้างคืนในที่ต่างๆ ได้ ไปเทศน์ได้โดยไม่ผิดศีล . กรุณาปรึกษากับ hocwiki !

ตักบาตรเทโววันไหน 2565

เดินทางถึงสายบุญ สักการะพระพุทธเจ้าใกล้กรุงเทพฯ ที่วัดพระพุทธบาท สระบุรี วัดศักดิ์สิทธิ์ที่ประทับรอยพระพุทธบาท มาร่วมบูชากัน นอกจากประเพณีการสักการะรอยพระพุทธบาทในทุกเทศกาลเข้าพรรษาที่ผ่านมาแล้ว ที่วัดจะมีงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ในประเทศไทยในปีนี้ พิธีถวายดอกไม้ปี 2565 หรือพิธีถวายดอกไม้ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โปรดติดตามเพื่อทำความรู้จักกัน ประวัติพิธีมอบดอกไม้และกิจกรรมต่างๆ

ตักบาตรเทโววันไหน 2565
ตักบาตรเทโววันไหน 2565

การทำบุญในวันออกพรรษา

ทำบุญวันเกิดพระพุทธเจ้าเรียกว่าบุญ ไม่ว่าจะทำบุญเทโวโรหะนาหรือบิณฑบาตดาวดึงส์ ประเพณีมัดข้าวต้มและโยนโจ๊กลงในบาตร ประเพณีนี้มีต้นกำเนิดมาจากการเสด็จกลับของพระพุทธเจ้าจากวันเข้าพรรษาที่ดาวดึงส์สวรรค์ ดังนั้น ชาวพุทธจึงเชื่อว่าการบิณฑบาตในวันวิสาขบูชาก็เหมือนกับการต้อนรับพระมารดาจากสวรรค์ดาวดึงส์ จึงมีการถวายทานในวันปิดพรรษา

ตักบาตรเทโว วันไหน 2565
ตักบาตรเทโว วันไหน 2565

หลังเข้าพรรษาหนึ่งเดือนจะมีประเพณีเทศน์มหาชาติ ที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันเฉลิมฉลองกฐิน ประเพณีการเทศน์มหาชาติมีสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณและคิดว่าการฟังมหาชาติบรรยายจนจบจะได้รับบุญอย่างใหญ่หลวงเช่นกัน

มีงานกฐินด้วย และทรงโยนจีวรย้อนหลังไปถึงสมัยพระพุทธเจ้าถวายผ้ากฐินเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ โดยการดูแลพระกฐินที่หักเป็นชื่อผ้า ๓ ผืนที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ใส่หลังเข้าพรรษา ๓ เดือน มีเรื่องเล่าว่าในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุสามสิบรูปประสงค์จะดู พระพุทธเจ้าอยู่ไกล จึงจำเป็นต้องเข้าพรรษาก่อนมา

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันออกพรรษา

ตักบาตร เท โว วันไหน 65
ตักบาตร เท โว วันไหน 65
  • ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ
  • ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา
  • ร่วมกิจกรรม “ตักบาตรเทโว” (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11)
  • ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการและประดับธงชาติ และธงธรรมจักร ตามวัดและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา
  • ตามสถานที่ราชการ สถานที่ศึกษาและที่วัด ควรจัดให้มีนิทรรศการ การบรรยาย หรือ บรรยายธรรม เกี่ยวกับวันออกพรรษา เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำพิธีวันออกพรรษา จะมีดังต่อไปนี้

ตักบาตรเทโว อุทัยธานี 2565
ตักบาตรเทโว อุทัยธานี 2565
  • เตือนสติว่าเวลาที่ผ่านพ้นไปอีกพรรษาหนึ่งแล้วได้คร่าชีวิตมนุษย์ ให้ผู้คนนั้นดำรงอยู่ในความไม่ประมาทและหันมาสร้างกุศล
  • การทำบุญออกพรรษาจะเปิดโอกาสให้ผู้อื่นชำระความผิดของตนได้ คือหลักปวารณา ปกติคนเราคบกันนาน ๆ ก็จะเผย “สันดาน” ที่แท้ออกมา อาจจะไม่ดีนักแต่ตนเองไม่รู้ตัวแล้วมองไม่เห็น แต่ผู้อยู่ข้าง ๆ มองเห็นแต่ไม่กล้าเตือน ดังนั้น ตนเองต้องปวารณาตัวให้ผู้อื่นชี้แนะได้ ความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นและยั่งยืน
  • ได้ข้อคิดที่ว่า คนเราส่วนใหญ่มักจะลำเอียงเข้าข้างตนเองเป็นฝ่ายถูก ความผิดของคนอื่นเห็นง่ายส่วนตนเองนั้นความผิดนั้นเห็นยาก นี่แหละสัญชาตญาณของคนเรา
  • เป็นการให้รู้ถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการเปิดใจซึ่งกันและกัน โดยไม่มีเล่ห์เหลี่ยมลับลมคมในใด ๆ ในการคบหาหรืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

Video ตักบาตรเทโว 2565

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button