Wiki

Top 10 โครงการ ตำรวจ

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ โครงการ ตำรวจ บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม hocwiki.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

โครงการ ตำรวจ

รูปภาพสำหรับคำหลัก: โครงการ ตำรวจ

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ โครงการ ตำรวจ

โครงการ ตำรวจ

1. โครงการตำรวจดี ผู้เป็นที่รักของ ทพ. – กองทะเบียนพล

 • ผู้เขียนบทความ: www.personnelpolice.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27330 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โครงการตำรวจดี ผู้เป็นที่รักของ ทพ. – กองทะเบียนพล รายชื่อข้าราชการตำรวจของ ทพ. ที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการฯ ระดับ รอง สว. จำนวน ๑ นาย และ ผบ.หมู่ จำนวน ๑ นาย …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  รายชื่อข้าราชการตำรวจของ ทพ. ที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการฯ ระดับ รอง สว. จำนวน ๑ นาย และ ผบ.หมู่ จำนวน ๑ นาย

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.personnelpolice.com

โครงการ ตำรวจ

3. โครงการตามแผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒๕๕๐ – กก.ตชด.14

 • ผู้เขียนบทความ: www.bpp14.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3727 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โครงการตามแผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒๕๕๐ – กก.ตชด.14 ผลการปฏิบัติงาน. ๑.แผนพัฒนาตำรวจและครอบครัว ๑.๑โครงการด้านสุขภาพร่างกาย, (๑.)โครงการฝึกอบรมเพื่อ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
    

     

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.bpp14.go.th

โครงการ ตำรวจ

4. โครงการตำรวจพันธ์ดี – สถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง

 • ผู้เขียนบทความ: bankwang.phrae.police.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18825 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โครงการตำรวจพันธ์ดี – สถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง ๑. ชื่อโครงการ ตำรวจพันธุ์ดี“บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง สถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง”. ๒. หลักการและเหตุผล. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:           สถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาดำเนินการ ภายใต้ชื่อโครงการว่า “ตำรวจพันธุ์ดี” เพื่อจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ ให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ได้มาศึกษาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผักปลอดสารพิษ แล…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of bankwang.phrae.police.go.th

โครงการ ตำรวจ

5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – เรารักพระเจ้าอยู่หัว

 • ผู้เขียนบทความ: www.xn--12co9drbac8a9as5aiidh8isei1npa.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (1305 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – เรารักพระเจ้าอยู่หัว โครงการตำรวจจราจรในพระราชดำริ … ในการนี้พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการปฏิบัติในโครงการนี้ ๕ ประการ คือ ๑.แสวงหาแนวทางให้ผู้ใช้รถใช้ถนน เคารพกฎจราจร และมีมารยาท ๒.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  กระทั่งวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๓๖ กรมตำรวจ (ในขณะนั้น) ได้ทำพิธีปล่อยแถวตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริออกปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรกบนถนนพหลโยธินและวิภาวดีรังสิต โดยใช้รถจักรยานยนต์ที่มีอยู่จัดเป็นกองร้อยพิเศษเคลื่อนที่เร็ว และใช้กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) ถ.ศรีอยุธยา (ปัจจุบัน บช.น. ย้ายมาต…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.xn--12co9drbac8a9as5aiidh8isei1npa.com

โครงการ ตำรวจ

7. โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชน

 • ผู้เขียนบทความ: www.chaiyaphumpolice.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3437 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตำรวจและความเชื่อมั่นของประชาชน ภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งประการหนึ่งคือการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งมีผลต่อความสงบสุขของสังคมส่วนรวมโดยตรงในขณะเดียวกันการ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:  
  รายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหารฉบับนี้เป็นผลการศึกษาฉบับย่อที่รวบรวมประเด็นสำคัญต่างๆ จากการศึกษาที่คณะรัฐประศาสนศาตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ซึ่งถือเป็นหน่วยงานอิสระ ( Third Party)  ได้ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยมีการศึกษาในประเด็นหลัก ๔ ประการ คือ ความห…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.chaiyaphumpolice.com

โครงการ ตำรวจ

8. พิธีลงนามความร่วมมือกับโครงการตำรวจร่วมกับคณะนิติศาสตร์

 • ผู้เขียนบทความ: law.utcc.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4545 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พิธีลงนามความร่วมมือกับโครงการตำรวจร่วมกับคณะนิติศาสตร์ ณัฐริกา แซน คณบดีคณะนิติศาสตร์และประธานกรรมการวิชาการโครงการตำรวจ … น.2) ในโครงการจัดการศึกษาสำหรับข้าราชการตำรวจในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี ม.หอการค้าไทย เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ( MOU )โดยมี ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย และว่าที่ อธิการบดี ม.หอการค้าไทย อ.สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประธานกรรมการอำนว…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of law.utcc.ac.th

โครงการ ตำรวจ

9. โครงการพระราชดำริในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน – แม่ฮ่องสอน

 • ผู้เขียนบทความ: royal-project.maehongson.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38951 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โครงการพระราชดำริในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน – แม่ฮ่องสอน โครงการพระราชดำริในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน … สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร. 0 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (รร.ตชด.) เป็นโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปรัชญาของโรงเรียนคือ “สร้างภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตสัมฤทธิ์ผลความมั่นคง” นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเกษตรกร มีหลากหลายเชื้อชาติ อาทิ ไทยพุทธ ไทยมุสลิม ไทยใหญ่ ไทยภูเขาเช่น กระเหรี่ยง ลัวะ ม้…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of royal-project.maehongson.go.th

โครงการ ตำรวจ

10. อัศวินสองล้อบนท้องถนน…”ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ” อีกหนึ่ง …

 • ผู้เขียนบทความ: www.motorexpo.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15476 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ อัศวินสองล้อบนท้องถนน…”ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ” อีกหนึ่ง … อีกครั้งกับความประทับใจ ตำรวจโครงการพระราชดำริ ลองฟังส่วนหนึ่งของ “ประโยคทองคำ” ที่ทำให้ผู้อ่าน และเจ้าของกระทู้ ถึงกับ…ซาบซึ้งใจว่า .

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โดยในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๓๖ กรมตำรวจ (ในขณะนั้น) ได้ทำพิธีปล่อยแถวตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริออกปฏิบัติหน้าที่เป็นครั้งแรกบนถนนพหลโยธิน และวิภาวดีรังสิต โดยใช้รถจักรยานยนต์ที่มีอยู่จัดเป็นกองร้อยพิเศษเคลื่อนที่เร็ว  และใช้กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ถ. ศรีอยุธยา (ปัจจุบัน บช.น. ย้ายมาตั้งอ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.motorexpo.co.th

โครงการ ตำรวจ

11. เปิดรับสมัครรัฐศาสตร์ โครงการตำรวจ

 • ผู้เขียนบทความ: www.pps.cim.ssru.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9098 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เปิดรับสมัครรัฐศาสตร์ โครงการตำรวจ เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการตำรวจฯ. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  โครงการตำรวจฯ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.pps.cim.ssru.ac.th

โครงการ ตำรวจ

14. โครงการสวัสดิการตัดผมข้าราชการตำรวจ – ส ภ.เมือง บุรีรัมย์

 • ผู้เขียนบทความ: www.mueangburirampolice.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22884 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โครงการสวัสดิการตัดผมข้าราชการตำรวจ – ส ภ.เมือง บุรีรัมย์ 3. เจ้าของโครงการ งานอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ 4. ปีงบประมาณ 2562 5. หลักการและเหตุผล ตามนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่ง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:  1. ชื่อโครงการ              โครงการสวัสดิการตัดผมข้าราชการตำรวจ2. ผู้เข้าร่วมโครงการ     ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์3. เจ้าของโครงการ       งานอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์4. ปีงบประมาณ            25625. หลักการและเหตุผล          ตามนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.mueangburirampolice.com

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ โครงการ ตำรวจ

Học Wiki

เว็บไซต์ #hocwiki ให้ความรู้อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานเกี่ยวกับตัวเก็บประจุ ตัวต้านทาน และความรู้เกี่ยวกับวงจร โดยหวังว่าจะนำความรู้อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่มีประโยชน์ที่สุดมาให้คุณ
Back to top button