Wiki

Top 13 โครงการ อาหาร

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ โครงการ อาหาร บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม hocwiki.com พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

โครงการ อาหาร

รูปภาพสำหรับคำหลัก: โครงการ อาหาร

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ โครงการ อาหาร

โครงการ อาหาร

3. ความเป็นมาของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

 • ผู้เขียนบทความ: www.obecschoollunch.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13129 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ความเป็นมาของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน เป็นโครงการที่เกิดจากความตระหนักของรัฐบาล ที่มุ่งแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ซึ่งพบว่านักเรียนประถมศึกษา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โครงการอาหารกลางวัน จึงกำหนดนโยบาย ให้โรงเรียนดำเนินโครงการอาหารกลางวันทุกโรงเรียน ก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2530 ภายใต้คำขวัญ 60 พรรษามหาราชา เด็กประถมศึกษาไม่หิวโหย
  ต่อมา ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2534 รัฐบาลเร่งรัดช่วยเหลือเด็ก ในระดับประถมศึกษาที่มีภาวะทุพโภชนาการ และขาดแคลนอาหารกลางวัน กำหนดให้มีกฎหมาย พ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.obecschoollunch.com

โครงการ อาหาร

4. หน้าแรก – กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

 • ผู้เขียนบทความ: www.obecschoollunch.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (20232 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ หน้าแรก – กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา : : ที่อยู่ : : สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 เลขที่ 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02- …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้” กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 18-23 กรกฎาคม 2565 วิทยากรจากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.obecschoollunch.com

โครงการ อาหาร

5. โครงการอาหารดี มีประโยชน์ – กองทุนสุขภาพตำบล

 • ผู้เขียนบทความ: localfund.happynetwork.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4624 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โครงการอาหารดี มีประโยชน์ – กองทุนสุขภาพตำบล “ โครงการอาหารดี มีประโยชน์ ”. ตำบลมะรือโบตะวันตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส หัวหน้าโครงการ เจะรอฮีมะ แดมองโก. ได้รับการสนับสนุนโดย กองทุนสุขภาพ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โครงการ ” โครงการอาหารดี มีประโยชน์ ” ดำเนินการในพื้นที่ ตำบลมะรือโบตะวันตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รหัสโครงการ 62-L8302-2-20 ระยะเวลาการดำเนินงาน 1 พฤษภาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 17,677.00 บาท จาก กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะรือโบตก เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงก…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of localfund.happynetwork.org

โครงการ อาหาร

8. โครงการอาหารไทยหัวใจดี | Thai Heart Found

 • ผู้เขียนบทความ: www.thaiheartfound.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13408 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โครงการอาหารไทยหัวใจดี | Thai Heart Found โครงการอาหารไทยหัวใจดี … ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับอนุญาตติดตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ” มีอยู่ 5 กลุ่ม คือ 1.ธัญชาติและผลิตภัณฑ์ พิจารณาใยอาหารและปริมาณเกลือและ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Thai Food Good Heart เป็นโครงการบริการสาธารณะด้านการป้องกันอุบัติการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือด ภายใต้การอำนวยการของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ” ให้กับ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านเกณฑ์ โดยเน้นลดหวาน มั…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.thaiheartfound.org

โครงการ อาหาร

11. โครงการ เกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ

 • ผู้เขียนบทความ: km.rdpb.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33454 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โครงการ เกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ (จากหนังสือ พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน) ภายหลังจากที่ได้ทดลองโครงการอาหารกลางวันผักสวนครัวเป็น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้ทดลองทำโครงการอาหารกลางวันผักสวนครัว
  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ด้วยจุดมุ่งหมาย คือ “…เราต้องการช่วยให้นักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพอนามัยบริบูรณ์แข็งแรง
  ร…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of km.rdpb.go.th

โครงการ อาหาร

13. นักเคลื่อนไหวในสหรัฐฯ เรียกร้องขอขยายเวลาโครงการอาหารกลางวัน …

 • ผู้เขียนบทความ: www.eef.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6877 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ นักเคลื่อนไหวในสหรัฐฯ เรียกร้องขอขยายเวลาโครงการอาหารกลางวัน … ทั้งนี้ โครงการอาหารโรงเรียนฟรีเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2020 เมื่อสภาคองเกรส สหรัฐฯ อนุญาตให้กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: บรรดานักเคลื่อนไหวและองค์กรอิสระต่างพร้อมใจออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการอาหารกลางวันฟรีที่โรงเรียน ตลอดจนมาตรการช่วยเหลือทางด้านอาหารอื่นๆ สำหรับเด็กนักเรียน ซึ่งกำลังจะถึงกำหนดหมดอายุการบังคับใช้โครงการในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ โดยนักวิเคราะห์เ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.eef.or.th

โครงการ อาหาร

15. อาหารดี พี่สอนน้อง – CONNEXT ED

 • ผู้เขียนบทความ: donate.connexted.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15597 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ อาหารดี พี่สอนน้อง – CONNEXT ED Share this. รายละเอียดโครงการ; การดำเนินงาน; บัญชีงบประมาณ; คำขอบคุณ; ข้อมูลโรงเรียน; รายชื่อผู้ร่วมบริจาค. อาหารที่ดีและถูกหลักโภชนาการ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เทสโก้โลตัสเป็นองค์กรธุรกิจที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอาหาร ตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อมุ่งให้ผู้บริโภคตระหนักถึงหลักโภชนาการที่ดีและตระหนักถึงคุณค่าของอาหาร ลดการสูญเสียจนทำให้เกิดขยะอาหาร (Food waste) โดยมุ่งเน้นลดปริมาณขยะอาหารอันเป็นต้นเหตุของภาวะเรืองกระจกและความเสียห…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of donate.connexted.org

โครงการ อาหาร

16. โครงการอาหารกลางวัน – มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

 • ผู้เขียนบทความ: fcdthailand.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29333 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โครงการอาหารกลางวัน – มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ผู้ใหญ่ใจดีสามารถแบ่งปันความอิ่มและความสุขเป็นทุนหรือประกอบอาหารเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ในวันที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัดกิจกรรม “สโมสรหอยทากปูลม” …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โครงการสวนบำบัดสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of fcdthailand.org

โครงการ อาหาร

 • ผู้เขียนบทความ: research.ku.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (36793 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Search Result of “โครงการอาหารกลางวัน” – KUforest รางวัล (ประชุมวิชาการ). รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ระดับชมเชย (2019). ผลงาน:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมเพื่อโครงการอาหารกลางวัน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สาขาที่สนใจ:การประเมินภาวะโภทชนาการ, โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน , การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ , โภชนาการ, วิทยาศาสตร์การอาหาร

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of research.ku.ac.th

โครงการ อาหาร

19. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.nampangnan.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (25267 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำ … แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563. ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ย. 2563 เวลา 10.23 น. โดย คุณ ประจวน ขันใหญ่.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ย. 2563 เวลา 10.23 น. โดย คุณ ประจวน ขันใหญ่

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.nampangnan.go.th

โครงการ อาหาร

20. โครงการอาหารโลกร้อง ‘คนรวย’ ช่วยเหลือ ‘คนหิวโหย’ ทั่วโลก

 • ผู้เขียนบทความ: www.xinhuathai.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38207 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โครงการอาหารโลกร้อง ‘คนรวย’ ช่วยเหลือ ‘คนหิวโหย’ ทั่วโลก สหประชาชาติ, 18 ก.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันพฤหัสบดี (17 ก.ย.) เดวิด บีสลีย์ กรรมการบริหารประจำโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ (WFP)

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สหประชาชาติ, 18 ก.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันพฤหัสบดี (17 ก.ย.) เดวิด บีสลีย์ กรรมการบริหารประจำโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ (WFP) กล่าวกระตุ้นคนร่ำรวยช่วยเหลือประชาชนผู้หิวโหยทั่วโลก

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.xinhuathai.com

โครงการ อาหาร

24. โลตัส เดินหน้าโครงการอาหารดีพี่ให้น้องปี 5 ส่งต่อวัตถุดิบคุณภาพ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.brandbuffet.in.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10596 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โลตัส เดินหน้าโครงการอาหารดีพี่ให้น้องปี 5 ส่งต่อวัตถุดิบคุณภาพ … โลตัส เดินหน้าจัด “โครงการอาหารดีพี่ให้น้อง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัตถุดิบคุณภาพสูงสำหรับปรุงอาหารกลางวันให้กับ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: “โลตัส ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เด็ก ๆ เยาวชนบางส่วนมีข้อจำกัดในการเข้าถึงอาหารดีมีประโยชน์ และเข้าใจถึงความยากลำบากของนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ขาดแคลน หรือผู้ปกครองมีภาระความจำเป็นที่ไม่สามารถจัดเตรียมอาหารที่เหมาะสมตามโภชนาการในทุก ๆ มื้อได้ จึงเกิดเป็นโครงการอาหารดีพี่ให้น้องขึ้น นอกจากจะช่วย…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.brandbuffet.in.th

โครงการ อาหาร

25. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม …

 • ผู้เขียนบทความ: www.psproject.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19998 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม … ในที่ประชุม UN ระดับผู้นำด้านระบบอาหารโลก … “โครงการอาหารกลางวัน” และ “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน” ของประเทศไทย …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน” เป็นแบบต้นแบบของการบริโภคอย่างยั่งยืนในปัจจุบัน เพราะทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและสุขภาพ ในครัวของโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง จะได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของ อาหาร โภชนาการ และสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ หากผลผลิตทางการเกษตรในโ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.psproject.org

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ โครงการ อาหาร

Back to top button