Thẻ bảo hiểm y tế hưu trí hết hạn đổi ở đâu 2022?

Đổi thẻ y tế hết hạn năm 2022 ở đâu? Bảo hiểm y tế là một thẻ quan trọng, đặc biệt là đối với những người về hưu và người cao tuổi, những người thường xuyên phải đến bệnh viện thăm khám hàng tuần, hàng tháng. Vậy khi nghỉ hưu thì lấy thẻ BHYT ở đâu và thẻ BHYT đó có giá trị trong bao lâu? Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ thông tin về vấn đề này, hãy cùng Học Wiki tìm hiểu bài viết dưới đây.

Thẻ bảo hiểm hưu trí là sự đảm bảo cho tương lai khi người hưu trí gặp khó khăn, ốm đau, bệnh tật.

1. Tôi có thể nhận thẻ bảo hiểm y tế hưu trí ở đâu?

Theo quy định tại điểm a khoản 2 mục 12 Luật BHYT sửa đổi năm 2014 thì đối tượng tham gia BHYT thuộc đối tượng do cơ quan BHXH đóng, bao gồm cả người hưởng lương hưu, trợ cấp mất hàng tháng. của năng lực làm việc.

=> Người đã nghỉ hưu được tổ chức bảo hiểm đóng BHYT nên không cần mua thẻ BHYT.

Vậy lấy thẻ bảo hiểm y tế hưu trí ở đâu?

Để nhận thẻ BHYT, người dân đến BHXH quận, huyện nơi sinh sống để nhận thẻ BHYT.

2. Tôi có thể đổi thẻ hưu trí đã hết hạn ở đâu?

Kể từ ngày 1/4/2021, khi hết thời hạn thanh toán BHYT, người tham gia BHYT sẽ được chuyển sang mẫu thẻ mới. Tuy nhiên, không phải tất cả các thẻ BHYT cấp trước hoặc sau ngày 1/4/2021 đều là thiết kế thẻ mới. Bởi theo tiểu mục 1 điều 4 bản án 1666 / QĐ-BHXH thì những địa phương nào còn trống thẻ BHYT theo mẫu cũ chưa sử dụng thì tiếp tục cấp theo mẫu cũ. thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới được cấp cho người dân thuộc các trường hợp sau:

 • Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia;
 • Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho người bị mất thẻ bảo hiểm y tế;
 • Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị vỡ, nát hoặc thay đổi thông tin trên thẻ.

Khi thẻ y tế hết hạn, người dân đến đổi tại các cơ quan sau:

 • Gửi ban bình dân (Ban bình dân) các xã
 • An sinh xã hội cấp tỉnh / huyện.

3. Ngày hết hạn của thẻ y tế hưu trí là bao nhiêu?

Tôi có thể làm lại thẻ bảo hiểm y tế hưu trí đã hết hạn ở đâu?

Trước đây, mẫu thẻ BHYT in ngày hết hạn trực tiếp trên thẻ.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại công văn 3340 / BHXH-ST, kể từ ngày 1/8/2017, thẻ BHYT hết hạn sử dụng sẽ không đăng ký được nữa. Thay vào đó, chỉ ghi thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng và chúng ta sẽ xác định giá trị sử dụng của thẻ BHYT theo quy định tại khoản 73 điều 1 quyết định 505 / QĐ-BHXH.

Tùy theo loại thẻ y tế tương ứng với từng đối tượng, giá trị sử dụng của thẻ được xác định như sau:

– Đối với đối tượng do người lao động và công ty đóng: thẻ BHYT có giá trị kể từ ngày đóng BHYT cho đến khi ngừng đóng.

– Đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, thẻ y tế có giá trị kể từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho đến khi thôi hưởng trợ cấp thất nghiệp. nạn thất nghiệp.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi:

 • Đối với trẻ sinh trước ngày 30 tháng 9: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị đến hết ngày 30 tháng 9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi;
 • Đối với trẻ sinh sau ngày 30/9: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị đến hết ngày cuối cùng của tháng mà trẻ đủ 72 tháng tuổi.

– Đối với người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hưởng trợ cấp xã hội cho đến khi không còn đối tượng. .

– Đối với người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, ở các thành phố trực thuộc Trung ương và huyện đảo; Người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT phải có thẻ BHYT kể từ ngày được xác định trong quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho đến ngày đóng BHYT. không còn trong danh sách theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

– Đối với người đạt danh hiệu nghệ nhân làng, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân hàng tháng của một nhân khẩu thấp hơn mức lương cơ sở thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị kể từ ngày đăng ký. được xác định trong nghị quyết phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho đến ngày danh sách đó chấm dứt theo nghị quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Đối với người hiến tạng, thẻ BHYT có giá trị sử dụng ngay sau khi hiến tạng.

– Đối với học sinh, sinh viên:

+ Thẻ bảo hiểm y tế được cấp hàng năm cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó:

 • Đối với học sinh năm thứ nhất: Có giá trị từ ngày 01 tháng 10 của năm học đầu tiên cấp tiểu học;
 • Đối với học sinh lớp 12: Thẻ BHYT có thời hạn sử dụng đến hết ngày 30/9 năm nay.

+ Học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm:

 • Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị kể từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ sinh viên năm thứ 12 còn giá trị sử dụng;
 • Đối với sinh viên năm cuối khóa học: Thẻ sức khỏe có giá trị đến ngày cuối cùng của tháng kết thúc khóa học.

– Đối tượng quy định tại điểm 4.3, số 4, số 5 và số 8 Điều 17 tham gia bảo hiểm y tế vĩnh viễn và thẻ y tế có giá trị kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế. Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày người tham gia đóng BHYT.

4. Cách khám thời gian bảo hiểm y tế

Khoản 73 Điều 1 Quyết định 505 / QĐ-BHXH nêu rõ: Thẻ bảo hiểm y tế hưu trí có giá trị kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế.

Để xác định thời hạn sử dụng của thẻ BHYT, người dân có thể truy cập website: https://baohiemxahoi.gov.vn/ để tìm giá trị sử dụng của thẻ BHYT.

Các bước cụ thể xem tại bài: Kiểm tra giá trị sử dụng của thẻ BHYT

5. Có nên đổi thẻ bảo hiểm y tế khi nghỉ hưu?

Tôi có cần đổi thẻ bảo hiểm y tế hưu trí sang thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới không?

Trường hợp thẻ y tế hết hạn sử dụng thì được tiếp tục sử dụng mà không phải đổi sang thẻ y tế điện tử theo mẫu mới.

Bởi theo tiểu mục 1 điều 4 bản án 1666 / QĐ-BHXH thì những địa phương nào còn trống thẻ BHYT theo mẫu cũ chưa sử dụng thì tiếp tục cấp theo mẫu cũ. thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế.

6. Thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng có cần cấp lại không?

Thẻ Medicare hết hạn sẽ được cấp cùng với thẻ Medicare mới. Nói cách khác, nếu không có thẻ BHYT còn giá trị sử dụng thì người tham gia BHYT sẽ nhận được mẫu thẻ BHYT mới theo quyết định 1666 của BHXH Việt Nam.

Thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới được cấp cho người dân thuộc các trường hợp sau:

 • Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia;
 • Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho người bị mất thẻ bảo hiểm y tế;
 • Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị vỡ, nát hoặc thay đổi thông tin trên thẻ.

Trên đây, Học Wiki đã trả lời câu hỏi Đổi thẻ BHYT hết hạn ở đâu? Mời các bạn đón đọc các bài viết liên quan trong chuyên mục Hỏi đáp pháp luật về Bảo hiểm.

Bài viết liên quan:

 • Hệ số an sinh xã hội 2021
 • Tích lũy bảo hiểm thất nghiệp
 • Không có yêu cầu bảo hiểm thất nghiệp bị mất?
 • Có thể đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người khác không?
 • Tôi bị tai nạn giao thông thì có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button