Thông báo Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 4.7.8

Học Wiki xin giới thiệu Thông báo cập nhật ứng dụng hỗ trợ tuyên bố phiên bản 4.7.8 (HTKK), đã cập nhật ứng dụng Hỗ trợ khai báo (HTKK) lên kiến ​​trúc và công nghệ mới phiên bản 4.7.8

 • Tờ khai đăng ký khai thuế qua mạng – Mẫu 01 / ĐK-iHTKK
 • Mẫu số 01 / GTGT: Tờ khai thuế GTGT
 • HTKK 4,7,8
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ khai thuế HTKK 4.7.8

1. Thông báo cập nhật HTKK 4.7.8

Tổng cục Thuế vừa thông báo về việc cập nhật Ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7.8, bổ sung tờ khai quý theo mẫu quy định tại Thông tư số 80/2021 / TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Thuế Tài chính. Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020 / NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế, đồng thời cập nhật Cập nhật một số nội dung trong quá trình triển khai HTKK 4.7.7, cụ thể như sau:

Cập nhật, bổ sung mẫu tờ khai quý theo Thông tư 80/2021 / TT-BTC:

 • Bản kê khai quyền, phí và thu nhập khác của Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (01 / PHLPNG)
 • Tờ khai thuế doanh nghiệp cho các hãng hàng không nước ngoài (01 / HKNN)
 • Tờ khai thuế doanh nghiệp tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài (01 / TBH)
 • Tờ khai phụ thu tạm tính (01 / PTHU-ĐK)
 • Chờ kê khai thuế khai thác chứng khoán (01 / KTTSBD)

Cập nhật một số nội dung kết quả

Cập nhật tờ khai quyết định thuế doanh nghiệp (03 / TNDN):

 • Cập nhật giá trị chuyển phụ lục sang cờ G1, G2, G3, G4.

Cập nhật chức năng in: Cập nhật và in đúng tên Biểu số thuế doanh nghiệp được giảm là “Biểu số thuế doanh nghiệp được giảm theo Nghị quyết số 406 / NQ-UBTVQH15”

Cập nhật tờ khai hoàn thành các loại thuế của doanh nhân nước ngoài (02 / NTNN):

 • Cập nhật mục nhập cột tùy chọn [10] – Số lao động trong danh sách 02-1 / NTNN.

Cập nhật tờ khai hợp lệ IRPP (02 / QTT-TNCN):

 • Đã cập nhật chức năng kết xuất XML với tất cả dữ liệu thông tin người ký được nhập.

Kể từ ngày 02/04/2022, khi tạo hồ sơ khai thuế liên quan đến cập nhật nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng chức năng kê khai của ứng dụng HTKK 4.7.8. . cho các phiên bản trước đó.

Các tổ chức, cá nhân đóng góp có thể tải về cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt và sử dụng.

Mọi phản ánh, yêu cầu của tổ chức, cá nhân người nộp thuế được gửi đến cơ quan thuế theo các số điện thoại, hộp thư hỗ trợ người nộp thuế trên ứng dụng HTKK do cơ quan thuế cung cấp.

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button