Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư 2022

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư được pháp luật quy định như thế nào trong năm 2022? Đây chắc chắn là mối quan tâm chính của các nhà đầu tư, công ty khi muốn chuyển nhượng dự án đầu tư. Đọc để biết thêm chi tiết trong bài viết Dữ liệu lớn.

Chuyển nhượng dự án đầu tư là việc nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án của mình cho nhà đầu tư khác thông qua hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư.

1. Cơ sở pháp lý

– Luật đầu tư năm 2020

– Nghị định 31/2021 / NĐ-CP Luật định hướng đầu tư.

2. Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần dự án hoặc chuyển nhượng toàn bộ dự án khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Dự án đầu tư chuyển nhượng hoặc một phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định

– Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải tuân thủ các điều kiện theo quy định.

– Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

– Các điều kiện theo quy định của Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản;

– Các điều khoản quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);

Công ty nhà nước khi chuyển nhượng dự án đầu tư ngoài việc thực hiện các quy định tại Điều này phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh của công ty trước khi điều chỉnh dự án đầu tư. đầu tư.

Luật giúp nhà đầu tư dễ dàng chuyển nhượng dự án của mình cho nhà đầu tư khác, nhưng để hạn chế việc chuyển nhượng bất hợp pháp và trốn thuế, nhà đầu tư phải tuân thủ mọi điều kiện. Tất cả các điều kiện trên sẽ được xem xét và phê duyệt bởi cơ quan tương ứng.

3. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư sang dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. cần chuẩn bị như sau:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; (1 bản chính 3 bản sao)

– Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư; (1 bản chính 3 bản sao)

– Hợp đồng hoặc hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư; (1 bản chính 3 bản sao)

– Bản sao tài liệu liên quan đến tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng; (4 bản)

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ đầu tư (nếu có); (4 bản)

– Bản sao hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC); (4 bản)

– Bản sao một trong các tài liệu sau đây của nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của nhà đầu tư. công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu giải trình năng lực tài chính của nhà đầu tư. (4 bản).

4. thời hạn giải quyết có giới hạn

Bạn đọc thắc mắc thủ tục bàn giao dự án mất bao lâu. Dưới đây là thời hạn do luật định cho thủ tục này.

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Hội đồng quản trị gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 Nghị định số 31/2021 / NĐ – CP để xin ý kiến. về nội dung điều chỉnh dự án đầu tư.

+ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan có quyền có ý kiến ​​về nội dung dự án phát triển thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình;

+ Trong thời hạn 25 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc báo cáo thẩm định nội dung điều chỉnh dự án đầu tư trình Ủy ban nhân dân. cấp tỉnh;

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị và báo cáo thẩm định của Hội đồng quản trị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Như vậy, ở mỗi giai đoạn trình cơ quan có thẩm quyền, trong thời hạn đã thành lập, cơ quan này sẽ hoàn thành việc xem xét và chuyển cho sở / cơ quan khác tiếp tục quá trình xem xét.

Trên đây, Học Wiki đã phân tích và giúp bạn đọc làm quen với thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư năm 2022. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy tình hình thực tế mà có những căn cứ pháp lý khác nên có sự khác biệt so với nội dung đã trình bày ở trên .

Xem các bài viết liên quan trong phần Dân sự của phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý dữ liệu lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button