Thủ tục khai báo tạm vắng 2022

Khi đi khỏi nơi cư trú có thời hạn, tức là không cư trú trên địa bàn trong thời gian tạm vắng thì phải làm thủ tục khai báo tạm vắng trước Cơ quan quản lý. địa phương. Vậy thủ tục khai báo tạm vắng như thế nào? Đọc bài viết này để biết thông tin chi tiết.

 • Thủ tục đăng ký tạm trú
 • thẻ đăng ký cư trú
 • Khai báo tạm trú, tạm vắng, khai nhân khẩu
 • Đơn xin tạm trú
 • Hộ chiếu mẫu HK01
 • Thông báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

Thủ tục khai báo tạm vắng được áp dụng đối với các đối tượng quy định tại điều 31 luật cư trú năm 2020. Thủ tục khai báo tạm vắng thực hiện theo thẩm quyền của Công an quận, huyện, quận nơi tìm ra thủ phạm. tạm vắng.

1. Tạm vắng là gì?

Khoản 7 Mục 2 Luật Cư trú 2020 đề cập đến khái niệm tạm vắng, là việc công dân vắng mặt tại nơi cư trú trong một thời gian nhất định. Chúng ta có thể hiểu tạm vắng là sau thời gian tạm vắng bạn sẽ về nơi thường trú để tiếp tục sinh sống, bạn vẫn có địa chỉ thường trú tại đó nhưng chưa chuyển hộ khẩu đi nơi khác.

2. Đối tượng phải khai báo tạm vắng

Theo quy định tại Điều 31 Luật Cư trú năm 2020 về khai báo tạm vắng thì các đối tượng sau đây phải khai báo tạm vắng:

– Rời khỏi đơn vị hành chính cấp xã nơi đang cư trú từ 01 ngày trở lên để bị can được tại ngoại; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có lệnh thi hành án hoặc đã được lệnh thi hành án nhưng được tại ngoại, được hưởng án treo, tạm thời được ân hạn; người bị kết án tù được hưởng bản án có điều kiện trong thời gian thử thách; người đang chấp hành án phạt quản chế, cải tạo mà không bị phạt tù; người được tha tù trước thời hạn cho hưởng án treo đang được tạm tha;

– Đi khỏi đơn vị hành chính thành phố trực thuộc trung ương nơi cư trú từ 01 ngày trở lên đối với người chấp hành biện pháp giáo dục tại thành phố, quận, huyện; người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng nhưng được hoãn hoặc tạm hoãn chấp hành; người có trách nhiệm trong thời điểm tiến hành tố tụng xem xét, quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trung tâm đền tội;

– Rời khỏi đơn vị hành chính cấp huyện nơi đang cư trú từ 3 tháng liên tục trở lên đối với người trong độ tuổi nhập ngũ hoặc người phải thực hiện nghĩa vụ khác với Nhà nước theo quyết định. quy định của các cơ quan chính phủ có liên quan;

– Ra khỏi đơn vị hành chính thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú từ 12 tháng liên tục trở lên đối với người không thuộc các trường hợp quy định tại các tiểu mục a, b và c tiểu mục này, trừ trường hợp có quy định. đã đăng ký tạm trú tại Việt Nam. nơi ở mới hoặc hiện có ở nước ngoài.

3. Quyền hạn

Cảnh sát địa phương

4. Trình tự thực hiện

Người khai báo tạm vắng phải nắm rõ trình tự, thủ tục được trình bày dưới đây để nắm rõ trình tự các bước cũng như chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tổ chức thời gian cá nhân, v.v. khai báo tạm vắng. Vui lòng đọc các bước sau.

– Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

– Bước 2: Người dân, tổ chức giao hồ sơ cho Công an xã.

– Bước 3: Khi nhận được hồ sơ khai báo tạm vắng trong cơ sở dữ liệu lưu trú, cơ quan đăng ký lưu trú xác minh tính hợp pháp và nội dung của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu, cấp Giấy biên nhận hồ sơ yêu cầu và cam kết trả kết quả (theo mẫu CT04 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021 / TT-BCA) cho người đăng ký. đăng ký. ;

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đầy đủ thì bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và ban hành Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (mẫu CT05 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021 / TT-BCA). ) cho người khai báo;

+ Nếu yêu cầu không đủ điều kiện thì bị từ chối và cấp Giấy xác nhận từ chối tiếp nhận, xử lý (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021 / TT-BCA) cho người khai.

– Bước 4: Căn cứ ngày hẹn trong Phiếu tiếp nhận hồ sơ và Giấy hẹn trả kết quả để nhận Thông báo kết quả thanh lý thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

5. Hồ sơ khai báo tạm vắng

Đối với các trường hợp: bị can, bị cáo được tại ngoại; người bị kết án phạt tù, người đang chấp hành án phạt quản chế, cải tạo không giam giữ, người ra tù sớm trong thời gian thử thách, người đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trung tâm cai nghiện, trường giáo dưỡng,… ..

+ Hồ sơ khai báo cần chuẩn bị:

 • Đề nghị khai báo tạm vắng
 • Văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo dõi, quản lý, giáo dục người này

Đối với các trường hợp: vắng mặt tại nơi cư trú từ 3 tháng liên tục trở lên đối với người đủ tuổi gọi nhập ngũ hoặc người thuộc diện phải thực hiện nghĩa vụ khác, vắng mặt từ 12 tháng liên tục trở lên.

+ Hồ sơ khai báo:

 • Nội dung khai báo tạm vắng gồm: họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người khai báo tạm vắng; lý do tạm vắng; tạm vắng; địa chỉ đích.

6. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn của công dân, Công an quận, huyện, quận, huyện nơi công dân cư trú phải thông báo tạm vắng cho công dân (trường hợp là thể nhân thì có thể gia hạn). ). nhưng không quá 02 ngày làm việc).

7. Làm thế nào để công dân khai báo tạm vắng?

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 55/2021 / TT-BCA quy định chi tiết một loạt điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú hiện hành, công dân có thể khai báo tạm vắng bằng nhiều cách thay vì khai trực tiếp, như: Trước đây, các biểu mẫu sau: tệp kê khai:

– Trực tiếp tại cơ quan đăng ký chỗ ở hoặc nơi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu khai báo tạm vắng theo thủ tục do cơ quan đăng ký chỗ ở quy định;

– Số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo hoặc hiển thị;

– Trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ quản lý cư trú;

– Ứng dụng trong các thiết bị điện tử.

Trên đây, Học Wiki đã phân tích và giúp bạn đọc làm quen với thủ tục khai báo tạm vắng 2022. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy tình hình thực tế mà có căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sai sót. khác với lần trước.

Mời độc giả tham khảo các bài viết liên quan trong mục Dân sự của Câu hỏi thường gặp về pháp lý Dữ liệu lớn.

 • Phương thức chuyển nhượng dự án đầu tư năm 2022
 • 2022 Thủ tục công bố thực phẩm chức năng
 • Sở cảnh sát sẽ được thanh toán vào năm 2022?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button