Thủ tục thành lập câu lạc bộ 2022

Các bước thành lập câu lạc bộ và hồ sơ gồm những gì? Các hình thức đăng ký câu lạc bộ là gì?

1. Điều kiện thành lập câu lạc bộ

Điều kiện thành lập câu lạc bộ (đối với câu lạc bộ có tư cách pháp nhân) được quy định tại Điều 5 Nghị định số. 45/2010 / NĐ-CP như sau:

1. Có mục tiêu hoạt động không trái với quy định của pháp luật; không trùng lặp về tên và lĩnh vực hoạt động chính với hiệp hội đã được thành lập hợp pháp trước đây trên cùng một lãnh thổ.

2. Có một lá thư;

3. Có văn phòng đăng ký;

4. Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:

a) Hội có phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh có ít nhất một trăm công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh trở lên tự nguyện đăng ký tham gia hội;

b) Hội hoạt động trên địa bàn tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức của tỉnh có đủ điều kiện tự nguyện đăng ký gia nhập và thành lập hội;

c) Hội hoạt động trên địa bàn huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trên địa bàn huyện đủ điều kiện, tự nguyện đăng ký tham gia hội;

d) Hội hoạt động trên địa bàn xã có ít nhất mười công dân, tổ chức của xã có đủ điều kiện tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội;

d) Hiệp hội của tổ chức kinh tế mà thành viên là đại diện của tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân Việt Nam trong cả nước, có ít nhất mười một người đại diện theo pháp luật ở nhiều tỉnh; Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh và có ít nhất năm đại diện là pháp nhân trên địa bàn tỉnh cùng ngành, lĩnh vực hoạt động, đủ điều kiện, tình nguyện viên, có đơn xin thành lập hội.

Lưu ý: Đối với các hiệp hội doanh nghiệp có tính chất kinh doanh đặc thù, số lượng công dân, tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hiệp hội phải được cơ quan nhà nước có liên quan xem xét, quyết định trong từng trường hợp cụ thể.

2. Thủ tục thành lập câu lạc bộ

Thủ tục thành lập câu lạc bộ khá đơn giản với các bước sau:

Để thành lập câu lạc bộ tuân thủ đầy đủ các điều kiện quy định tại mục 1 của điều này, bạn phải xin giấy phép thành lập hội với các tổ chức sau:

 • Bộ Nội vụ: Đối với các hiệp hội có chức năng quốc gia hoặc liên tỉnh, trừ trường hợp có quy định pháp luật hoặc sắc lệnh trái với quy định.
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Đối với hội hoạt động trên địa bàn tỉnh

3. Yêu cầu tạo câu lạc bộ

Hồ sơ câu lạc bộ bao gồm:

 • Đơn xin thành lập hiệp hội.
 • Hóa đơn thanh toán.
 • Danh sách những người trong hội đồng vận động thành lập hiệp hội được cơ quan nhà nước tương ứng công nhận.
 • Tiền án của trưởng ban vận động thành lập hội.
 • Văn bản xác nhận địa điểm dự kiến ​​đặt văn phòng đăng ký của hiệp hội.
 • Bản kê khai tài sản do sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

Trong đó mẫu đơn xin thành lập câu lạc bộ tham khảo tại bài viết: Đơn xin thành lập câu lạc bộ

4. Anh ấy quyết định thành lập một câu lạc bộ

Mẫu quyết định thành lập câu lạc bộ, bạn có thể tham khảo mẫu sau:

UỶ BAN NHÂN DÂN……

VÙNG ĐẤT ……………….

Số: QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

. ..… ngày… tháng… năm 20….

MẪU QUYẾT ĐỊNH NHỎ

Về việc thành lập Câu lạc bộ …………………….

CHỦ TỊCH ỦY BAN TỔ CHỨC KHU VỰC PHỔ BIẾN

– Quy định của pháp luật về tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân …………;

– Ý kiến ​​đề xuất của ……

QUYẾT ĐỊNH

Phần 1. Nay Câu lạc bộ ………… .. thuộc tổ dân phố …… (quận) khu phố… được thành lập, gồm:… .. thành viên, trong đó có các học viên cao học có tên như sau:

1 / Ông …………., Sinh năm 19… .. – Chủ tịch nước

2 / Ông …………., Sinh ngày 19 …… – Phó Chủ tịch

3 / D. …………., Sinh năm 19…. – Thành viên

Phần 2. Các Câu lạc bộ…., Quận…, huyện… có trách nhiệm tổ chức sinh hoạt và hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy ước của Câu lạc bộ. được chi ủy khu phố… được ủy ban nhân dân khu phố thông qua và công nhận.

Phần 3. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ ……………… huyện…, quận… chịu trách nhiệm trước huyện ủy, chủ tịch huyện… và ủy ban nhân dân huyện về toàn bộ hoạt động của câu lạc bộ. Đồng thời, tiếp tục vận động hội viên phát triển và duy trì hoạt động của CLB theo đúng quy ước của CLB.

Phần 4.Văn phòng Ủy ban và các đồng nghiệp nói trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Cái bát:

– Như mục 1

– BDV / QU, Hội CCB huyện (báo cáo)

– TT DU, UBND huyện TT.

CHỦ TỊCH

Trên đây, Học Wiki đã cung cấp cho bạn đọc thủ tục thành lập câu lạc bộ. Xem thêm các bài viết liên quan tại mục Quản trị, mục Hỏi đáp pháp luật

Bài viết liên quan:

 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương
 • Cầu thủ sinh viên có bị đuổi học không?
 • Tiếp xúc với thực tiễn xây dựng bộ máy chính quyền của nước ta hiện nay
 • Thủ tục đổi số CCCD với ngân hàng
 • Thủ tục đổi số CCCD trên sổ BHXH
 • Bạn mặc gì để đi làm?
 • Cho tôi xin bản sao thẻ Căn cước công dân (CCCD) được không?
 • Tôi có thể nhuộm tóc, trang điểm đậm hay để tóc mái khi xin nhập quốc tịch không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button