Thực hiện trách nhiệm pháp lý đối với người từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi là 2022?

Trách nhiệm pháp lý của người từ 14 tuổi đến 18 tuổi 2022? Mọi người phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật. Tuy nhiên, đối với những người dưới 18 tuổi do hiểu biết còn hạn chế nên pháp luật nước ta có những quy định và nguyên tắc xử lý riêng. Vậy căn cứ để khởi kiện người dưới 18 tuổi phải chịu trách nhiệm pháp lý là gì? Quy định về nguyên tắc xử người dưới 18 tuổi phạm tội? Hãy cùng Học Wiki đọc bài viết dưới đây.

Trong việc thực hiện trách nhiệm pháp lý đối với người từ đủ 14 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, giáo dục, răn đe là chính.

1. Thế nào là thực hiện trách nhiệm pháp lý đối với người trên 14 tuổi đến dưới 18 tuổi?

Hỏi: Người trên 14 tuổi đến dưới 18 tuổi phải thực hiện trách nhiệm pháp lý như thế nào?

 • A. Giáo dục và răn đe là điều cần thiết
 • B. Có thể bị phạt tù
 • C. Buộc cách ly với xã hội và không có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng
 • D. Đưa ra lời khuyên chủ yếu

Đáp án: Chọn A. Giáo dục và răn đe là câu trả lời đúng.

Trả lời:

Người dưới 18 tuổi khi vi phạm pháp luật phải bảo đảm quyền lợi cao nhất, chủ yếu là giáo dục, giúp họ nhận ra lỗi lầm, sửa chữa lỗi lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội. lễ hội. Người dưới 18 tuổi là lứa tuổi vị thành niên, tuổi đời còn rất trẻ, chưa nhận thức hết được hành vi của bản thân, còn cả một tương lai dài phía trước, nên việc giáo dục, răn đe cũng có thể được thực hiện bằng cách thể hiện các khía cạnh tình cảm, nhân văn và tiến bộ trong đúng đắn, chủ yếu hướng con người đến những điều tốt đẹp, hình thành nhân cách tốt, ứng xử đúng chuẩn mực do pháp luật quy định.

Điều này cũng được quy định tại Điều 91 BLHS 2015 (BLHS 2017) về nguyên tắc xử người chưa thành niên dưới 18 tuổi phạm tội, theo đó:

Chú ý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi, mục đích hàng đầu là giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa lỗi lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho cộng đồng. . . xã hội.

2. Nguyên nhân bị truy tố trước pháp luật?

                                Luật có những quy định thể hiện sự khoan dung, khoan hồng, tạo điều kiện cho người phạm tội thừa nhận tội lỗi và ăn năn hối cải, nhất là đối với người chưa thành niên.
Luật có những quy định thể hiện sự khoan dung, khoan hồng, tạo điều kiện cho người phạm tội thừa nhận tội lỗi và ăn năn hối cải, nhất là đối với người chưa thành niên.

Hỏi: Nguyên nhân bị truy tố trước pháp luật?

 • A. Hành vi vi phạm pháp luật.
 • B. Tính cách tội phạm
 • C. Mức độ thiệt hại do hành vi gây ra.
 • D. Năng lực nhận thức của chủ thể.

Trả lời: Chọn A. Vi phạm pháp luật là câu trả lời đúng.

Giải thích:

Trách nhiệm là hậu quả pháp lý tiêu cực mà chủ thể phải gánh chịu, thể hiện ở việc phải chịu các biện pháp cưỡng chế của Nhà nước quy định trong phần chế tài của các quy phạm pháp luật khi vi phạm pháp luật. pháp luật hoặc khi thiệt hại do các nguyên nhân khác mà pháp luật có quy định.

Cơ sở của trách nhiệm pháp lý là vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý chỉ phát sinh khi hành vi vi phạm pháp luật thực sự xảy ra. Nếu thực tế không có vi phạm pháp luật thì bạn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm dân sự. Trách nhiệm pháp lý chỉ có thể áp dụng đối với chủ thể vi phạm pháp luật.

Tùy theo tính chất tội phạm, mức độ thiệt hại do hành vi gây ra và năng lực nhận thức của chủ thể mà tất cả các câu trả lời này đều không chính xác vì nếu không vi phạm pháp luật thì không bị buộc tội. sử dụng trách nhiệm pháp lý. trách nhiệm pháp lý.

3. Nguyên tắc đối xử với người phạm tội theo quy định 18.

Điều 91 BLHS năm 2015 quy định 07 nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội, trong đó có những nguyên tắc chung bao gồm nguyên tắc miễn trách nhiệm hình sự và nguyên tắc ra quyết định xử phạt như sau:

1. Việc đối xử với người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi, mục đích chính là giáo dục, giúp họ sửa chữa lỗi lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có năng lực. có lợi cho xã hội.

Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội cần căn cứ vào độ tuổi, nhận thức của họ về mức độ nguy hiểm của tội phạm, nguyên nhân và điều kiện kích động tội phạm.

2. Người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện sửa chữa gần hết hậu quả thì được miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng các biện pháp quy định tại mục 2 chương này. :

a) Người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng, trừ trường hợp quy định tại Điều 134 (tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác); điều 141 (hiếp dâm); điều 171 (tội trộm cắp); điều 248 (hình phạt về tội sản xuất trái phép chất ma tuý); điều 249 (tội tàng trữ trái phép chất ma tuý); điều 250 (xử phạt tội vận chuyển trái phép chất ma tuý); điều 251 (xử phạt buôn bán trái phép chất ma túy); Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma tuý) của bộ luật này;

b) Người từ 14 tuổi đến 16 tuổi cố ý phạm tội rất nghiêm trọng quy định tại tiểu mục 2 Điều 12 của Bộ luật này, trừ trường hợp quy định tại Điều 123 (tội giết người); điều 134 tiểu mục 4, 5, 6 (tội cố ý gây tổn hại hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác); điều 141 (hiếp dâm), điều 142 (hiếp dâm người dưới 16 tuổi); điều 144 (tội hiếp dâm người từ 13 tuổi đến 16 tuổi); điều 150 (tội mua bán người); điều 151 (tội mua bán người dưới 16 tuổi); điều 168 (tội trộm cắp); điều 171 (tội trộm cắp); điều 248 (hình phạt về tội sản xuất trái phép chất ma tuý); điều 249 (tội tàng trữ trái phép chất ma tuý); điều 250 (xử phạt tội vận chuyển trái phép chất ma tuý); điều 251 (xử phạt buôn bán trái phép chất ma túy); Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma tuý) của bộ luật này;

c) Người chưa thành niên dưới 18 tuổi là đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể trong vụ án.

3. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ cần thiết trong những trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào nhân thân, tính chất nguy hiểm của tội phạm và yêu cầu của xã hội. Phòng chống tội phạm.

4. Khi ra phán quyết, Tòa án chỉ áp dụng chế tài đối với người dưới 18 tuổi phạm tội nếu xét thấy họ được miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng bất kỳ biện pháp nào quy định tại Điều 2 hoặc áp dụng biện pháp giáo dục. Giáo dục trong các trường phục hồi được đề cập trong phần 3 của chương này không đảm bảo hiệu quả giáo dục và phòng ngừa.

5. Không áp dụng hình phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

6. Tòa án chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi nếu xét thấy hình phạt và các biện pháp giáo dục khác không có tác dụng răn đe, phòng ngừa.

Khi áp dụng hình phạt tù, Tòa án sẽ áp dụng mức án nhẹ hơn đối với người dưới 18 tuổi so với mức án đối với người từ 18 tuổi trở lên thực hiện hành vi phạm tội có liên quan và có mức án ngắn hơn thích hợp.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

7. Bản án đối với người dưới 16 tuổi phạm tội không được tính đến để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm.

Như vậy, việc áp dụng chế tài đối với người dưới 18 tuổi cũng phải thể hiện là giúp họ sửa lỗi chứ không phải xử phạt. Vì vậy, ngay từ khi khởi tố, điều tra, Cơ quan điều tra không chỉ áp dụng các biện pháp có lợi nhất của pháp luật mà đồng thời phải quán triệt tinh thần: nếu không cần bắt, tạm giữ, tạm giam thì thực hiện các biện pháp đó. không thể áp dụng các biện pháp đối với chúng. Ngược lại, nếu họ bị tạm giữ để ngăn chặn hành vi nguy hiểm cho xã hội thì sau khi bắt nếu có người bảo lãnh hoặc việc tại ngoại không ảnh hưởng đến xã hội thì kiên quyết trả tự do. Ngoại quốc.

Bộ luật Hình sự không chỉ giới hạn việc áp dụng hình phạt tù mà còn quy định không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Ngoài ra, pháp luật nước ta cũng quy định không áp dụng hình phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với tội phạm dưới 18 tuổi.

Nhà nước đã có những quy định về nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội, tuy nhiên không phải trường hợp phạm tội dưới 18 tuổi nào cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì chỉ những người đủ 14 tuổi trở lên mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hầu hết các nguyên tắc thao túng này đều thể hiện một quan điểm nhất quán rằng chúng không nhằm trừng phạt mà chỉ nhằm răn đe và giáo dục tội phạm. Các em càng nhỏ, ý thức của các em càng hạn chế và hơn hết là các em còn cả một tương lai dài phía trước. Luật có những quy định thể hiện sự khoan dung, khoan hồng, tạo điều kiện cho người phạm tội nhận ra tội lỗi, ăn năn hối cải, nhất là đối với người chưa thành niên, tạo điều kiện để họ phát triển bình thường trong cuộc sống. cuộc sống trước mắt và lâu dài, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Bài báo đã trả lời câu hỏi: Người chưa thành niên từ 14 tuổi đến 18 tuổi phải làm gì và căn cứ vào đâu để truy cứu trách nhiệm pháp lý? Mời độc giả tham khảo các bài viết liên quan tại Nó là gì? Các câu hỏi pháp lý thường gặp và phổ biến pháp lý về dữ liệu lớn.

 • Ra lệnh đưa những người từ 12 đến 18 tuổi đi điều trị bằng thuốc bắt buộc
 • Pháp lệnh 01/2022 / UBTVQH15, Pháp lệnh và thủ tục xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc
 • Thời gian làm việc của người lao động từ đủ 15 năm đến dưới 18 năm?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button