Tính mở của chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã gây ra khó khăn/lúng túng gì cho tổ bộ môn trong xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Việc mở rộng chương trình đào tạo chung năm 2018 đã kéo theo những khó khăn / bất tiện gì đối với đội ngũ kỷ luật trong quá trình xây dựng đề án đào tạo của tập đoàn? Đây là câu hỏi thuộc Mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh tiểu học. Để trả lời câu hỏi này, hãy xem bài viết sau

Đáp án chỉ mang tính chất hướng dẫn, giáo viên chỉ nên góp ý để ghi vào bài làm của mình nhằm đạt kết quả tốt nhất trong việc học Phần 4.

1. Khó khăn / khó khăn nào dẫn đến việc mở chương trình giáo dục phổ thông toàn cầu năm 2018?

– Chỉ quy định số tiết / năm học nên khó bắt giáo viên dạy song song, song song.

Không có thời gian ôn tập trước kỳ thi trong chương trình. Đối với học sinh lớp 6, trung cấp miền núi nếu không ôn tập để tổng hợp kiến ​​thức thì khó có thể hoàn thành bài thi.

2. Mục tiêu chung của chương trình đào tạo phổ thông năm 2018

1. Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các năng lực cơ bản, hình thành nhân cách con người năng động, sáng tạo trong con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhân cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh học lên cao hoặc vào đời hoạt động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành nền tảng ban đầu cho sự phát triển lâu dài đúng đắn về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học tập. Trung học phổ thông.

3. Giáo dục trung học cơ sở nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả đạt được của giáo dục tiểu học; có trình độ trung học cơ bản và kiến ​​thức ban đầu về công nghệ, định hướng nghề nghiệp để tiếp tục học trung cấp, đại học, học nghề hoặc tham gia thị trường lao động.

4. Giáo dục trung học cơ sở nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển kết quả học tập ở cấp trung học cơ sở, hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, hiểu biết chung về công nghệ và hướng nghiệp, có cơ hội phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển và tiếp tục học tập. đi học cao đẳng, đại học, trung học, học nghề hoặc tham gia lực lượng lao động.

Cùng tham khảo các giáo án khác trong phần Tài liệu dành cho giáo viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button