Tổ chức bộ máy nhà nước Việt Nam như thế nào?

Bộ máy nhà nước Việt Nam bao gồm những cơ quan nào? Các cơ quan của bộ máy nhà nước được tổ chức thành ba quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Để biết thêm thông tin về nội dung này, hãy xem bài viết Dữ liệu lớn sau đây.

1. Bộ máy nhà nước được chia thành mấy cấp?

Bộ máy nhà nước Việt Nam là hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, tương đối độc lập về tổ chức bộ máy, nhân danh nhà nước thành lập và có thẩm quyền theo pháp luật. thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước thông qua các hình thức và phương pháp cụ thể.

Còn về sự phân chia thứ bậc trong bộ máy nhà nước thì bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Bộ máy nhà nước được chia thành bốn cấp cụ thể như sau:

+ Cấp trung tâm

+ Cấp tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

+ Cấp huyện (huyện, xã, thành phố thuộc tỉnh)

+ Cấp thành phố (huyện, bang)

2. Bộ máy nhà nước bao gồm những cơ quan nào?

Bộ máy nhà nước được hình thành và phân cấp, phân chia nhiệm vụ, chức năng thực thi pháp luật và điều hành đất nước.

Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm: Quốc hội, chính phủ, chủ tịch nước, tòa án, cơ quan công tố và cộng đồng địa phương.

Học Wiki xin giới thiệu sơ lược về các cơ quan của bộ máy nhà nước như sau:

1. Quốc hội

Quốc hội Việt Nam là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Quốc hội Việt Nam có ba nhiệm vụ chính:

+ Hiến pháp, cơ quan lập pháp

+ Quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước

+ Giám sát hoạt động của nhà nước

Biên chế của cơ quan này gồm các đại biểu, do cử tri Việt Nam bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Các đại biểu được bầu phải chịu trách nhiệm trước các cử tri của mình và trước cử tri quốc gia trong thời hạn 5 năm. Hiện Quốc hội có 499 đại biểu.

Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội đứng đầu, do các đại biểu bầu ra. Hiện tại là anh Vương Đình Huệ.

2. Nhà nước – Chính phủ

Chính phủ Việt Nam là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu sự giám sát của Quốc hội và Chủ tịch nước. Chính phủ phải tôn trọng:

+ Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội

+ Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội

+ Các mệnh lệnh, quyết định của Chủ tịch nước

3. Tòa án – Bộ Công

Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam là tòa án cao nhất của nhà nước. Nó có các chức năng và quyền hạn sau:

+ Hướng dẫn các Tòa án áp dụng thống nhất pháp luật, đúc kết kinh nghiệm xét xử của các Tòa án

+ Giám đốc công tác trọng tài của Tòa án các cấp; Giám đốc việc xét xử của các Tòa án đặc biệt và các tòa án khác, trừ khi có quy định khác trong việc thành lập các tòa án nói trên.

+ Trình Quốc hội dự án luật, dự thảo pháp lệnh trình Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công tố nhân dân tối cao là cơ quan công tố và kiểm sát tối cao của Nhà nước.

Bộ Công có quyền theo đuổi và kiểm soát các hoạt động tư pháp:

+ Thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất pháp luật.

4. Chủ tịch nước

Chủ tịch nước là Nguyên thủ quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nguyên thủ quốc gia Việt Nam, Tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số các đại biểu Quốc hội trong thời hạn 5 năm.

5. Tổ chức nhà nước địa phương

Việt Nam theo một hệ thống thống nhất, với chính quyền địa phương trực thuộc chính quyền trung ương. Hiện nay, địa phương có 3 cấp: cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), cấp huyện (thành phố thuộc tỉnh, thành phố, quận, huyện) và cấp xã (quận, huyện, thành phố). Ở mỗi cấp có các cơ quan tương ứng: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.

3. Bộ máy nhà nước ta bao gồm những loại cơ quan nào?

Quyền lực của nhà nước được chia thành ba nhóm quyền: quyền hành pháp, quyền lập pháp và quyền tư pháp. Ba nhóm quyền lực có những chức năng riêng nhưng chúng đều phối hợp, bổ sung và hỗ trợ cho nhau.

Để thực hiện quyền lực của Nhà nước tương ứng với 3 quyền: hành pháp, lập pháp, tư pháp, bộ máy nhà nước được tổ chức theo những phương thức khác nhau:

Bộ máy lập pháp: hệ thống cơ quan thực hiện quyền lập pháp

+ Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao hoạt động của nhà nước.

Thiết bị thực thi pháp luật: Hệ thống cơ quan hành pháp bao gồm các cơ quan sau:

+ Chính phủ, các Bộ, các Bộ, các Hội sinh viên thuộc Chính phủ và các Uỷ ban phổ biến tỉnh, huyện, xã, sở, ban, ngành, đoàn thể …

Cơ quan tư pháp: Hệ thống cơ quan hành pháp bao gồm các cơ quan sau:

+ Cơ quan tư pháp (Tòa án các cấp), Bộ Công (Bộ Công chính các cấp)

Trên đây, Học Wiki đã phân tích giúp bạn đọc tìm hiểu về tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam như thế nào? Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo tình hình thực tế còn những căn cứ pháp lý khác nên sẽ có một số khác biệt so với nội dung trên.

Xem các bài viết liên quan trong phần Dân sự của phần Hỏi đáp pháp lý về Dữ liệu lớn:

  • Ngoại tình là gì? Ngoại tình có phải là một tội ác vào năm 2022?
  • Đổi thẻ bảo hiểm y tế năm 2022 như thế nào?
  • Có bao nhiêu bản sao của sắc lệnh ly hôn? Tại sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button