Giáo Dục

Toán 6 Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng

Giải vở bài tập Toán 6 bài 5: Đoạn thẳng giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo. biết cách giải phần luyện tập và phần bài tập SGK Toán 6 tập 2 trang 83, 84 sách Chân trời sáng tạo.

Nhờ đó, giúp các em chuẩn bị tốt trước khi đến lớp, cũng như thực hiện nhiệm vụ mà cô giáo giao cho. Đồng thời, nắm chắc cách giải các bài tập trong Bài 5 Chương VIII: Hình học Mặt phẳng – Các dạng hình học cơ bản. Do đó, mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài Học Wiki sau đây:

Bài giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Phần thực hành

Thực hành 1

Gọi đoạn thẳng MN = 10 cm. I là điểm thỏa NI = 5 cm. Điểm I có phải là trung điểm của đoạn thẳng MN không? Vẽ hình minh họa.

Câu trả lời gợi ý:

Chúng tôi xem xét các vị trí của điểm I như sau:

* Kỹ năng 1: Điểm I nằm ngoài đoạn thẳng chứa hai điểm M và N.

Khi đó điểm I không nằm giữa hai điểm M và N.

Khi đó điểm I không là trung điểm của MN.

Ông đã vẽ:

* Kỹ năng 2: Điểm I nằm trên đường thẳng chứa hai điểm M và N.

– Trường hợp 1: điểm I thuộc đoạn thẳng MN.

Vậy điểm I nằm giữa hai điểm M và N nên IM + IN = MN

IM = MN – IN = 10 – 5 = 5 (cm).

Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN vì:

+ Điểm I nằm giữa hai điểm M và N;

+ IM = EN = 5cm.

Ông đã vẽ:

Phương tiện, phương tiện

– Trường hợp 2: điểm I không nằm trên đoạn thẳng MN.

Khi đó điểm I không nằm giữa hai điểm M và N.

Vì vậy, tôi không phải trung tâm thành phố MN.

Ông đã vẽ:

Phương tiện, phương tiện

thực hành 2

Nêu các cách xác định chính giữa cạnh dài của bảng lớp.

Trả lời:

Để xác định tâm của cạnh dài của bảng lớp, hãy làm như sau:

  • Đo độ dài cạnh dài của tấm ván.
  • Tìm nửa dài của cái bàn: chia độ dài đo được cho 2.
  • Xác định vị trí của một điểm trên cạnh dài sao cho nó bằng một nửa chiều dài của cạnh dài tính từ một đầu của tấm ván.

Điểm vừa xác định là tâm của cạnh dài của tấm ván.

Giải Toán 6 Chân Trời Sáng Tạo trang 84 tập 2

Bài 1

Chọn từ ba tùy chọn bên dưới để có được kết quả chính xác.

Điểm M là trung điểm của đoạn AB khi:

(A) MA = MB

(B) M nằm giữa A, B và MA = MB

(C) M nằm giữa A và B

Câu trả lời gợi ý:

Trả lời: XÓA

Bài 2

Đo độ dài các đoạn thẳng AD, CD, AC, BC trong hình bên.

a) Điểm C có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Tại sao?

b) Điểm D có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Tại sao?

Bài 2

Câu trả lời gợi ý:

a) Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB, vì: C nằm giữa hai điểm A, B và AC = CB

b) Điểm D không là trung điểm của đoạn thẳng AC ngay cả khi AD = DC, A, D, C không nằm trên cùng một đoạn thẳng.

bài 3

Một người muốn cắt một thanh gỗ như hình dưới đây thành hai phần bằng nhau, mỗi phần dài 9 cm. Hãy để tôi chia sẻ với bạn làm thế nào để cắt gỗ.

bài 3

Câu trả lời gợi ý:

Cách cắt thanh gỗ: Dùng thước kẻ từ điểm 0 cm ở đầu que đến điểm 9 cm. Đánh dấu điểm này và sử dụng công cụ cắt trên điểm bạn vừa đánh dấu

bài 4

Đối với các bản vẽ bên:

a) Trình bày cách vẽ trung điểm A của đoạn thẳng BC.

b) Nêu cách vẽ điểm M sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AM. Bạn nhận thấy gì về độ dài các đoạn thẳng AB, BM, AC? ?

bài 4

Câu trả lời gợi ý:

a) Cách vẽ trung điểm A:

  • Đo độ dài đoạn BC.
  • Nếu cạnh thước trùng với đoạn BC sao cho đường thẳng 0 trùng với điểm B thì điểm C trùng với vị trí có độ dài bằng nửa đoạn BC. Ghi nhãn điểm này là A. Vậy A là trung điểm của BC.

b) – Kéo dài đoạn thẳng BC đến B

– Đo độ dài AB, đặt thước trùng với đoạn AB sao cho đường thẳng 0 trùng với điểm B nên điểm M cùng phía với điểm B và BM cùng độ dài với AB.

Nhận xét: AB = BM = AC

bài 5

Trong hình chữ nhật ABCD ở hình bên, hãy dự đoán O là trung điểm của những đoạn thẳng nào? Xin vui lòng cho tôi biết làm thế nào để kiểm tra dự đoán này.

bài 4

Câu trả lời gợi ý:

Dự đoán: Hoặc có thể là trung trực của các cạnh: AC, DB. MN, KL

Để kiểm tra dự đoán, chúng ta có thể dùng thước để đo

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button