Pháp Luật

Tổng tiền lương và các phụ cấp của một người quân hàm cấp trung úy ở khoảng 2022?

Tổng mức lương và cách phân công của một người có quân hàm trung úy vào khoảng năm 2022 là bao nhiêu? Do chưa cải cách tiền lương nên tiền lương và phụ cấp của sĩ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2022 vẫn giữ nguyên theo quy định hiện hành. Tổng mức lương và các khoản phụ cấp của người có quân hàm cấp úy là bao nhiêu? Hãy xem bài viết về Dữ liệu lớn dưới đây.

Chiến sĩ là một thuật ngữ được dùng phổ biến hiện nay để chỉ các thành viên của các lực lượng vũ trang của quân đội nói chung, của một đơn vị quân đội nói riêng. Quân đội gồm nhiều thành phần, bao gồm chỉ huy, sĩ quan chuyên nghiệp (còn gọi là quân nhân chuyên nghiệp), kỹ sư, công nhân viên quốc phòng … Tổng số tiền lương và phụ cấp cấp Trung úy.

Trong đó quân nhân có quân hàm cấp úy gồm hai bộ phận: Chỉ huy trưởng và quân nhân chuyên nghiệp.

Lương quân nhân được quy định chi tiết theo các văn bản pháp luật của nhà nước.

1. Công thức tính lương sĩ quan quân đội 2022

Nghị quyết 34/2021 / QH15 xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó, Quốc hội quyết định lùi thời gian thực hiện cải cách chính sách tiền lương thay bằng cải cách tiền lương. bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.

Như vậy, tiền lương của quân nhân năm 2022 tiếp tục được xây dựng theo quy định hiện hành với công thức như sau:

Lương viên chức = hệ số lương viên chức x mức lương cơ sở.

Ở đó:

– Mức lương cơ sở năm 2022 là 1,49 triệu đồng / tháng (mức lương này được thực hiện từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày hôm nay);

Hệ số lương của sĩ quan phụ thuộc vào quân hàm.

2. Tổng mức lương và cách phân công của một người có quân hàm Thượng úy vào khoảng năm 2022 là bao nhiêu?

Lương quân nhân cũng bao gồm cả phân công, giao việc vì đây là công việc chuyên môn, khó và vất vả.
Lương quân nhân cũng bao gồm cả phân công, giao việc vì đây là công việc chuyên môn, khó và vất vả.

Theo công thức tính lương sĩ quan ở Phần 1, cấp úy có hệ số lương 4,60, hệ số lương là 6.854.000.

Ngoài mức lương được hưởng, sĩ quan quân đội còn được hưởng các khoản phụ cấp và quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Bậc quân hàm = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng / tháng x Hệ số xếp ngạch quân sự hiện tại.

Phụ cấp lương là khoản tiền nhằm bù đắp các yếu tố như điều kiện làm việc, mức độ phức tạp của công việc, điều kiện sống và mức độ hấp dẫn của công việc chưa được tính đến hoặc chưa được tính đủ vào tiền lương theo quy định của Thị trường. hoặc thang lương chức danh, bảng lương. Binh sĩ thường sẽ được hưởng thêm phụ cấp thâm niên, phụ cấp lãnh đạo kiêm nhiệm (nếu có), phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc thù, phụ cấp thâm niên, phụ cấp trách nhiệm nghề nghiệp, v.v.

Do đặc thù công việc phức tạp, chuyên môn sâu, hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, vất vả (đơn vị quân đội thường xuyên đóng quân ở địa bàn khó khăn, môi trường khắc nghiệt), điều kiện sống thiếu thốn nên việc phân công công tác tại ngũ sẽ tùy thuộc vào ngành nghề và địa điểm. được quy định. .

Do đó, khó có thể nói chính xác con số tổng số tiền lương và phụ cấp của một người mang quân hàm thượng úy. Việc phân bổ này được tính theo chức danh và hệ số lương nên việc phân bổ cho từng người sẽ khác nhau.

3. Tổng mức lương của quân nhân chuyên nghiệp có cấp bậc hàm Thượng úy được quy định như thế nào?

Theo chức danh, quân nhân chuyên nghiệp được chia thành:

  • Binh sĩ Chuyên nghiệp Cao cấp sẽ được chia thành Nhóm 1 và Nhóm 2 với các hệ số lương khác nhau như sau:

Nhóm 1: Hệ số lương bậc 1 là 3,85, bậc 2 là 4,20, bậc 3 là 4,55, bậc 4 là 4,90, bậc 5 là 5,25, bậc 6 là 5,60, bậc 7 là 5,95, bậc 8 là 6,30, bậc 9 là 6,65 . , 10 là 7,00, 11 là 7,35, 12 là 7,70.

Nhóm 2: hệ số lương bậc 1 là 3,65, bậc 2 là 4,00, bậc 3 là 4,35, bậc 4,70, bậc 5 là 5,05, bậc 6 là 5 là 40, bậc 7 là 5,75, 8 là 6,10, 9 là 6,45, 10 là 6,80, 11 là 7,15, 12 là 7,50.

  • Nó cũng được chia thành Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp và Quân nhân chuyên nghiệp cơ bản, cũng sẽ có các hệ số lương khác nhau theo quy định của pháp luật.

Quân hàm thượng úy quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương từ hệ số 3,95 đến dưới 4,45.

Theo quy định tại Thông tư 79/2019 / Thông tư TT-BQP của Bộ Quốc phòng, mức lương tại thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2019 được tính như sau:

Mức lương thực hiện = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng / tháng x Hệ số lương hiện hưởng.

Ngoài tiền lương được hưởng, quân nhân chuyên nghiệp còn được hưởng các khoản phụ cấp, quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Các quân nhân chuyên nghiệp sẽ có các phân công khác như phân công chức năng tùy theo công việc chuyên môn và chức danh mà họ đảm nhận, sự phân công này được tính như sau:

Bậc quân hàm = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng / tháng x Hệ số xếp ngạch quân sự hiện tại.

Phụ cấp lương quân nhân theo nghề nghiệp được tính như đối với sĩ quan chỉ huy nêu ở Phần 1, bao gồm: tiền làm thêm giờ, lương khi kiêm nhiệm chức vụ lãnh đạo (nếu có), phụ cấp khu vực, chuyên cần, phụ cấp thâm niên, phụ cấp chuyên môn. nhiệm vụ. Mức trợ cấp này được tính theo chức danh và theo hệ số lương nên mức trợ cấp cho mỗi người sẽ khác nhau.

Tóm lại, tổng mức lương và các khoản phụ cấp lương mà quân nhân mang quân hàm cấp úy được hưởng tùy thuộc vào chức danh, hệ số lương, bằng cấp, số năm phục vụ trong quân đội, v.v. Tổng số tiền này đối với mỗi người sẽ khác nhau. . .

Bài viết trước đã giải thích chi tiết về tổng mức lương và các nhiệm vụ của thiếu úy vào khoảng năm 2022. Các câu trả lời chính đáng về dữ liệu lớn.

  • Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp cuối cùng
  • Quy chế chuyển xếp lương mới cho quân nhân chuyên nghiệp
  • Căn cứ vào mức lương cũ để thay đổi cách xếp lương của quân nhân chuyên nghiệp

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button