Là Gì

Top 10 Chính Quyền Điện Tử Là Gì

Các bạn đang tìm kiếm chủ đề về chính quyền điện tử là gì nhưng chưa tìm được thông tin mình mong muốn, hãy cùng hocwiki.com tham khảo qua bài viết bến dưới đây để tìm ra câu trả lời của mình. Nội dung trong bài có để cập đến : Chính quyền điện tử, Chính quyền điện tử và chính quyền số, Chính quyền số là gì, Xây dựng chính quyền điện tử là gì, Xây dựng chính quyền điện tử, Sự khác biệt giữa chính quyền điện tử và chính quyền số, Kiến trúc chính quyền điện tử là gì, Báo cáo xây dựng chính quyền điện tử.

chính quyền điện tử là gì

Hình ảnh cho từ khóa: chính quyền điện tử là gì

Top Các bài viết hay phổ biến nhất về chính quyền điện tử là gì

chính quyền điện tử là gì

1. Xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số …

 • Website: phutho.gov.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (9829 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số … Nổi bật là Nghị quyết số 55-NQ/TU về Đề án phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 – 2025, định …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Giai đoạn 2021 – 2025 Phú Thọ xác định phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số nhằm chuyển đổi cơ bản hoạt động của chính quyền lên môi trường điện tử, môi trường số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần cải thiện mạnh…

 • Nguồn bài viết:

chính quyền điện tử là gì

2. Vai trò chính quyền điện tử trong cải cách hành chính

 • Website: phutan.camau.gov.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (36543 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Vai trò chính quyền điện tử trong cải cách hành chính Được coi là bước đột phá quan trọng trong cải cách hành chính song việc xây dựng chính quyền điện tử khiến nhiều địa phương “e dè” bởi việc triển xây dựng …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Chưa có một khái niệm thống nhất về chính phủ điện tử, hiện nay cũng tồn tại nhiều xu hướng phát triển chính phủ điện tử khác nhau. Ở Việt Nam, một vài tỉnh, thành phố đã triển khai xây dựng chính quyền điện tử và có một số thành công nhất định, tuy nhiên đó mới chỉ là một vài kết quả ban đầu, chưa …

 • Nguồn bài viết:

chính quyền điện tử là gì

3. Chính quyền điện tử: Đột phá trong cải cách hành chính

 • Website: www.quangninh.gov.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (14429 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Chính quyền điện tử: Đột phá trong cải cách hành chính QNP – Được coi là bước đột phá quan trọng trong cải cách hành chính song việc xây dựng chính quyền điện tử khiến nhiều địa phương “e dè” bởi tại Việt Nam, …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Với xu hướng tất yếu đó, Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh được xây dựng nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ trong việc phát triển và ứng dụng CNTT, cải cách hành chính; đồng thời thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc tiến tới nền hành chính minh bạch, hi…

 • Nguồn bài viết:

chính quyền điện tử là gì

4. Xây dựng chính quyền điện tử để tăng hiệu quả phục vụ …

 • Website: ictnews.vietnamnet.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (17026 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Xây dựng chính quyền điện tử để tăng hiệu quả phục vụ … CNTT là một lĩnh vực mới, tốc độ phát triển nhanh, chưa có tiền lệ. Vì vậy, việc nhận thức đúng về vai trò của CNTT để kịp thời hoàn thiện môi …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Nhờ hệ thống chính quyền điện tử, người dân và doanh nghiệp được các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp thông tin, cung cấp dịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn thông qua các dịch vụ công trực tuyến, hạn chế tối đa việc phải đến trực tiếp các cơ quan chính quyền khi thực hiện thủ tục hành chính.

 • Nguồn bài viết:

chính quyền điện tử là gì

5. Xây dựng chính quyền điện tử: Giải pháp quan trọng nhằm …

 • Website: tinhuyquangtri.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (32677 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Xây dựng chính quyền điện tử: Giải pháp quan trọng nhằm … Xây dựng Chính quyền điện tử là một trong những giải pháp quan trọng trong cải cách hành chính với mục tiêu hướng tới là nâng cao mức độ hài …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP, ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025, trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các ngành tập …

 • Nguồn bài viết:

chính quyền điện tử là gì

6. Hành trình xây dựng chính quyền điện tử

 • Website: danang.gov.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (31361 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Hành trình xây dựng chính quyền điện tử Đà Nẵng liên tục 7 năm liền (2000 -2015) được Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin và Hội Tin học Việt Nam xếp hạng là địa phương dẫn đầu …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Xuất phát điểm từ những ứng dụng quy mô nhỏ, vận hành thí điểm  riêng lẻ ở các đơn vị, đến nay đã dần phát triển thành Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử (egov.danang.gov.vn) hoàn chỉnh, tích hợp, sử dụn…

 • Nguồn bài viết:

chính quyền điện tử là gì

7. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

 • Website: bandantoc.sonla.gov.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (25535 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số Thời gian qua, tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng và phát …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; 100% cấp xã đã được cấp tài khoản trên hệ thống một cửa điện tử tỉnh Sơn La để thực hiện cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại địa phương lên Cổng dịch vụ công …

 • Nguồn bài viết:

chính quyền điện tử là gì

8. Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số: Hướng đến …

 • Website: www.baobaclieu.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (35192 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số: Hướng đến … Bước đầu tiên của hướng đi này là vào ngày 21/12/2021, UBND tỉnh đã kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh thành Ban …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bạc Liêu đã có nhiều nỗ lực cải cách hành chính, nhưng kết quả còn khiêm tốn khi tiếp cận từ các chỉ số: chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hài…

 • Nguồn bài viết:

chính quyền điện tử là gì

9. Bước tiến mới trong công tác xây dựng chính quyền điện tử …

 • Website: cloudoffice.com.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (34937 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Bước tiến mới trong công tác xây dựng chính quyền điện tử … CloudOffice là hệ thống quản lý văn thư lưu trữ tài liệu, văn bản được thiết kế, xây dựng với mục tiêu triển khai cho các mô hình quản lý phân tầng đa cấp với …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Trụ sở chính: Số 11 Đặng Thùy Trâm – Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

 • Nguồn bài viết:

chính quyền điện tử là gì

10. Các địa phương đã bắt đầu triển khai nền tảng chính quyền …

 • Website: egov.chinhphu.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (22178 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Các địa phương đã bắt đầu triển khai nền tảng chính quyền … Theo ông Ngô Hải Phan, thành viên Tổ công tác, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, VPCP, việc triển khai Chính phủ điện tử đã đạt nhiều kết quả nổi bật …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Theo ông Ngô Hải Phan, thành viên Tổ công tác, Cục trưởng Cục
  Kiểm soát thủ tục hành chính, VPCP, việc triển khai Chính phủ điện tử đã đạt
  nhiều kết quả nổi bật. Các địa phương đã bắt đầu triển khai nền tảng chính quyền
  điện tử. Như Hải Phòng đã bố trí mỗi năm khoảng 20 tỷ đồng, Bắc Giang mỗi năm bố…

 • Nguồn bài viết:

Các video hướng dẫn về chính quyền điện tử là gì

Back to top button