Là Gì

Top 12 Chỉ Thị Là Loại Văn Bản Gì

Các bạn đang tìm kiếm chủ đề về chỉ thị là loại văn bản gì nhưng chưa tìm được thông tin mình mong muốn, hãy cùng hocwiki.com tham khảo qua bài viết bến dưới đây để tìm ra câu trả lời của mình. Nội dung trong bài có để cập đến : Chỉ thị có phải là văn bản pháp luật không, Nghị quyết la văn bản gì, Chỉ thị luôn là văn bản cá biệt, Văn bản pháp luật la gì, Ai có thẩm quyền ban hành chỉ thị, Trình tự, thủ tục ban hành chỉ thị, Chỉ thị có thể chứa đựng quy tắc xử sự chung, Chỉ thị của Đảng là gì.

chỉ thị là loại văn bản gì

Hình ảnh cho từ khóa: chỉ thị là loại văn bản gì

Top Các bài viết hay phổ biến nhất về chỉ thị là loại văn bản gì

chỉ thị là loại văn bản gì

1. Chỉ thị là gì? Thẩm quyền ban hành chỉ thị? – Luật Hoàng Phi

 • Website: luathoangphi.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (15837 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Chỉ thị là gì? Thẩm quyền ban hành chỉ thị? – Luật Hoàng Phi Chỉ thị là một văn bản thường xuyên được sử dụng, trong nội dung phần này chúng tôi sẽ giải thích khái niệm chỉ thị là gì, chỉ thị là một loại …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Chỉ thị là một văn bản thường xuyên được sử dụng, trong nội dung phần này chúng tôi sẽ giải thích khái niệm chỉ thị là gì, chỉ thị là một loại văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành cho cấp dưới để cấp dưới tổ chức thực hiện theo các yêu cầu của nội dung trong chỉ thị.

 • Nguồn bài viết:

chỉ thị là loại văn bản gì

2. Chỉ thị là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền ban hành Chỉ thị?

 • Website: luatvietnam.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (38548 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Chỉ thị là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền ban hành Chỉ thị? Mặc dù Chỉ thị là văn bản thường được cơ quan cấp trên ban hành nhằm truyền đạt chủ trương, chính sách hay các biện pháp quản lý chỉ đạo để giao …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Do đó, hiện nay, không có định nghĩa cụ thể về loại văn bản này. Tuy nhiên, căn cứ thực tế, có thể đưa ra một số nội dung chủ yếu trong các Chỉ thị thường gặp gồm:

 • Nguồn bài viết:

chỉ thị là loại văn bản gì

3. Chỉ thị là gì? Cá nhân, cơ quan nào có thẩm quyền ban hành?

 • Website: luatduonggia.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (35574 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Chỉ thị là gì? Cá nhân, cơ quan nào có thẩm quyền ban hành? Chỉ thị là một văn bản thường xuyên được sử dụng, trong nội dung phần này chúng tôi sẽ giải thích khái niệm chỉ thị là gì, chỉ …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Vi phạm dữ liệu là gì? Đặc điểm của vi phạm dữ liệu? Phân loại vi phạm dữ liệu?

 • Nguồn bài viết:

chỉ thị là loại văn bản gì

4. Chỉ thị có phải là văn bản pháp luật không? – HoaTieu.vn

 • Website: hoatieu.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (15884 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Chỉ thị có phải là văn bản pháp luật không? – HoaTieu.vn Chỉ thị là văn bản được sử dụng thường xuyên trong hoạt động quản lý nhà nước nói chung, không chỉ của riêng UBND nhưng thường thì ta …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Tại điều 4 của Luật này quy định về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật gồm: hiến pháp; bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; lệnh, quyết định của chủ tịch nước, Nghị định của chính phủ; quyết định của thủ tướng chính phủ; hội đồng thẩm phán tòa…

 • Nguồn bài viết:

chỉ thị là loại văn bản gì

5. chỉ thị có phải là văn bản pháp luật không 2022 – Luật ACC

 • Website: accgroup.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (30047 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về chỉ thị có phải là văn bản pháp luật không 2022 – Luật ACC Chỉ thị là văn được ban hành thường xuyên trong đời sống. Công ty Luật ACC được vinh hạnh khi nhận được nhiều câu hỏi như chỉ thị là gì?

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Chỉ thị là một loại văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành cho cấp dưới để cấp dưới tổ chức thực hiện theo các yêu cầu của nội dung trong chỉ thị.

 • Nguồn bài viết:

chỉ thị là loại văn bản gì

6. Chỉ thị là gì? Thẩm quyền ban hành chỉ thị? – Học luật OnLine

 • Website: hocluat.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (26262 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Chỉ thị là gì? Thẩm quyền ban hành chỉ thị? – Học luật OnLine Chỉ thị là văn bản được sử dụng thường xuyên trong hoạt động quản lý nhà nước nói chung, không chỉ của riêng UBND nhưng thường thì ta vẫn gặp các chỉ thị do …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Các tìm kiếm liên quan đến thẩm quyền ban hành chỉ thị: thẩm quyền ban hành chỉ thị của chủ tịch ubnd, thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật của các cơ quan nhà nước, chủ thể ban hành chỉ thị, thẩm quyền ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước, thẩm quyền ban hành văn bản của ubnd cấp xã, luật …

 • Nguồn bài viết:

chỉ thị là loại văn bản gì

7. HƯỚNG DẪN TRA CỨU VĂN BẢN – Thư viện pháp luật

 • Website: thuvienphapluat.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (3513 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về HƯỚNG DẪN TRA CỨU VĂN BẢN – Thư viện pháp luật + Văn bản pháp luật mà TVPL cung cấp phần lớn là các văn bản quy phạm pháp … loại văn bản như luật, nghị định, thông tư, nghị quyết, quyết định, chỉ thị…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất:
     + Tìm kiếm theo loại văn bản: lựa chọn các ô tìm kiếm “văn bản pháp luật”, “Công văn”, “Tiêu chuẩn” vì mỗi loại được lưu trữ ở mỗi phần khác nhau. Sau khi chọn loại văn bản tra cứu th&igra…

 • Nguồn bài viết:

chỉ thị là loại văn bản gì

8. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY …

 • Website: sokhdt.camau.gov.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (20700 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY … Đối với chỉ thị của UBND tỉnh, không quá 15 ngày làm việc. c. Trường hợp đặc biệt, thời gian soạn thảo do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Tổ chức lấy ý kiến góp …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất:
  Nguyên tắc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân
  1. Văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp phải được ban hành kịp thời, đúng thể thức, thẩm quyền và trình tự, thủ tục.
  2. Văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh được ban hành trên cơ sở Chương trình xây dựng…

 • Nguồn bài viết:

chỉ thị là loại văn bản gì

9. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính …

 • Website: vncdc.gov.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (11265 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính … VĂN BẢN LIÊN QUAN. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, … Loại văn bản, Chỉ thị.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất:
  Thứ hai,
  ngày
  11
  tháng
  1
  Năm
  2021
  9:12 AM

 • Nguồn bài viết:

chỉ thị là loại văn bản gì

10. văn bản hành chính là gì? đặc điểm, chức năng, phân loại?

 • Website: bepro.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (32107 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về văn bản hành chính là gì? đặc điểm, chức năng, phân loại? Là loại văn bản mang tính thông tin quy phạm Nhà nước. … Bao gồm: Quyết định cá biệt; Chỉ thị cá biệt; Nghị quyết cá biệt. Với loại thông …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: + Văn bản có tên gọi: Thông báo, báo cáo, biên bản, tờ trình, đề án, chương trình, kế hoạch, hợp đồng, các loại giấy (giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy ủy nhiệm,…) các loại phiếu (phiếu gửi, phiếu báo, phiếu trình…). Những văn bản loại này thường thể hiện loại tên gọi cụ thể.

 • Nguồn bài viết:

chỉ thị là loại văn bản gì

11. Chỉ Thị Là Gì ? Thẩm Quyền Ban Hành Và Hiệu Lực Của Chỉ …

 • Website: kinhdientamquoc.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (26835 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Chỉ Thị Là Gì ? Thẩm Quyền Ban Hành Và Hiệu Lực Của Chỉ … Chỉ thị là một văn bản thường xuyên được sử dụng, trong nội dung phần này chúng tôi sẽ giải thích khái niệm chỉ thị là gì, chỉ thị là một loại văn bản do cơ …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Chỉ thị là một văn bản thường xuyên được sử dụng, trong nội dung phần này chúng tôi sẽ giải thích khái niệm chỉ thị là gì, chỉ thị là một loại văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành cho cấp dưới để cấp dưới tổ chức thực hiện theo các yêu cầu của nội dung trong chỉ thị.

 • Nguồn bài viết:

chỉ thị là loại văn bản gì

12. Một số vấn đề liên quan đến việc xác định thẩm quyền ban …

 • Website: stp.bacgiang.gov.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (16935 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Một số vấn đề liên quan đến việc xác định thẩm quyền ban … Như vậy, trường hợp này văn bản quy định cụ thể do UBND các cấp ban hành có phải là văn bản quy định chi tiết văn bản QPPL của cơ quan nhà nước …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC NỘI QUI, QUY TRÌNH, GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TỊA NƠI LÀM VIỆC                      HÃY CHUNG TAY ĐẨY LÙI TẢO HÔN, HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG                 …

 • Nguồn bài viết:

Các video hướng dẫn về chỉ thị là loại văn bản gì

Back to top button