Là Gì

Top 12 Dân Làm Chủ Là Gì

Các bạn đang tìm kiếm chủ đề về dân làm chủ là gì nhưng chưa tìm được thông tin mình mong muốn, hãy cùng hocwiki.com tham khảo qua bài viết bến dưới đây để tìm ra câu trả lời của mình. Nội dung trong bài có để cập đến : Dân là chủ và dân làm chủ là gì, Là chủ là gì, Quyền làm chủ của nhân dân là gì, Làm chủ là gì, Làm gì để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Dân chủ là dân là chủ và dân làm chủ là quan điểm của, Bài viết về quyền làm chủ của nhân dân, Liên hệ bản thân về quyền làm chủ của nhân dân.

dân làm chủ là gì

Hình ảnh cho từ khóa: dân làm chủ là gì

Top Các bài viết hay phổ biến nhất về dân làm chủ là gì

dân làm chủ là gì

1. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân …

 • Website: tuyenquang.gov.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (30797 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân … Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vậy nội hàm của phương châm trên là gì? Phải chăng là những …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, việc thực thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” còn một số hạn chế. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phương châm chưa thự…

 • Nguồn bài viết:

dân làm chủ là gì

2. Tư tưởng “Dân là chủ và dân làm chủ” qua bài báo “Dân vận …

 • Website: tinhuykhanhhoa.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (38708 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Tư tưởng “Dân là chủ và dân làm chủ” qua bài báo “Dân vận … “Quyền làm chủ” và “trách nhiệm làm chủ” của nhân dân là hai nội dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ. Người khẳng định: Nước …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Qua kinh nghiệm hoạt động, đấu tranh cách mạng vô cùng phong phú và gian khổ ở trong nước và quốc tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn nhìn thấy rõ, thấu hiểu và thấu cảm sâu sắc sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng chế độ mới, đúc rút ra những bài học có tính chân lý: “Nước lấy dân làm gốc”, …

 • Nguồn bài viết:

dân làm chủ là gì

3. Dân chủ và thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng cầm …

 • Website: dukcq.hatinh.gov.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (37391 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Dân chủ và thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng cầm … Với quan niệm dân chủ nghĩa là dân là chủ và dân làm chủ, Hồ Chí Minh không chỉ đặt nhân dân lên vị thế chủ thể xã hội, mà còn nói rõ mối quan …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNHĐịa chỉ: Số 39 – đường Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh.Giấy phép số 02/GP-STTTT, cấp ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà TĩnhChịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Trọn…

 • Nguồn bài viết:

dân làm chủ là gì

4. Dân là chủ và dân làm chủ – Weblog Đào Duy Thanh

 • Website: daoduythanh999.blogspot.com

 • Đánh giá 4 ⭐ (39988 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Dân là chủ và dân làm chủ – Weblog Đào Duy Thanh Về vấn đề “Dân là chủ”, có nghĩa là để khẳng định vị thế, tư cách xã hội của một chủ thể xã hội rộng lớn là nhân dân và đồng thời cũng để nói …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Như trên đã nói, dân chủ hóa ở nước ta có nội dung toàn diện, trong đó dân chủ hóa đời sống kinh tế là quan trọng và quyết định nhất. Chỉ với dân chủ hóa đời sống kinh tế được thực hiện và đem lại lợi ích cho người lao động, đảm bảo sự thống nhất lợi ích xã hội với lợi ích cá nhân, thừa nhận và tôn …

 • Nguồn bài viết:

dân làm chủ là gì

5. NÂNG CAO NĂNG LỰC LÀM CHỦ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG …

 • Website: truongchinhtri.camau.gov.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (31186 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về NÂNG CAO NĂNG LỰC LÀM CHỦ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG … Hay nói cách khác, dân chủ cần được hiểu rộng hơn là từng người dân được phát triển, được bảo vệ, được hưởng thụ những lợi ích xã hội đó như thế nào chứ không …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất:
  Vì vậy, ngoài những hình thức tuyên truyền pháp luật mỗi công dân phải được nhà nước thường xuyên tổ chức những lớp học về nghị quyết, về pháp luật, về thông tin quản lý ở địa phương như thu chi ngân sách, y tế, quốc phòng, …hoặc hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức những lớp học như trên, sau…

 • Nguồn bài viết:

dân làm chủ là gì

6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và phát huy quyền làm chủ …

 • Website: danvan.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (27147 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và phát huy quyền làm chủ … Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân” (1); “Dân là gốc của nước, của cách mạng”, “Cách mạng là sự nghiệp của …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Trong khi hết sức coi trọng việc phát huy dân chủ ở cấp Trung ương, nơi hoạch định các chủ trương, chính sách vĩ mô, chúng ta phải ra sức nắm lấy việc phát huy dân chủ ở cơ sở, bởi cơ sở là nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nơi thực hiện quyền của nhân dân một …

 • Nguồn bài viết:

dân làm chủ là gì

7. “Dân là gốc và Dân làm chủ – một vấn đề cốt lõi của tư tưởng …

 • Website: www.qdnd.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (16914 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về “Dân là gốc và Dân làm chủ – một vấn đề cốt lõi của tư tưởng … Khẩu hiệu của Hồ Chí Minh động viên toàn dân đứng lên đấu tranh làm chủ vận mệnh của mình là khẩu hiệu “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất:
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự là một bộ phận hữu cơ và bắt nguồn từ tư tưởng của Hồ Chí Minh về cách mạng và đấu tranh cách mạng. Cả cuộc đời của Bác Hồ là cả cuộc đời vì nước, vì dân, đấu tranh không mệt mỏi vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì quyền làm chủ của nhân dâ…

 • Nguồn bài viết:

dân làm chủ là gì

8. Tư tưởng “dân là chủ” của Hồ Chí Minh cần được quán triệt …

 • Website: www.quangbinh.gov.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (26740 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Tư tưởng “dân là chủ” của Hồ Chí Minh cần được quán triệt … Dân là chủ của đất nước, nước là của dân. Các cơ quan Đảng và Nhà nước là tổ chức được nhân dân ủy thác phải mang lợi ích đến cho dân, làm công …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Năm 1953, trong tác phẩm “Thường thức chính trị” Người viết: “Ở nước ta chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ” và Người khái quát lên thành một vấn đề chung: “Xã hội nào đảm bảo cho điều đó được thực thi thì đó là một xã hội dân chủ”. Ở Việt Nam dân bầu…

 • Nguồn bài viết:

dân làm chủ là gì

9. Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa – Chi tiết tin tức

 • Website: bandanvan.bacgiang.gov.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (3019 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa – Chi tiết tin tức Đó chính là con đường mang đến độc lập, tự do, công bằng, dân chủ, ấm no, … quát là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ”.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Ngay từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định con đường mà cách mạng Việt Nam phấn đấu là con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH). Đó chính là con đường mang đến độc lập, tự do, công bằng, dân chủ, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Dân chủ là bản chất của ch…

 • Nguồn bài viết:

dân làm chủ là gì

10. Dân chủ là bản chất của chế độ XHCN, vừa là mục tiêu, vừa …

 • Website: dangcongsan.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (22458 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Dân chủ là bản chất của chế độ XHCN, vừa là mục tiêu, vừa … Nhà nước “đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời là người tổ … điều gì có lợi cho dân phải cố gắng làm, điều gì có hại cho dân …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: Là ước vọng hàng ngàn năm của tuyệt đại đa số nhân dân lao động, tuy nhiên, xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản nói chung, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa nói riêng là thực tiễn chưa có…

 • Nguồn bài viết:

dân làm chủ là gì

11. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước …

 • Website: congdoan.quangtri.gov.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (13909 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước … Theo Hồ Chí Minh, cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân; vấn đề cốt tử là làm sao để nhân dân thực sự làm chủ vận mệnh của đất …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất:
  Tác giả bài viết:   ThS. Đặng Công Thành, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng                                                                                                                                                                  

 • Nguồn bài viết:

dân làm chủ là gì

12. Dân là chủ, dân làm chủ là hồn cốt của chế độ – Hànộimới

 • Website: hanoimoi.com.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (13784 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt nội dung: Bài viết về Dân là chủ, dân làm chủ là hồn cốt của chế độ – Hànộimới Khi hiểu rõ cội nguồn gây ra đau khổ cho dân, bất công cho xã hội, nhưng cứu nước, cứu dân bằng con đường nào luôn thổn thức trong trái tim …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm nhiều nhất: (HNM) – Mỗi độ tháng năm, triệu con tim người Việt khắp năm châu lại hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, về Làng Sen quê Bác, tưởng nhớ Chủ …

 • Nguồn bài viết:

Các video hướng dẫn về dân làm chủ là gì

Back to top button