Pháp Luật

Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tuổi trẻ là tuổi trẻ, là tương lai của đất nước. Đất nước giàu đẹp, phồn vinh hay không phần lớn phụ thuộc vào tuổi trẻ. Trong bài viết này Học Wiki sẽ chia sẻ đến các bạn bài viết Trách nhiệm của Thanh niên trong sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước để các bạn hiểu rõ hơn.

1. Người thanh niên là ai?

Điều 1 Luật Thanh niên năm 2020 quy định: Thanh niên là công dân Việt Nam từ 16 đến 30 tuổi. Nước ta là nước có dân số đông và trẻ nên thanh niên chiếm đa số trong tổng dân số cả nước.

Thanh niên Việt Nam có vai trò quan trọng trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Ngày nay, thanh niên có vai trò to lớn góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước trong phát triển kinh tế – xã hội. đời sống chính trị và văn hóa của đất nước.

2. Vị trí, vai trò của thanh niên Việt Nam

Thanh niên trong suốt các thời kỳ lịch sử của đất nước luôn có một vai trò nhất định không một lực lượng nào có thể thay thế được và điều đó đã được kiểm nghiệm qua các thời đại, thế hệ. Và một lần nữa, vai trò của thanh niên được khẳng định trong Mục 4 của Đạo luật Thanh niên 2020 như sau:

+ Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

+ Thanh niên có quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò, vị trí của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Ông bày tỏ niềm tin tưởng mãnh liệt vào thế hệ trẻ “xung phong vì sự nghiệp”. phát triển kinh tế, văn hóa, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ”và“ trong mọi công việc ”, thanh niên thi đua thực hiện tốt phương châm“ Đâu cần có, thanh niên có; Cái gì khó thì thanh niên làm ”. Người động viên, khích lệ: “Thanh niên xung phong đi nơi khó nhất, nơi khác làm ít, thanh niên xung phong làm tốt”.

3. Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Thanh niên Việt Nam trong các thời kỳ lịch sử luôn có vai trò quan trọng, luôn thể hiện tinh thần hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, luôn là lực lượng quan trọng trong thời kỳ dựng nước. Tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ; trong kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; trong thời kỳ dựng nước sau chiến tranh; Trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất nước vẫn phát huy truyền thống của dân tộc, vẫn nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Tuổi trẻ vẫn là lực lượng chính với sức khỏe dẻo dai và tinh thần hăng hái. Đóng góp đáng kể vào sự nghiệp thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Trước sự quan tâm, chăm lo và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, hơn bao giờ hết mỗi thanh niên cần ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình để học tập, tu dưỡng, rèn luyện và không ngừng vươn lên xuất sắc. . trở thành lực lượng xung kích thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

4. Quyền của thanh niên, học sinh trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá

 • Học tập và vui chơi trong môi trường lành mạnh
 • Kết nối với bạn bè từ khắp nơi trên thế giới
 • Có quyền tự chủ quyết định các vấn đề liên quan trực tiếp đến bản thân…

5. Yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đối với thanh niên học sinh

 • luôn có thông tin
 • Không ngừng học hỏi và tiếp thu kiến ​​thức mới.
 • sáng tạo vô tận
 • Nó vươn ra thị trường toàn cầu để cạnh tranh với các cường quốc từ năm châu lục.

6. Là một công dân, bạn phải làm gì để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước?

 • Bản thân cần tích cực học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, trau dồi tư tưởng cách mạng trong sáng. Phải có lập trường tư tưởng vững vàng, là người yêu nước, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp mới. Tích cực tham gia các cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước, phòng chống tham nhũng, tệ nạn xã hội …
 • Luôn học tập tốt để nâng cao trình độ văn hóa, kinh nghiệm, kỹ thuật, tay nghề.
 • Cần tích cực tham gia xây dựng Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân. Sinh hoạt trong các tổ chức, hội của thanh niên, phấn đấu trở thành đoàn viên, đảng viên ưu tú.
 • Các bạn phải tích cực tham gia xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, môi trường sinh thái sạch đẹp. Tích cực tham gia phòng chống ô nhiễm môi trường, suy thoái môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.
 • Cần chủ động phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tích cực tham gia các chương trình, dự án của địa phương; tự nguyện tham gia, tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia các hoạt động bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
 • Tích cực tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế; tham gia vào giải pháp của các vấn đề toàn cầu; tham gia vào hoạt động ngoại giao nhân dân nhằm tăng cường ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế; tham gia tích cực, hiệu quả vào giải quyết các vấn đề toàn cầu như: duy trì hòa bình, giảm nguy cơ chiến tranh, chống khủng bố, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, kiềm chế bùng nổ dân số, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm …

Trên đây là ý kiến ​​cá nhân của Học Wiki. Cùng xem các bài viết hữu ích khác như: Quan điểm của Đảng về công tác thanh niên, vai trò và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc tuyên truyền về đạo luật phòng chống tác hại của rượu bia với các nhóm chuyên gia khác nhau. Phần Tiết lộ pháp lý của trang Dữ liệu lớn.

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button