Trình tự đưa người từ 12 đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc

Quy định ra lệnh đưa người dưới 12 tuổi đến người dưới 18 tuổi đi cai nghiện ma tuý bắt buộc

Sáng 6/4, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Pháp lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh Thủ tục và cơ quan Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc giới thiệu người nghiện ma túy từ 12 tuổi trở lên điều trị. người dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc. Dưới đây là chi tiết về lệnh của chính phủ đưa những người từ 12 đến 18 tuổi đi điều trị bằng thuốc bắt buộc.

Do đó, Pháp lệnh 01/2022 / UBTVQH15 hướng dẫn một loạt nội dung về đưa người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc, ví dụ:

1. Thẩm quyền quyết định đưa người trên 12 tuổi đến người dưới 18 tuổi đi cai nghiện ma túy bắt buộc.
– Tòa án có thẩm quyền xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc là Tòa án nhân dân quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là Tòa án nhân dân). Tòa án nhân dân cấp huyện) nơi người bị đề nghị cư trú hoặc nơi xảy ra vi phạm nếu không xác định được nơi cư trú của người bị đề nghị.

– Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Tòa án nhân dân cấp tỉnh) có thẩm quyền xem xét lại các quyết định của Tòa án nhân dân cấp huyện bị khiếu nại, kiến ​​nghị, kháng nghị.

2. Lệnh ra quyết định đưa người từ đủ 12 tuổi đến người dưới 18 tuổi đi điều trị bằng thuốc bắt buộc.
Pháp lệnh 01/2022 / UBTVQH15 quy định trình tự, thủ tục quyết định đưa người dưới 18 tuổi đi cai nghiện ma túy bắt buộc bao gồm một loạt các bước như sau:

* Thời hạn xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc

– Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn của Trưởng phòng lao động – thương binh và xã hội, Tòa án phải ra một trong các quyết định sau đây:

+ Quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Quyết định không đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc;

+ Quyết định đình chỉ thi, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Quyết định tạm đình chỉ khám, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc.

Đối với những trường hợp phức tạp, thời hạn này có thể được kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày.

* Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

– Sau khi Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ, Tòa án phải ghi vào Sổ giao nhận hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ các giấy tờ theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Luật Phòng, chống ma túy thì Tòa án trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do.

– Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 4 điều 34 luật phòng, chống ma tuý, Toà án phải thống nhất và cử Thẩm phán xem xét, giải quyết.

* Chỉ định các thẩm phán xem xét và quyết định có đưa đến các trung tâm điều trị nghiện ma túy bắt buộc hay không

– Trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 9 Pháp lệnh 01/2022 / UBTVQH15, Chánh án Tòa án cử Thẩm phán xem xét và quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc. Thẩm phán được chỉ định phải là người được đào tạo, có kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ việc liên quan đến người dưới 18 tuổi hoặc có kiến ​​thức tâm lý và khoa học cần thiết để giáo dục người dưới 18 tuổi.

– Thẩm phán được bổ nhiệm phải từ chối xem xét và quyết định nếu có căn cứ hợp lý để tin rằng ông ta không vô tư trong việc thực hiện các chức năng chính thức của mình.

– Trong trường hợp Thẩm phán được bổ nhiệm không thể tiếp tục thực hiện chức năng của mình hoặc lâm vào tình thế phải từ chối xem xét, quyết định thì Chánh án cử Thẩm phán khác xem xét và quyết định việc bổ nhiệm. trong một trung tâm điều trị ma túy. Cà vạt.

* Thông báo về việc xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý, Tòa án phải thông báo bằng văn bản cho Thủ trưởng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cha mẹ người có đơn hoặc người có đơn yêu cầu về việc thụ lý hồ sơ. người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của người được đề nghị và Bộ Công cùng cấp.

* Quyết định mở đợt kiểm tra và quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp, Tòa án phải mở phiên họp để xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc.

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Phổ biến hợp pháp về Dữ liệu lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button