Biểu mẫu

Trọn bộ biểu mẫu quản lý hồ sơ viên chức 2022

Sợi tổng hợp biểu mẫu quản lý hồ sơ chính thức

Trọn bộ biểu mẫu lập báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ người lao động theo thông tư vừa được Bộ Nội vụ ban hành tại Thông tư 07/2019 / TT-BNV về lập báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ việc làm . Với Thông tư, các biểu mẫu như: sơ yếu lý lịch viên chức, hồ sơ bổ sung viên chức, phiếu điều động viên chức… được ban hành.

Dưới đây là danh sách chi tiết các biểu mẫu quản lý hồ sơ nhân viên. Để tải các biểu mẫu quản lý hồ sơ người lao động ban hành theo Thông tư 07/2019 / TT-BNV, bạn sử dụng file tải về.

Sử dụng tệp đã tải xuống để xem toàn bộ nội dung của các biểu mẫu.

Danh sách các mẫu hồ sơ nhân viên

STT

ĐƯỜNG

SỐ TRANG

MẪU TÍN HIỆU

Ngày thứ nhất

Sơ yếu lý lịch chính thức

06 trang

HS01-VC / BNV

hai

Sơ yếu lý lịch chính thức

04 trang

HS02-VC / BNV

3

Hồ sơ bổ sung của công chức

02 trang

HS03-VC / BNV

4

Tiếp nhận các tài liệu chính thức

01 trang

5

yêu cầu chuyển nhân viên

01 trang

HS05-VC / BNV

6

hình thức học chính thức

01 trang

HS06-VC / BNV

7

Bảng theo dõi về việc sử dụng và khai thác các tệp nhân viên

01 trang

HS07-VC / BNV

số 8

Đăng ký hồ sơ chính thức

01 trang bìa và trang trong

HS08a-VC / BNV

9

Sổ giao nhận công văn

01 trang bìa và trang trong

HS08b-VC / BNV

Mười

Sổ kiểm soát việc vận hành và sử dụng công văn

01 trang bìa và trang trong

HS08c-VC / BNV

mười một

Phong bì cho các tài liệu chính thức

HS09a-VC / BNV

thứ mười hai

Bảng tạm liệt kê các phần tử tài liệu trong một tệp được sử dụng để liệt kê các phần tử tài liệu trong tệp cuối cùng

01 bìa và ít nhất 2 trang mục lục

HS09b-VC / BNV

13

Phong bì các nghị quyết, quyết định nhân sự (như quyết định bổ nhiệm, đề bạt chức danh nghề nghiệp, điều động, v.v.)

01 trang

HS09c-VC / BNV

Các đoạn trích nhận xét, đánh giá, yêu cầu và các tài liệu xác minh khác

1 trang

HS09d-VC / BNV

Mẫu HS03-VC / BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019 / TT-BNV

Đơn vị chủ quản: ………………………………………………………………. Số cán bộ: ………… .. ………….

Đơn vị công nhân viên: …………………………………………………………………………………………. …………………………. ………….

NHẬT KÝ NHÂN VIÊN BỔ SUNG

(Từ tháng / năm ………… đến tháng / năm ………….)

1) Họ và tên khai sinh (viết hoa): …………………… .. …………………………………………………………………… ….. …

2) Sinh ngày: …………………… ……………………. Giới tính Nam Nữ)……. …………………………

3) Nơi ở hiện nay: …………………………………………………. …………………… .. …………. …

4.1- Chức vụ (chức vụ) hiện nay: ………………………………………………………… …… ..

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

4.2- Chức danh (chức vụ) kiêm nhiệm: ……………………………………………………………………………………………………………… …… ……… ……

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

5) Chức danh nghề nghiệp viên chức: ……………………… Mã số: …………………… ..

6) Mức lương: ………… .. Hệ số: ………… Ngày hưởng: …… /… ../ ……. Bổ nhiệm chức danh: …………. Các nhiệm vụ khác: ………….

7) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: …… / ……. / …………., Ngày chính thức: ………… / .. ………… / ………….

I. THAY ĐỔI TIÊU ĐỀ, ĐỊA ĐIỂM, ĐƠN VỊ LÀM VIỆC

(chỉ báo cáo những thay đổi, bổ sung về chức danh, chức vụ, đơn vị công tác so với lần trước)

trong tháng, trong năm

năm tháng

Bổ nhiệm, bầu cử, điều động, miễn nhiệm (trong tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức nước ngoài, liên doanh với nước ngoài), thay đổi nội dung công việc, đơn vị công tác, chức danh được phong …

II. ĐÀO TẠO VÀ ĐÀO TẠO KỸ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP CAO HƠN

(chỉ tuyên bố bổ sung sau khi hoàn thành khóa đào tạo)

tên trường học

Chuyên ngành đào tạo và khách sạn

trong tháng, trong năm

năm tháng

hình thức đào tạo

Bằng cấp,

giấy chứng nhận

Lưu ý:

Hình thức đào tạo: Chính quy, liên tục, chuyên ngành, từ xa, liên thông, tiếp nhận.

– Các văn bằng, chứng chỉ: Tiến sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành II, ThS, chuyên ngành I, đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chứng chỉ,…

KEM SÁNG TẠO thứ ba (chỉ báo cáo những lần xuất hiện mới) ……………………. …………………………. …………………… ..

IV. KỶ LUẬT (chỉ báo cáo những lần xuất hiện mới) ……………………. …………………………. …………………… ..

V.EXIT

(Từ 06 tháng, kể từ ngày …… / …… / …… .. đến …… /…. /…. .. .. nội dung công việc)

……………… .. ………….

TẠI VÌ. SỨC KHỎE (thời gian thực tế) ………………………………………………………. …………………… ..

VII. GIỚI THIỆU NỀN KINH TẾ CỦA BẠN (nhà, đất ở (tự mua, nhận chuyển nhượng, thừa kế) và các tài sản có giá trị khác theo quy định của pháp luật – chỉ kê khai so với lần trước):

…………………………. …………………………. ………… ..

VII. GIỚI THIỆU GIA ĐÌNH (Khai báo những tình tiết mới về số lượng, tình hình kinh tế, chính trị của các thành viên trong gia đình (cha mẹ, vợ / chồng, con cái, anh, chị, em, v.v.)

…………………………. …………………………. ………… ..

IX. THÊM CÁC VẤN ĐỀ CẦN THIẾT KHÁC …………………………. …………………………. ………… ..

…………, ĐÀN BÀgầy…………. tháng………… 20 năm………….

người đăng ký bổ sung

(Ký, ghi rõ họ tên)

…………………… ..thời gian trong ngày …………. tháng …………. 20 năm…………

Thủ trưởng đơn vị sử dụng công chức

(Đã ký và đóng dấu)

…………………………

Học Wiki

Trang web #hocwiki cung cấp kiến thức điện tử cơ bản về tụ điện , điện trở các kiến thức về mạch điện hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức điện tử online hữu ích nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button