Vì sao nói nhà nước ta là nhà nước của dân và vì dân?

Tại sao nói nhà nước ta là chính quyền của dân, vì dân? Chúng ta thường thấy, nghe và đọc trên sách, báo, đài, truyền hình rằng nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Hãy xem bài viết về Dữ liệu lớn sau đây để thảo luận về vấn đề này.

1. Giải thích vì sao nhà nước ta là chính quyền của dân, do dân, vì dân.

Nhà nước là một tổ chức quyền lực, có quyền điều hành đất nước thông qua bộ máy chính trị. Nhà nước có quyền ban hành pháp luật và mọi hoạt động của xã hội đều phải có sự giám sát và điều tiết của nhà nước.

Nhà nước ta là kết quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, do nhân dân ta lãnh đạo dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bộ máy nhà nước ta do nhân dân bầu ra. (Nhân dân bầu ra đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp). Nhà nước làm việc vì lợi ích của nhân dân.

Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân được quy định tại Mục 2 Điều 2 của Hiến pháp năm 2013 như sau:

“Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc về nhân dân; Mọi quyền lực của Nhà nước đều thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

2. Thực chất mối quan hệ của Nhà nước với nhân dân

Nhiệm vụ và chức năng của nhà nước là điều hành và chỉ đạo đất nước. Ví dụ: Nhà nước thu thuế của dân để sửa chữa, cải tạo đường, bệnh viện, Nhà nước ban hành Nghị định 100/2019 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2021 / NĐ-CP để xử phạt các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và tính mạng của người dân.

3. Trạng thái của thị trấn, đối với thị trấn là gì?

Chính quyền của dân, vì dân là Nhà nước có mục tiêu lợi ích chính đáng của nhân dân, mọi việc vì nhân dân, không gì hơn. Hơn nữa, chính nhân dân lựa chọn Nhà nước, sự ra đời của Nhà nước là từ nhân dân.

Để khẳng định nhà nước là vì dân, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Mọi đường lối, chính sách chỉ nhằm mục đích đem lại lợi ích cho dân, việc gì có lợi cho dân, việc nhỏ, việc gì cũng phải cố gắng. làm. “có hại cho mọi người, ngay cả những người ít cố gắng tránh”

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh nhiệm vụ của nhà nước là: “Ăn cho dân, nuôi dân, sống vì dân, dạy dân làm dân”.

Trên đây, Học Wiki đã phân tích và giúp bạn đọc hiểu tại sao lại nói nhà nước ta là nhà nước của dân, vì dân? Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo tình hình thực tế còn những căn cứ pháp lý khác nên sẽ có một số khác biệt so với nội dung trên.

Xem các bài viết liên quan trong phần Dân sự của phần Hỏi đáp pháp lý về Dữ liệu lớn:

  • Ngoại tình là gì? Ngoại tình có phải là một tội ác vào năm 2022?
  • Đổi thẻ bảo hiểm y tế năm 2022 như thế nào?
  • Có bao nhiêu bản sao của sắc lệnh ly hôn? Tại sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button